Dansk Musik Tidsskrift online

Af
| DMT Årgang 76 (2001-2002) nr. 01 - side 31-31

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

I bibliotekssektoren fyger det med akronymer. Denne artikel skal således handle om at dmt nu snart bliver tilgængelig on-line under DVM der er et delprojekt af DEF, og som bliver til i et samarbejde mellem SB, SDUB, DBC, MIC og KB. Hvabehar!

Lad os starte fra begyndelsen.

For et par år siden henvendte DMT sig til Det Kongelige Bibliotek med en opfordring til et samarbejde omkring digitalisering af samtlige årgange af Dansk Musiktidsskrift. Et sådant projekt falder helt i tråd med bibliotekets ønske om at lægge de førende danske kulturtidsskrifter ud på nettet med de muligheder for søgning på tværs af årgange og artikler, som noget sådant muliggør.

Næsten samtidig med denne henvendelse bevilligede en række ministerier i forening en større sum penge til etablering af det såkaldte DEF-projekt (Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek), hvis overordnede formål er en sammenkobling af de store forskningsbibliotekers elektroniske ressourcer til glæde for brugerne, som uafhængig af eget institutionelt tilhørsforhold og uafhængigt af materialernes fysiske placering skulle have adgang til disse ressourcer.

Et af delprojekterne under DEF er etableringen af en række fagportaler, herunder musikportalen Det Virtuelle Musikbibliotek (DVM), hvis hovedformål er at give en struktureret adgang til elektroniske ressourcer vedrørende musik samt oplysninger om forekomsten af ikke-elektroniske ressourcer - vel at mærke således, at der foretages en løbende kvalitetsvurdering af de oplysninger, som fagportalen giver. Som sidegevinst bevilligede DEF - på initiativ af styregruppen for DVM - en sum penge, øremærket til en digitalisering af DMT.

Det betyder, at samtlige årgange af DMT fra 1925 og fremefter vil være tilgængelig i fuld tekst - forhåbentlig i løbet af det kommende efterår. Allerede nu er ca. 10 % af det samlede materiale lagt ind og kan studeres på http://www.def-musikportal.dk, DVM's web-site . Der er også mulighed for direkte søgning fra http://www.danskmusiktidsskrift.dk, DMT's egen hjemmeside. På DMT Online kan man så foretage sin søgning i de indlagte årgange. Af ophavsretsmæssige årsager er det kun den rene tekst, der er tilgængelig; billeder og noder har måttet udelades.

Man kan søge i basen på forskellige niveauer. Enten kan man søge helt frit på et navn eller et ord, og resultatet vil så vise samtlige de steder i materialet, hvor det pågældende ord forekommer. Eller man kan vælge faciliteten 'Udvidet søgning' og derved afgrænse sin søgning til udelukkende at omfatte en bestemt type artikel (leder, anmeldelse, portræt m.m.), en forfatter, et ord i titlerne eller evt. afgrænse søgningen til en eller flere bestemte årgange.

Alt i alt gives der således rige muligheder for at udnytte den enestående kilde til dansk musik og musikliv gennem de foregående 75 år, som DMT udgør. Når dette sammenholdes med, at også Dansk Musik Informations Centers (MIC's) værkdatabase over nulevende danske komponisters musik er tilgængelig på nettet (enten direkte fra MIC's hjemmeside - www.mic.dk - eller via DVM), må man sige, at man er godt hjulpen, hvis man vil vide noget om nyere dansk kompositionsmusik.

Når man søger fritekstsøgning i DMT Online , får man et antal fund. Ved søgning på Nielsen . får man i august 2001 251 fund i DMT Onlinei . Men samtidig oplyser søgningen også om antal fund på andre sites. I tilfældet Nielsen er det 205 (dette resultat vises i bunden af siden efter søgning). Når det kan lade sig gøre, er det fordi Det Virtuelle Musikbiblioteks linksamling indeholder ca. 700 udvalgte, kvalitetsvurderede og kommenterede links til websites af særlig relevans for musikstuderende og musikforskere. Stort set alle disse websites indeholder links til sider med beslægtet indhold. Fra disse ikke-vurderede sider 'høster' DVM med jævne mellemrum al tekst, lagrer den og gør den søgbar. Det drejer sig p.t. om ca. 12.000 websites.

Det er en velkendt sag, at der uvægerligt opstår fejl i teksten, når man scanner - ikke mindst fra ældre tryk. Fra DVM-styregruppen har vi i første omgang valgt at bruge den trods alt begrænsede bevilling, der er givet til projektet, til en indscanning af hele materialet frem for at bruge midler på en forfinet korrekturlæsning (en sådan kan måske sættes ind senere). Af denne grund vil man derfor ikke kunne bruge den digitale version af DMT som den 'autoriserede' tekst, når der skal citeres, men en søgning på nettet kan hurtigt lede frem til den relevante passus, som derefter kan opsøges på reolerne i de tilfælde, hvor præcis citering eller reference er påkrævet.

Endvidere har vi valgt ikke at lade opgaven udføre af 'de tunge drenge', der tager sig rigeligt betalt, men forsøgt at få projektet realiseret med billigere arbejdskraft for at få mere arbejde gjort. Denne politik er en væsentlig årsag til, at projektet har trukket ud, men det er nu engang de vilkår, det har været underlagt. Forsinkelsen skal vi fra DVM-styregruppen beklage, idet vi dog mener, at projektet som sådan 'er værd at vente på'.

Af Niels Krabbe