Nyt om Nutida Musik

Af
| DMT Årgang 76 (2001-2002) nr. 03 - side 103-103

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Sveriges eneste tidsskrift om nutidig kompositionsmusik, Nutida Musik, har været trængt af tidernes almindelige ugunst, men er nu reetableret med ny redaktion. Stellan Sagvik har afløst Tony Lundman som redaktør, og det første nummer i indeværende årgang udkom i sommer.

Der er ikke mange fora for samtidens musikkultur og -debat, og selvom Nutida Musik (grundlagt 1957) udgives af den svenske sektion af ISCM og modtager støtte fra Statens Kultur, Rikskonserter og Svensk Radios P2, så har det åbenbart ikke været tilstrækkeligt.

Et mere skrabet udstyr er et af de synlige resultater af reformbestræbelserne, som man da meget må håbe vil bære frugt.

Den nye redaktør opfordrer i sin leder til dialog og samarbejde med fx andre musikmedier, netaviser, radiostationer, forlag og pladeselskaber, og anfører som sin målsætning at få faste rubrikker i tidsskriftet med bidrag fra kammermusikforeninger, belysning af musikpolitik og debat, materiale fra musikorganisationer i ind- og udland, rapporter fra festivaler, historisk afdeling m.m. Med andre ord en struktur, der minder en del om DMT.

I det aktuelle nummer er der mange gode artikler, der lover godt for fremtiden. Fremhæves må en portrætartikel om Henrik Strindberg, en nekrolog over Franco Donatoni, der døde sidste år, en artikel om Stockhausen og Licht samt en rapport fra musikfestivalen Présence 2000 i Paris.

Herfra skal det ikke skorte på opfordringer til at støtte vores kollega i det svenske!

Et årsabonnement (4 numre) koster SEK 200,00, dog SEK 250,00 uden for Sverige. Indeværende årgang er imidlertid kun på 3 nr. og kan derfor erhverves for SEK 150,00/200,00.

Bestil via hjemmeside: www.nutidamusik.com, e-mail: nutida@nosag.se Eller ring på 00 46 08 643 53 33.

Erik H. A. Jakobsen"