Dansk historieløshed

Af
| DMT Årgang 75 (2000-2001) nr. 08 - side 288-288

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Med anledning av att jag helt nyligen läst en artikel i Dansk Musik Tidsskrift nr. 7, 2000/01 om den danska tonsättaren Else Marie Pade, känner jag det angeläget att ställa frågan: varför kan jag inte finna den tidigaste danska elektroakustiska musiken dokumenterad? Varför inte ens en samlingsutgåva: De tiligaste experimentella åren - ett historiskt perspektiv? Beror detta på att jag själv inte har letat tillräckligt? Eller kan det vara så att denna genre inte ens historiskt röner det danska kulturetablissemangets intresse?

Som skandinav känns frågan angelägen utifrån ett vidare, nordiskt perspektiv. Mig förefaller många av den nutida EA-musikens problem härhöra ur dess 'påtvingade' historielöshet. Detta är ett brådskande problem för oss alla. I Sverige utkommer sedan några år inte bara separatutgåvor av klassisk EA-musik utan också samlingsutgåvor bl a genom Fylkingens försorg. Ulf Stenberg, chef på EMS, arbetar också ständigt för ett dokumentationskrav - en plats också för EA-musiken i vår musik/kulturhistoria.

I ett vidare perspektiv ingår vi alla i den 'EA-sfär' som också lånat färg till den instru-mentala nutidsmusiken. EA-musiken kan inte negligeras, hela dess bakgrund emanerar ur en lång förberedelsetid under 1900 talets första hälft för att slutligen förlösas experimentellt under ett tillåtande och dynamiskt 50-60 tal.

Detta är viktigt att minnas för hela musik/kulturlivet i allmänhet och för EA-musiken i synnerhet. Namn som Jørgen Plaetner, Bent Lorentzen, Else Marie Pade, Gunner Møller Pedersen har skapat inte bara historia utan också de förutsättmngar på vilka t. ex. en Ivar Frounberg och en Hans Peter Stubbe Teglbjærg kunnat bygga vidare. Jag saknar således en klingande dokumentation av den danska EA-musikens banbrytare och vägvisare, innan dess förblir den skandinaviska/nordiska helhetsbilden ofullständig.

Möjligen kan det uppfattas som förmätet av mig att på det här sättet ha synpunkter på det danska musiklivet. Mitt syfte emellertid är enbart att hävda nödvändigheten av att kunna ställa skandinavisk/nordisk EA-musik i ett internationellt perspektiv. Kanske vi därmed också kan råda bot på den hotande historielösheten?

Jag känner inte till de förutsättningar och det uppdrag som dikterar Museet for Samtidskunsts verksamhet. Emellertid förefaller det mig, just utifrån dokumentationsaspekten, som om Museet torde vara det forum på vars axlar den ovan beskrivna dokumentationen rätteligen borde vila - ett antal cd-skivor som ger oss en bild av vad som pågick också i Dan-mark under EA-musikens inledande fas.

Med hopp om att ovan beskrivna tanke skall falla i god jord tecknar sig vänligen,

Thomas Liljeholm

Tons. Ordf Media Artes

Ork.chef/VD Kammarork.

Musica Vitae, www.musicavitae.com