Musikrådets institutioner

Af
| DMT Årgang 76 (2001-2002) nr. 02 - side 61-67

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Transportstøtten

Transportstøtten blev oprettet i 1979. Danmarks Radios Big Band var på det tidspunkt det eneste rytmiske ensemble, der modtog permanent offentlig støtte. På den baggrund indstillede Musikrådet i 1978 til Ministeren, at rytmiske ensembler skulle have tilskud til dækning af deres basisudgifter ved turnéaktiviteter. Ved musiklovsrevisionen i 1981 kom transport- og turnéstøtteordninger for den rytmiske musik til at indgå i loven. I 1997 fik Transportstøtten status som selvejende institution med egen bestyrelse.

Transportstøtten skal sikre alle egne af landet lige muligheder for at præsentere rytmisk musik uanset afstanden til musikernes hjembyer. Eva Anker er leder af Transportstøtten.

Dansk Jazzforbund

Dansk Jazzforbund blev etableret i 1997. Indtil da havde jazzens område været repræsenteret i to selvstændige institutioner, nemlig Den Danske Jazzkreds og Det Danske Jazzcenter. Den 1. oktober 1997 omdannedes Den Danske Jazzkreds til Dansk Jazzforbund. Samtidig blev Det Danske Jazzcenter nedlagt, og nogle af centrets opgaver overgik til Jazzforbundet.

Dansk Jazzforbund er en selvejende institution, der bl.a. har til formål at udbrede kendskabet til jazz i Danmark og udlandet samt varetage jazzens fælles interesser for danske og internationale organisationer, der arbejder med jazz. Carsten Lassen er leder af Dansk Jazzforbund.

Dacapo

Ved lovrevisionen i 1987 blev to nye områder inddraget i musikloven, nemlig musikvideoer og markedsføring af fonogrammer. Samtidig blev bevillingen til støtte af fonogramudgivelser forøget. På den baggrund oprettedes plademærket dacapo i 1989. Hensigten var at sikre fortsat regelmæssig udgivelse af den del af det nationale repertoire, som de kommercielle selskaber ikke kunne eller ville markedsføre. Dacapos formål er at producere fonogram- og videogramindspilninger af dansk musik og i begrænset omfang at trykke nodemateriale. Henrik Rørdam er leder af dacapo.

Dansk Rock Samråd

Dansk Rock Samråd (ROSA) blev stiftet som selvejende institution i august 1981. Bag stiftelsen lå et ønske hos landets forskellige organisationer for rytmisk musik om at sikre rockmusikken adgang til musiklovens midler på lige fod med andre musikgenrer. ROSA er paraplyorganisation for de landsdækkende rockmusikorganisationer og har til formål at varetage dansk rockmusiklivs interesser i Danmark og udlandet. Gunnar Madsen er leder af Dansk Rock Samråd.

DIEM

Musikrådet anbefalede i 1983, at et selvstændigt elektronmusikstudie med pædagogisk sigte burde etableres i samarbejde med et af landets musikkonservatorier. Statens Elektronmusikstudie (senere Dansk Institut for Elektronisk Musik, DIEM) blev officielt åbnet i Musikhuset i Århus i 1987 med Wayne Siegel som leder. Studiets formål er at fremme produktion af elektronmusik og drive forskning og undervisning inden for området. Wayne Siegel er fortsat leder af DIEM.

Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik

Konsulenttjenesten blev oprettet i 1982 som et lokalt finansieret initiativ i Århus Kommune. Efter et år overgik finansieringen til Dansk Rock Samråd, og fra lovrevisionen i 1987 blev konsulenttjenesten finansieret direkte af Musikrådet. Konsulenttjenesten er rådgivnings- og servicecenter for det rytmiske musikmiljø. Desuden har Konsulenttjenesten til formål at formidle og fremme den rytmiske musik i Danmark i samarbejde med Musikrådet. I 1994 blev der ansat en amatørmusikkonsulent for den rytmiske musik under konsulenttjenesten. Niller Wischmann er leder af Konsulenttjenesten for rytmisk musik.

Foreningen for Verdensmusik

Foreningen for Verdensmusik i Danmark blev oprettet i 1992 som et naturligt resultat af udviklingen på den danske musikscene. Verdensmusikken var efterhånden blevet en uundværlig del af det danske musikliv - både i rendyrket og mere fusioneret form.

Foreningens formål er at fremme udfoldelsesmulighederne for verdensmusik i Danmark og danne et forum for verdensmusikkens udøvere og publikum. Maria Carelse er daglig leder af foreningen.

Levende Musik i Skolen

Ved en skolekoncertkonference i Fuglsø i 1991 foreslog de landsdækkende skolekoncertarrangører at sammenlægge deres skolekoncertvirksomhed. På den baggrund etableredes et landssekretariat for skolekoncerter, Levende Musik i Skolen (LMS) i 1992. LMS har bl.a. til formål at producere, udvikle og formidle skolekoncerttilbud til amter, kommuner og skoler i Danmark. LMS ledes af Ebbe Høyrup.

Folkemusikcentret i Hogager

Fra 1971 fungerede Folkemusikhuset i Hogager dels som en afdeling under Dansk Folkemindesamling og dels som en selvejende institution med støtte fra Holstebro Kommune og Statens Musikråd. Da Folkemindesamlingen af økonomiske grunde måtte opgive Folkemusikhuset, besluttede folkemusikorganisationerne, Holstebro Kommune og Statens Musikråd, at institutionen burde bevares. Forøgede ressourcer ved musiklovsrevisionen i 1994 muliggjorde dette, og det nye Folkemusikcenter blev en realitet.

Centrets formål er at fastholde Hogager som et center for folkemusik i Danmark gennem udviklingsarbejde, forskning, dokumentation og formidling. Leder af centret er Jack Jacobsen.

Folkemusikkens Fælles Sekretariat

I begyndelsen af 1990erne foreslog folkemusikområdets tre hovedorganisationer, at Musikrådet oprettede et fælles sekretariat for folkemusikken. Målet var at styrke og effektivisere det stadig tættere samarbejde i folkemusikmiljøet. Folkemusikkens Fælles Sekretariat blev en realitet ved musiklovsrevisionen i 1994. Sekretariatet er koordinator for samarbejde mellem de landsdækkende folkemusikorganisationer Folkemusikhusringen, Folkemusiksammenslutningen og Danske Folkedanseres Spillemandskreds. Peder Bent Guldbrand er daglig leder af sekretariatet.

Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik

Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik blev oprettet 1977 som fælles sekretariat for 13 amatørkor- og orkesterorganisationer og deres paraplyorganisationer Dansk Amatørkor Union (DAKU) og Dansk Amatørmusik Union (DAMU).

Mette Olesen er sekretariatchef.

Amatørmusikkonsulenten

Musiklovrevisionen i 1986 gjorde det muligt at ansætte en amatørmusikkonsulent under Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik. Konsulentens opgave blev at rådgive ensembler og kor, samt myndigheder og institutioner, for at forbedre amatørmusikkens vilkår. Steen Lindholm har været amatørmusikkonsulent siden 1990.

Samfundet til udgivelse af Dansk Musik

Samfundet blev stiftet i 1871. Foreningens formål, der har været uændret gennem tiden, er at fremme dansk musik ved at støtte udgivelse af fortrinsvis nyere kompositioner af større kunstnerisk værdi. Foreningen ledes af Klaus Ib Jørgensen.

MIC

I 1980 besluttede ministeriet at oprette Det Danske Musikinformationscenter (MIC) som en selvejende institution. Oprettelsen af MIC havde været på tegnebrættet længe, og indtil da havde rådet i enkelte tilfælde givet interesseorganisationerne tilskud til informationsvirksomhed. MICs arbejde skulle baseres på et samarbejde med de institutioner, der beskæftigede sig med informations- og dokumentationsarbejde i dansk musikliv. MICs formål er at udbrede kendskabet til dansk musik inden for alle genrer i Danmark og udlandet. Anette Faaborg er konstitueret leder af MIC frem til den 1. januar 2002.

Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK)

SNYK er en ny forening, udsprunget af et samarbejde mellem Dansk Komponistforening, Dansk Musikerforbund og ny-musik-aktive over hele landet. Sekretariatet blev oprettet i juni 2000. Foreningens formål er at styrke miljøet omkring den ny kompositionsmusik. Svend Hvidtfelt Nielsen er formand for SNYK."