www.kum.dk

Af
| DMT Årgang 76 (2001-2002) nr. 01 - side 32-32

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Digital rapport om kunst i en digital tid

Et forsøg med digital distribution og salg af musik, et public service-råd for internettet, øget støtte til computerspil og den nye netkunst. Det er nogle af de forslag, der stilles i den foreløbige redegørelse Kunst i Netværkssamfundet , som en arbejdsgruppe under Kulturministeriet i dag offentliggør på Kulturministeriets hjemmeside, www.kum.dk.

Det er et smukt layout, der møder brugeren, og har man tid til at vente på indlæsningen af musik, kommer noget techno-lignende musik en i møde, samtidig med at billeder om emnet skifter i smagfulde rammer. Med sindet stemt i bløde toner, kan man gå videre til selve sagen: Arbejdsgruppens tekst.

Med Lone Dybkjær i spidsen har arbejdsgruppen undersøgt, hvilken betydning den digitale udvikling har for litteraturen, musikken, billedkunsten og filmen. Redegørelsen indeholder bud på denne udvikling og en række forslag til at udnytte digitaliseringens mange potentialer og løse nogle af de problemer, den også bringer med sig.

Redegørelsen udkommer kun elek-tronisk. Det er aldrig sket før i Kulturministeriets historie. Den elektroniske form indeholder en række muligheder, som arbejdsgruppen har villet udnytte til ikke bare beskrive, men også vise eksempler på, hvad der sker i mødet mellem kunsten og de digitale medier.

Redegørelsen er et foreløbigt debatoplæg. Det skyldes, at arbejdsgruppen ønsker at give alle, der interesserer sig for emnet, mulighed for at kommentere tekst og forslag i løbet af sommeren. Derfor er der til redegørelsen knyttet et elektronisk debatforum.

Arbejdsgruppen vil indbyde en kreds af sagkyndige og interessenter til at drøfte rapporten og de modtagne reaktioner på et debatmøde den 28. august. Derefter vil arbejdsgruppen tage stilling til de bidrag, der er kommet frem, og fremlægge den endelige rapport.

Ud over formand Lone Dybkjær består arbejdsgruppen af professor Henrik B. Andersen, billedhugger, sekretariatsleder Pia Vigh, Kulturnet Danmark, vicedirektør Kim Østrup, IBM Danmark, sanger og komponist Anne Linnet, rektor Uffe Elbæk, formand for Kulturministeriets Udviklingsfond og marketingsdirektør Morten Damgaard, SOL Danmark.

Om redegørelsen

Denne redegørelse om kunst i netværkssamfundet er foreløbig. Den ligger til fri debat i juli og august 2001 og skal finde sin endelige form i efteråret 2001. Den netansvarlige oplyser til Dansk Musik Tidsskrift ,, at oplysningerne vil ligge på sitet endnu nogle måneder, så der er rig mulighed for at følge debatten, som kun foregår elektronisk. Alle er således velkomne til at kommentere og kritisere via det tilknyttede debatmodul.

Redegørelsen udkommer i denne foreløbige version kun elektronisk. Den kan printes via printfunktionen i øverste højre hjørne på sitet, men det fulde udbytte får man kun elektronisk. Det skyldes, at publikationen dels består af en hovedtekst, dels af uddybende information: Eksempler, links til andre hjemmesider m.m., som er placeret i redegørelsens højre side. Mange af disse eksempler kan kun ses, hvis læseren er koblet op til internettet.

I redegørelsen er pink tekst brugt til at markere hypertekst, dvs. klikbar tekst, der fører til uddybende information, eksterne hjemmesider m.m.

I redegørelsens venstre side findes dels en kort klikbar liste, der giver adgang til redegørelsens 11 kapitler, dels en dynamisk indholdsfortegnelse, der giver overblik over den samlede redegørelse og direkte adgang til alle afsnit.

Arbejdsgruppen udtaler

"Arbejdsgruppen fremlægger hermed den ønskede redegørelse i form af denne elektroniske rapport. Vi har valgt at kalde rapporten et debatoplæg, idet vi fremlægger rapporten i håb om i løbet af sommeren at fremkalde forslag og kommentarer fra alle, der interesserer sig for, hvad vi har lavet. Vi vil indbyde en kreds af sagkyndige og interessenter til at drøfte rapporten og de modtagne reaktioner på et debatmøde den 28. august. Derefter vil arbejdsgruppen tage stilling til de bidrag, der er kommet frem, og fremlægge den endelige rapport."

"Arbejdsgruppen begyndte arbejdet med redegørelsen i marts måned. Fire måneder er ikke lang tid. Vi har derfor valgt at koncentrere os om nogle enkelte kunstarter, nemlig musikken, filmen, litteraturen og billedkunsten. Inden for hver af disse genrer har gruppen endvidere set på nogle af de nye kunstneriske udtryk, der som følge af den nye teknologi er opstået på tværs af de traditionelle udtryksformer. Endelig har gruppen valgt som et særligt område at se på interaktiv fiktion som ny kunstnerisk udtryksform."

"Vi er opmærksomme på, at også andre kunstneriske udtryksformer på forskellige måder vil blive påvirket af netværkssamfundet, og at der også kunne være gode grunde til at gå ind i en nærmere analyse af vilkårene for f.eks. design, arkitektur, dans og teater, men af tidsmæssige årsager har gruppen været nødt til at begrænse sig. Selv med disse afgrænsninger har gruppen stået over for en stor arbejdsopgave, som skulle løses på kort tid."

I det afsnit, som behandler musikken, finder vi blandt overskrifterne i rapporten: Musikkens værdikæde, Musikkens fødekæde, og Den offentlige støtte. , De taler for sig selv, og teksten er en glimrende introduktion til dansk musikliv. Der er ikke så meget nyt i det fremlagte, til gengæld sparer de så papir og tryksværte. Det er jo fint.

Arbejdsgruppen har hentet inspiration udefra. Den har inviteret en række mennesker, som beskæftiger sig med musik, film, teater, billedkunst, digital kunst og IT, til at deltage i drøftelser. Den har løbende lagt debatoplæg ud på Kulturministeriets hjemmeside og man har modtaget gode og engagerede kommentarer, skriver de involverede. Derudover har arbejdsgruppens enkelte medlemmer og dets sekretariat konsulteret en række andre mennesker inden for disse områder.

Anders Beyer