Fra vor egen verden

Af
| DMT Årgang 76 (2001-2002) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Vi ønsker læserne velkommen til en ny årgang af DMT og inviterer til besøg på vores nye hjemmeside www.danskmusiktidsskrift.dk. Med støtte fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat har vi kunnet etablere en supplerende platform til DMT-aktiviteter. På hjemmesiden finder De registre for tidligere årgange, uddybende artikler, links, lydeksempler, online abonnementsbestilling, adresseændring, oplysninger om DMT's historie, redaktion, udgivelse, udgiverforening, m.v. Teksterne fra det nyeste nummer vil De finde på sitet senest en måned efter, at det trykte DMT er udsendt til abonnenterne.

Blandt tilbuddene på vores hjemmeside er direkte søgning i DMT Online , hvor tidsskriftets artikler kan hentes ned til brugere. I en tid med stigende brugerbetaling for netservices er det en glæde at kunne stille hele DMT's arkiv gratis til rådighed for DMT-abonnenter, studerende, forskere, mediearbejdere og andre interesserede. Dette har kun kunnet lade sig gøre i kraft af et flerårigt samarbejde med Det Kongelige Biblioteks førstebibliotekar Niels Krabbe, som er medansvarlig for digitaliseringen af samtlige tekster fra DMT gennem 75 år. DMT ønsker at rette en varm tak til Niels Krabbe for hans entusiasme omkring digitaliseringsprojektet, som har været stærkt medvirkende til, at det blev muligt at bringe DMT Online ind i Det Kongelige Biblioteks Det Virtuelle Musikbibliotek og derigennem være elektronisk tilgængelig sammen med de andre førende danske kulturtidsskrifter. Længere inde i bladet indtroducerer Niels Krabbe til DMT Online .

Med henblik på en kontinuerlig opdatering af informationer og forbedring af de forskellige indgange på såvel DMT's hjemmeside som i DMT Online er det vigtigt med brugernes kriktik. Vi håber på tilbagemeldinger på vores arbejde, så vi kan udbygge og forbedre de nye elektroniske platforme. Bemærk tidsskriftets nye e-mail: info@danskmusiktidsskrift.dk

Det nummer, De har i hånden, bringer bl.a. nyt om efterårets aktiviteter både i Danmark og et lille udvalg af festival-aktiviteter i udlandet, hvor man har ønsket at sætte ny dansk musik på programmerne. Det ønsker man nemlig i høj grad at gøre i det store udland. At det ikke forholder sig omvendt, er et kedeligt, men desværre alt for kendt faktum med komponisten og festivalarrangøren Karl Aage Rasmussens nylige formulering om "kulturel indavl", og komponisten Ivar Frounbergs bemærkning i sidste nummer af DMT: "Dansk musikliv ser ud til at isolere sig fra resten af Europa." Læs mere om aktiviteter i Birmingham og Huddersfield i England, Ultima Festival i Oslo og Tonsättar-festival i Stockholm, ledet af nysgerrige kulturarbejdere, der vil vide mere om dansk musik. Hvad vil dansk kunst- og kulturliv overordnet set vide om udenlandsk musik? Svaret blæser i vinden.

Af Anders Beyer