KOMPONISTER

Af
| DMT Årgang 76 (2001-2002) nr. 05 - side 190-195

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Abrahamsen, Hans (f. 1952)

Konservatorieuddannet lagde Abrahamsen for som eksponent for dansk nyenkelhed, men en række hovedværker inden for tidens instrumentalmusik placerede ham hurtigt i førerfeltet blandt danske nutidskomponister.

Klaverkoncerten (1999-2000) brød mere end en halv snes års kompositorisk tavshed, under hvilken Abrahamsen dog præsenterede en håndfuld virtuost udførte ensemble-transskriptioner af andre komponisters værker.

Adès, Thomas (f. 1971)

Adés blev i sin ungdom regnet som en af Englands mest talentfulde pianister. Men da London Sinfonietta uropførte værket Living Toys i 1994 stod det klart, at Adès også måtte regnes som et af de helt store komponist-talenter. Dette talent har senere manifisteret sig bl.a. i kammeroperaen Powder Her Face og det store orkesterværk Asyla, skrevet til åbningen af den nye Symphony Hall i Birmingham i en periode hvor Adès også var Music Director for Birmingham Contemporary Music Group (BCMG), der spiller ved Komponistbiennalen. Ved siden af en stadig aktiv karriere som koncertpianist (og dirigent), skriver Adès for tiden bl.a. på to nye operaer, hvoraf den ene er en helaftens opera til Covent Garden i London.

Agerfeldt Olesen, Thomas (f. 1969)

Uddannet cellist hos Harro Ruijsenaars på Det jyske Musikkonservatorium, og som komponist hos Henryk M. Górecki og Poul Ruders privat, samt på Det jyske Musikkonser- vatorium hos Karl Aage Rasmussen og Bent Sørensen. Agerfeldt Olesen er stadig aktiv cellist, bl.a. i Trio TSIAJ. Som komponist modtog han Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat 1997, og hans værker er bl.a. blevet spillet af Århus Sinfonietta, ATHELAS Sinfonietta Copenhagen, Das Henschel Quartett, Det Jyske Ensemble, Erik Kaltoft, Duo Kiva, Trio TSIAJ, Kontra Kvartetten, Ulrich Stærk, Esbjerg Ensemble og Ensemble 2000. Agerfeldt Olesen repræsenterede også de unge danske komponister under 30 med værket "Tonkraftwerk" for sinfonietta på Rostrum i Paris 1998.

Thomas Agerfeldt Olesen er p.t. formand for Århus Unge Tonekunstnere (AUT)

Alsted, Birgitte (f. 1952)

Birgitte Alsted er uddannet som violinist og har interesseret sig for improvisation, musikteater og scenisk musik. Hun har også lært sig at beherske computeren som kompositorisk redskab. Alsteds produktion er hovedsagelig elektronisk eller elektroakustisk eller koncentreret om solo- eller mindre ensembleværker.

Borup-Jørgensen, Axel (f. 1924)

Autodidakt som komponist skriver Borup-Jørgensen en atonal ekspressionistisk musik, oftest koncentreret om verdener af små bevægelser i det uhørliges grænseland. Håndværket er central-europæisk, gemyttet nordisk naturvendt. De få orkester- og ensembleværker har høje himle og bred horisont, men den omfangsrige produktion er ellers domineret af solo- og kammermusik. Blokfløjte, guitar og slagtøj har nydt særlig bevågenhed ved siden af den menneskelige stemme som frembærer af digtekunst.

Bruun, Peter (f. 1968)

Efter studier i musikvidenskab og filosofi ved Aarhus Universitet blev Bruun uddannet i musikteori og komposition fra Det jyske Musikkonservatorium hos Karl Aage Rasmussen, Per Nørgård, Hans Abrahamsen og Bent Lorentzen. Bruun afprøver hele tiden nye former, medier og udtryksmåder og ser "uafklaretheden" som et grundvilkår i sit arbejde. Mindre, blandede kammerbesætninger vies en særlig interesse - og ofte med vokale indslag.

Brødsgaard, Anders (f. 1955)

Konservatorieuddannet som pianist og komponist har Brødsgaard helt konsekvent koncentreret sig om den musikalske modernismes teori og praksis. Bestandig variation er et nøglebegreb i hans skaben. Solistiske klaverværker er centrale i hans produktion, men i 1999 præsenterede Brødsgaard med sin 40 minutter lange Galaxy et grandiost orkesterværk, og det er også blevet til en klaverkoncert (1994-95).

Buck, Ole (f. 1945)

En af hovedfigurerne i den ny enkelhed i dansk musik i 1960erne. Siden har Buck udviklet og raffineret sin stil. Uddannnet på Det jyske Musikkonservatorium i Århus hos Per Nørgård og Pelle Gudmundsen-Holmgreen. Buck har valgt at ernære sig som frit skabende kunstner uden institutionelle engagementer.

Carlsen, Morten (f. 1949)

Carlsen har en omfattende musikervirksomhed bag sig som saxofonist i bl.a. The New Jungle Orchestra og Dørge/Becker/Carlsen Trio. Han har dog de senere år, som modtager af Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat, kunnet koncentrere sig om at programmere/komponere interaktiv computermusik ofte i forbindelse med DR's Lydmuren. Morten Carlsen er i øvrigt huskomponist ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Christensen, Mogens (f. 1955)

Uddannet på Det jyske Musikkonservatorium i teori og pædagogik og i komposition hos bl.a. Per Nørgård og Karl Aage Rasmussen. Senere har han studeret hos Ib Nørholm i København. Christensen har undervist ved de fleste danske konservatorier samt i Norge. Siden 1998 huskomponist ved Sjællands Symfoniorkester.

Danielsen, Morten Skovgaard(f. 1967)

Fik klassisk uddannelse i musik fra barnsben, men spillede sideløbende i rock- og punkbands. Som komponist er han uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium af Ib Nørholm og Ivar Frounberg.

Skovgaard Danielsens musik i studietiden var kendetegnet af udstrakt brug af komplekse strukturer og et nærmest manisk aktivt lydbillede, som fx i værkerne Installation (1994) for solo piano og Formation (1995) for

basklarinet og akkordeon. I Skovgaard

Danielsens senere værker er de strammme strukturer dog afløst af en mere åben, udadvendt musik, der æstetisk og klangligt er inspireret af rockmusik, og særligt den såkaldte "grunge"-stil, der slog kommercielt igennem i starten af 1990erne.

Eriksen, Carsten Bo (f. 1973)

Studerede klaver hos Birgit Eblingard, Hanna Mulvad, Nina Gade og Jan Ole Trasdal. Eriksen var indskrevet ved Berklee College of Music i Boston i 1993. Diplomeksamen i komposition ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2001, hvor han havde Ib Nørholm og Hans Abrahamsen som lærere. Eriksen har skrevet værker til flere danske ensembler, og han er aktiv som installations- og billedkunster.

Vandt Statens Kunstfonds Elektronica-konkurrence "Gå til yderligheder" i 2001, og han har udgivet sin musik på plademærket dacapo.

Frandsen, John (f. 1956)

Frandsen er både universitets- og konservatorieuddannet og har været organist med en betydelig egenproduktion af instrumental og vokal musik til kirkelig brug. Han har skrevet for soloinstrumenter såvel som for stort orkester; derimellem ligger ikke bare instrumentale og vokale værker for mindre besætninger, men også et antal kammeroperaer, som har vakt betydelig interesse. Fra 1999 formand for Dansk Komponist Forening.

Frounberg, Ivar (f. 1950)

Konservatorieuddannet som organist og komponist har Frounberg haft ansættelse både i kirke og på konservatorium, indtil han i 2000 tiltrådte som professor i komposition ved Norges Musikkhøgskole i Oslo. Studier hos så forskellige udenlandske mestre som Xenakis og Feldman gjorde dybt indtryk på Frounberg, som hører til foregangsmændene i Danmark, hvad angår det at arbejde musikalsk med computerteknologi og elektroakustik; hans musik er overvejende instrumental.

Fundal, Karsten (f. 1966)

Uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Det jyske Musikkonservatorium samt i Holland hos Louis Andriessen. Fundal har modtaget bestillinger på orkesterværker og solokoncerter og er blevet hædret med priser som Wilhelm Hansens Komponistpris 1994 og Dansk Komponist Forenings Pris 1995.

Fuzzy (alias Jens Wilhelm Pedersen, f. 1939)

Fuzzy har studeret komposition hos Per Nørgård og senere hos Jan Bark, György Ligeti og Karlheinz Stockhausen. Det varede dog ikke mange år, før han fandt sin egen vej i det musikalske landskab med hovedvægt på elektronisk musik samt teater- og filmmusik.

Fuzzy har modtaget en lang række priser og legater, heriblandt Statens Kunstfonds livsvarige ydelse og Edition Wilhelm Hansens Komponistpris.

Graugaard, Lars (f. 1957)

Lars Graugaard er uddannet som fløjtenist på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og begyndte her også at komponere. Han arbejder i sin musik frit mellem sofistikeret og populær musik, og produktionen omfatter bl.a. digitale eksperimenter og værker for såvel kammer- som orkesterbesætninger. Graugaard er docent i interaktiv performance og leder af computermusikafdelingen på Det Fynske Musikkonservatorium.

Gudmundsen-Holmgreen, Pelle(f. 1932)

Gudmundsen-Holmgreen er konservatorieuddannet hos bl.a. Vagn Holmboe. For længst anerkendt som en af hovedskikkelserne i dansk og nordisk samtidsmusik er han endnu ikke så alment kendt som flere af sine samtidige. Længe var hans kendetegn den egensindige udforskning af musikalsk minimalisme, men i løbet af de senere årtier er hans produktion taget betydeligt til i fylde.

Gunge, Bo (f. 1964)

Gunge har i løbet af 90erne haft en særdeles aktiv indflydelse på det århusianske musikliv og er uddannet cand.mag. fra Aarhus Universitet (musikvidenskab og dramaturgi). Sideløbende komponist og musikformidler, bl.a. som leder af Aarhus Unge Tonekunstnere fra 1991-97. Han har hovedsageligt skrevet kammer- og vokalmusik og udvider i disse år sit virkefelt mod større ensembler.

Som komponist arbejder Gunge med komplicerede rytmiske processer og minimalistiske teknikker som fx faseforskydning.

Hadziselimovic, Edina (f. 1971)

Edina Hadziselimovic er uddannet akkordeonist i Bosnien-Hercegovina, hvorfra hun flygtede ved krigsudbrudet i 1992. I Danmark er hun uddannet i komposition og teori fra konservatoriet i København. Hadziselimovic har skrevet værker for mange typer besætninger, og hendes musik er opført i mange europæiske lande.

Hun har modtaget flere legater og priser bl.a. Årets Verdensborger i Danmark i 1999.

Hegaard, Lars (f. 1950)

Uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium som guitarist og pædagog samt som komponist hos Ib Nørholm. Hegaard har også studeret musikvidenskab ved Københavns Universitet. Han har bl.a. skrevet tre symfonier, et orkesterværk og flere sinfoniettaværker. Derudover består Hegaards produktion hovedsageligt af solo- og kammermusik.

Hendze, Jesper (f. 1955)

Oprindeligt uddannet som slagtøjsspiller begyndte Jesper Hendze at studere komposition hos Per Nørgård og Karl Aage Rasmussen i 1990. Hendze havde ellers begyndt sin musikerkarriere som el-guitarist og har herfra hentet forbilleder som fx Frank Zappa.

Værklisten består overvejende af instrumentalmusik, som er udpræget fortællende. Instrumentationen er ikke påfaldende klassisk, og Hendze synes fascineret af at få det samme materiale til at afgive vidt forskellige udtryk.

Hodkinson, Juliana (f. 1971)

Juliana Hodkinson har Master of Arts-grad i musik og filosofi fra Cambridge University og i japansk fra Sheffield University. I 1993 kom Hodkinson til Danmark for at modtage kompositionsundervisning hos Hans Abrahamsen og Per Nørgård og har siden da haft Danmark som sin base. I perioden 1996-98 har hun haft kortere ophold i Japan og Belgien og har på det seneste arbejdet i Australien ved flere lejligheder. Hodkinson har primært skrevet kammermusik; med udgangspunkt i denne beskæftiger hun sig nu i stigende grad med dynamikken omkring partiturmusik som live scenekunst, og siden 1998 har hun arbejdet i stadig højere grad med instrumentalteater og andre sammensatte former.

Holmboe, Vagn (1909-1996)

Holmboe må regnes som en af dansk musiklivs store mentorer. Som lærer og senere professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i årene 1950-1965 havde Holmboe bl.a. Nørgård, Nørholm og Gudmundsen-Holmgreen som elever. Holmboes musik har klare forbilleder i Sibelius, Nielsen, Haydn og Bartók. Holmboe har først og fremmest koncentreret sit kompositoriske virke omkring de koncertante instrumental- og vokalværker.

Over 200 opusnumre blev det til i alt. Her bør særlig nævnes de 13 symfonier, de over 20 strygekvartetter, de mange koncerter, de utallige kammermusikværker og det store værk Lieber Cantoricum for blandet a cappella kor.

Holmen, Jexper (f. 1971)

Jexper Holmen er en af de unge løver fra det Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvorfra han debuterede med værket Element/Illuminate/ Unfold fra 2001. Holmen fik en andenpris ved uddelingen af Holmboe Prisen i 2000 for strygekvartetten Intend.

Jexper Holmen sprænger sig nye veje og skriver musik, der undertiden afføder voldsomme reaktioner hos medvirkende og publikum. Han forsøger at holde sin musik fri af de kulturelle præmisser, der ellers nemt præges af den postmodernistiske attituderelativisme.

Huber, Nicolaus A. (f. 1939)

Den tyske komponist Nicolaus A. Huber er medstifter af ensemblet musikFabrik, som spiller ved Komponistbiennalen. I løsbladsleksikonet Komponisten der Gegenwart hedder det, at Huber har studeret Franz Xaver Lehner (komposition), Günter Bialas og Josef Anton Riedl. Sidstnævnte i det elektroniske studie i München. Afslutningsvis også hos Stockhausen i Darmstadt og Nono in Venedig. Denne baggrund giver et første indblik i interesseområder hos kunstneren. Et stærkt politisk engagement førte til modstand og afvisning, men gradvis blev Huber en anerkendt og ofte spillet komponist med mange æresbevisninger og prominente stillinger. Komponisten fremstår nu som en af de centrale skikkelser i ny tysk kompositionsmusik.

Hvidtfelt Nielsen, Svend (f. 1958)

Svend Hvidtfelt Nielsen uddannede sig først i klaver, orgel og komposition (hos bl.a. Ib Nørholm og Hans Abrahamsen) og siden til cand.mag. i musik og filosofi. Ved siden af jobbet som organist og underviser (teori og komposition på Det Fynske Musikkonservatorium) har Hvidtfelt Nielsen - ud over bøger og artikler - skrevet en lang række værker med vægt på kammermusikken. Han bestrider samtidig en række poster i det danske musikliv, senest som næstformand i Dansk Komponist Forening fra 1999 og formand for SNYK fra 2001.

Højsgaard, Erik (f. 1954)

Uddannet som komponist (hos Per Nørgård i Århus 1973-78) og hørelærepædagog oplevede Højsgaard allerede som 20-årig sit gennembrud; det var med en strygekvartet, og dens titel var karakteristisk: Solprismer. Højsgaards produktion hælder mod det intime og kammermusikalske, men man bemærker den udsøgte orkesterbehandling i de to koncerter (hhv. cello- og klaver-), ligesom der for nylig (1999-2000) er kommet en symfoni til.

Hørsving, Jens (f. 1969)

Er oprindelig uddannet jazztrompetist i USA, men har senere uddannet sig som komponist på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium under bl.a. Ib Nørholm. Han samarbejder med Ensemble Figura om elektro-akustik, og hans produktion er da også

udpræget kammermusikalsk og elektronisk. Storstrøms Kammerensemble uropførte deSigns for kammerbesætning i 1998, og værket Corrosions for sopransax, bånd og elektronik blev uropført på NUMUS-festivalen i 2001.

Jæger, Bo Lundby (f. 1964)

Jæger er uddannet på Det Fynske Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium med klaver og har efterfølgende også studeret ved Royal Academy of Music. Jæger var medstifter af Ensemble Figura, som han også skrevet flere værker til. Værklisten indeholder primært værker for kammerbesætninger med tasteinstrumenter, ligesom vokalelementer ofte optræder. Jæger fik ved KomponistWorkshoppen i Sønderjylland 1999 opført værket Alvatar.

Jørgensen, Klaus Ib (f. 1967)

Klaus Ib Jørgensen har studeret komposition hos bl.a. Niels Rosing-Schow. Jørgensen har skrevet værker i mange genrer, men akkordeoninstrumentet indtager en central rolle hans produktion. I alle Jørgensens værker arbejdes med en stadig søgen efter fællesnævnere, så form og musikalsk stof udvikles gennem hinanden som én organisk størrelse. Klaus Ib Jørgensen er formand for Edition Samfundet samt KODAs råd.

Kanding, Ejnar (f. 1965)

Siden sin debutkoncert som komponist fra konservatoriet i 1996 har Kandings produktion igennem en serie af kammerværker kredset om interaktiviteten mellem computer og musiker. Dette har bl.a. resulteret i en meget rost cd-udgivelse fra 2001 med ensemblet Contemporánea, for hvilket han er kunstnerisk leder. Ejnar Kanding var formand for Musica Nova i perioden 1996-2000 og modtog i 1998 Statens Kunstfonds 3-årige arbejdsstipendium.

Karlsson, Erik Mikael (f.1967)

Erik Mikael Karlsson har sin uddannelsesmæssige baggrund hos det svenske institut for elektroakustisk musik (EMS). Han fik sit internationale gennembrud i 1992, da han modtog EBUs pris for elektroakustisk musik for det eksperimenterende musikdrama Threads and Cords. Karlssons værker benytter alle, enten helt eller delvist, elektronisk/computergenereret lyd og spænder fra rene båndstykker over filmmusik til lydsider til ballet.

Knudsen, Kenneth (f. 1946)

Knudsen er autodidakt som komponist. Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole 1974, siden da professionelt udelukkende beskæftiget med musik. I begyndelsen alene som udøvende, men efterhånden mere som komponist. Vandt med Trio 651/2 de årlige jazzkonkurrencer i Danmarks Radio i 1966, 67 og 68. Knudsen medvirker som komponist, pianist, keyboardspiller og/eller arrangør på flere end 100 plader med grupper og solister, spændende fra Svend Asmussen til Miles Davis, fra Shubidua og Kim Sjøgren til den indiske violinist L. Subramaniam, fra Sebastian til den hollandske guitarist Jan Akkerman og den norske bassist Arild Andersen. Knudsen har skrevet kammermusik for strygekvartet, solocello, cello og klaver, kormusik til Vokalgruppen Ars Nova, kommercielle opgaver bl.a. for B&O, Carlsberg og IBM.

Knudsen er formand for Statens Kunstfonds bestyrelse 1999-2001.

Koch, Jesper (f. 1967)

Jesper Koch er uddannet hos Andy Pape, Ib Nørholm, Colin Matthews, Karl Aage Rasmussen og Olav Anton Thommesen.

Koch har et pragmatisk forhold til modernismen: Han tager, hvad han kan bruge, og fortsætter i øvrigt med at følge sit eget hoved og lytte til sin indre stemme. Kochs musik giver ikke køb på noget, men besidder samtidig en umiddelbarhed: Her er noget at komme efter både for fagfolk og for almindelige mennesker.

Kondrup, Eva Noer (f. 1964)

Eva Noer Kondrup debuterede i 1999 som komponist fra konservatoriet i København med Ivar Frounberg som lærer. Hendes værker omfatter kammermusik, børnemusik, orkestermusik og en opera, Neja, der havde premiere på Den Anden Opera i november 2000. Samme år var Eva Noer Kondrup blandt modtagerne af Edition Wilhelm Hansens Komponistpris.

Koppel, Anders (f. 1947)

Anders Koppel har en omfattende virksomhed som komponist og musiker bag sig. Som musiker har han som hammondorganist medvirket på otte album med Savage Rose fra 1967-74 og ni med trioen Bazaar fra 1976 og frem. Som skrivende komponist indbefatter hans produktion musik til flere end 125 film, otte modern dance-koreografier, over 50 teaterstykker og siden 1990 flere end 30 instrumentalværker.

Anders Koppel modtog i 1998 Statens Kunstfonds livsvarige ydelse.

Kramer, MajBritt (f. 1963)

Pianistuddannelse på Rytmisk Musikkonservatorium i København hos Niels Thybo, Butch Lacy og Horace Parlan samt studier hos den brasilianske pianist Eliane Elias i New York. Kramer er kapelmester for gruppen Sound in Motion samt MajBritt Kramer Trio. Kramers musik er ofte rost for uhøjtideligt at gå på tværs af stilarter - fra brasiliansk musik til nutidig kompositionsmusik.

Hun har modtaget flere priser deriblandt DJBFA's Hæderspris 1995 og Statens Kunstfonds tre-årige arbejdslegat.

De Laubier, Serge (f. 1957)

De Laubier er uddannet ingeniør ved universitetet og komponist ved konservatoriet i Paris hos bla. Pierre Schaeffer. Hans arbejde har de sidste 20 år kredset om at opfinde nye computerbaserede instrumenter. Et af disse, Le Processeur Spatial Octophonique (rumoktofonisk processor), anses i computerkyndige kredse for en milepæl inden for simulering af lyd i tre dimensioner. Serge de Laubier er forskningsleder ved instituttet Espace Musical.

Laursen, Lasse (f. 1969)

Uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium under Hans Abrahamsen og Karl Aage Rasmussen med yderligere studier i Amsterdam hos Louis Andriessen. Docent ved Det jyske Musikkonservatorium i musikteoretiske fag. Laursen udforsker i sine værker "det akustiske" som fænomen og begrænser derfor det musikalske materiale.

Det er overvejende værker for kammerensembler, der præger værklisten, men Laursen har også komponeret enkelte, mindre orkesterværker samt elektroakustisk musik.

Lohse, Martin (f. 1971)

Lohse har studereret komposition og teori på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Han er tilknyttet Ensemble Nordlys som ensemblekomponist med bl.a. værkerne Istid (1997) og Haiku (1999). Lohse søger i sin musik at indkredse små musikalske momenter eller stemninger, som derefter kan folde sig ud over et længere tidsspand. Samtidig sættes i musikken rene "flader" over for en mere forvitret og flerlaget musik.

Marthinsen, Niels (f. 1963)

Niels Marthinsen studerede ved Det jyske Musikkonservatorium under bl.a. Hans Abrahamsen og Per Nørgård. I de senere år har interessen været stærkt stigende for hans musik, hvilket har givet sig udslag i flere bestillinger af både kammer- og orkesterværker. Senest har et par kammeroperaer fundet vej til værklisten. Marthinsens tilgang til værkerne er ofte direkte og næsten pragmatisk, uden det dog svækker udtrykket, der netop besidder en lyrisk ekspressivitet.

Møller Pedersen, Gunner (f. 1943)

Pioner inden for elektronisk musik. Studerede ved Det jyske Musikkonservatorium fra 1963-69 med yderligere studier i London. Møller Pedersen beskæftiger sig hovedsagelig med computermusik. I offentligheden er han mest kendt som Niels Malmros' faste "huskomponist" og fik meget ros for musikken til Barbara. Han har bl.a. også skrevet operaen Rottesken. Hovedværket er den sfæriske cyklus Et lydår, der har været fast installation i Glyptotekets Vinterhave.

Nielsen, Svend (f. 1937)

Svend Nielsen er en lyrisk natur, der indkredser de sarte nuancer med spor af impressionisme og romantik - selv om webernsk knaphed og gennemtænkthed også træder frem. Svend Nielsen er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium under Vagn Holmboe, Finn Høffding og Per Nørgård og har siden slutningen af 1960erne være tilknyttet Det jyske Musikkonservatorium som underviser.

Nordentoft, Anders (f. 1957)

Uddannet i komposition på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har også studeret hos Per Nørgård i Århus. Ydermere diplomeksamen i violin. Med en forestilling "... om en musik, som ... udforsker den venlige adfærds udtryksunivers" ønsker komponisten at medtænke lytteren i værket. Nordentofts musik har udviklet sig fra bevægelse og kraft til det mere lyriske.

Nordentoft har fået betydelig international bevågenhed og har modtaget bestillinger fra fremtrædende udenlandske ensembler, bl.a. London Sinfonietta.

Nordheim, Arne (f. 1931)

Nordheim har i mere end 30 år været en af de mest fremtrædende skikkelser ikke bare i det norske musikliv, men i det norske folks bevidsthed. Al nyere kompositionsmusik, baseret på de modernistiske strømninger i det øvrige Europa, blev af de fleste nordmænd i 70erne nedsættende stemplet som "Nordheim-musik". Men i løbet af de senere tiår har Nordheim for sin musik, og kunstneriske virke i øvrigt, modtaget de priser, det stort set er muligt for en komponist at få, og han er i dag bosat i den norske stats æresbolig for kunstnere. Sangcyklussen Aftonland fra 1959 bliver betragtet som komponistens gennembrudsværk. Nordheim var en af de første i Norden til tage elektroniske lydkilder i brug i sin musik, enten som rene båndværker eller integreret med de akustiske instrumenter.

Nordstrøm, Hans-Henrik (f. 1947)

Uddannet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Fra 1993 kunstnerisk leder af Ny Musik i Suså-festivalen. I værkrækken, der hovedsagelig er instrumental, mærkes en udvikling fra forholdsvis enkle, ekspressive strukturer til mere flertydige, flerlagede og raffinerede udtryksformer. Det emotionelle er stadig udgangspunktet, men musikken udvikler sig i mere og mere kompleks og plastisk retning med stadig større krav til udøvere og publikum.

Nyvang, Michael (f. 1963)

Nyvang har studeret komposition hos bl.a. Per Nørgård, Ib Nørholm og Hans Abrahamsen og under et ophold i Paris hos Tristan Murail.

Nyvang fik diplomeksamen fra Det jyske Musikkonservatorium i 1995 og fortsatte sine studier i solistklassen sammesteds med debut i 1998. Studierne på konservatoriet blev udvidet med kurser i computerteknologi på DIEM i Århus. I 1995 modtog Nyvang det tre-årige arbejdslegat fra Statens Kunstfond.

Nørgård, Per (f.1932)

Uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og i Paris. Nørgård har undervist ved Det Fynske Musikkonservatorium, Det jyske Musikkonservatorium og ved konservatoriet i København. Han har også besat en lang række officielle poster og har blandt utallige priser modtaget Léonie Sonnings Musikpris i 1996. Nørgårds omfangsrige værkliste er vidtrækkende og varieret og dækker alle genrer.

Nørholm, Ib (f. 1931)

Ib Nørholm begyndte at komponere - bl.a. en kammeropera - allerede, mens han gik i skole. Han blev i 1950 optaget på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, hvor han studerede komposition hos Vagn Holmboe. Nørholms musik er fra midten af 1960erne præget af en grundliggende lyrisk enkelhed og en skælmsk dobbeltbundethed, som oftest også udtrykt i titlerne.

Olsen, Morten (f. 1960)

Uddannet med kontrabas fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og medlem af Athelas Sinfonietta Copenhagen siden dets stiftelse i 1989. Olsen begyndte at komponere i starten af 1980erne og koncentrerede sig hovedsagelig om film- og teatermusik, samt sit eget jazzfusions-ensemble, Morten Olsen Band. Fra begyndelsen af 1990erne skiftede fokus i retning af mere klassiske former, dog gerne med utraditionelle ensemblekonstellationer.

Ore, Østen Mikal (f. 1967)

Østen Mikal Ore er uddannet guitarist fra musikhøjskolen i Oslo og i 2001 som komponist fra Det jyske Musikkonservatorium med Karl Aage Rasmussen, Bent Sørensen og Olav Anton Thommessen som lærere. Ore har koncentreret sig om at skrive instrumentalværker - hans værkliste tæller godt et dusin kammerværker samt et orkesterstykke. I musiklivet beklæder Østen Ore en bestyrelsespost i Aarhus Unge Tonekunstnerselskab (AUT).

Pade, Else Marie (f. 1924)

Pade er en af pionererne inden for elektronisk musik i Danmark. Fra begyndelsen af 1950erne realiserede hun i tæt samarbejde med Danmarks Radio en omfattende mængde konkret og elektronisk musik, dels i form af selvstændige værker til fremførelse i radioen, dels i form af ledsagemusik til diverse radiohørespil.

Else Marie Pade var i anden halvdel af 1950erne med til at opbygge et elektronisk lydstudie i Danmarks Radio, hvor der var mulighed for både at arbejde med konkret og syntetisk fremstillet lydmateriale. Pades kontakter til det elektroniske avantgardemiljø blev udbygget via hendes besøg på verdensudstillingen i Bruxelles i 1958, opførelsen af elektroniske værker ved en koncert i samarbejde med Cage og Bengt Hambræus i 1962 samt i samme år deltagelse på de såkaldte Darmstadt-kurser. Endelig blev to af hendes værker, Syv cirkler og Glasperlespil I-II anvendt som eksempelmateriale af både Stockhausen og Pierre Boulez under deres hyppige foredrag om elektronisk musik rundt omkring i verden.

Fra 1957 og frem til midten af 1960erne var Pade inde i en produktiv periode, hvor hun frembragte en lang række elektroniske værker, der slog hendes navn fast både i den danske offentlighed og til dels også i internationale elektroniske kredse.

Pape, Andy (f. 1955)

Som stor dreng kom Pape hertil fra Californien; sin kompositoriske uddannelse fik han hos Ib Nørholm. I mange år ledede Pape musikundervisningen på en sjællandsk kunsthøjskole, og han har en rodfæstet overbevisning om værdien af menneskelig, kulturel og kunstnerisk dialog på globalt 'gadeniveau'; imidlertid gjorde hans gradvise succes som partiturkomponist det til sidst muligt for ham at arbejde freelance med sin egen produktion. Hans indsats inden for kammeropera og instrumentalteater har været bemærkelsesværdig og frugtbargørende.

Plaetner, Jørgen (f. 1930)

Jørgen Plaetner forbindes som oftest med elektronisk musik, med hvilken han har eksperimenteret siden 50erne. Fra 1967-77 var han ansat som stadskomponist i Holstebro, hvor han bl.a. oprettede landets første offentlige elektronmusikstudie - herfra stammer en stor del af hans omfattende produktion af elektronisk musik, med eller uden akustiske instrumenter. Jørgen Plaetner bor og arbejder nu i Sverige og er medlem af komponistgruppen Media Artes.

Racot, Gilles (f. 1951)

Racot er oprindelig uddannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Paris, men besluttede efter nogle års virke at forfølge sin interesse for "det audio-visuelle", hvorfor han lod sig indskrive på Paris' konservatorium hos Pierre Schaeffer. Hans primære interesse gennem årene har været at udforske forholdet mellem computer og instrument og disses indbyrdes sproglige forhold. Gilles Racot er tilknyttet IRCAM-instituttet i Paris.

Rasmussen, Karl Aage (f. 1947)

Bogstavelig talt hele sin kunstneriske og øvrige karriere igennem har Karl Aage Rasmussen været et kraftfelt og en nøglefigur i ny dansk musik og i dansk musikliv. Også som komponist er han yderst intelligent, og hans primært instrumentale musik undersøger og udfordrer de konventioner og muligheder, som rummes i og med den vesterlandske musikhistories arsenal af sprog og teknikker; hans få kammeroperaer vakte stor opmærksomhed, også fordi de karakteristisk nok blev skrevet på et tidspunkt, hvor genren slet ikke var slået igennem på dansk grund.

Rasmussen, Sunleif (f. 1961)

Uddannet med komposition fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos Ib Nørholm og Ivar Frounberg. Rasmussens opvækst på Færøerne har sat et udpræget nordisk spor i værkerne. Værklisten indeholder overvejende vokal- samt kammermusik.

I kormusikken er György Ligeti og dennes brug af serielle og spektrale principper i sin skaben af musikalske væv af uafhængige stemmer en stor inspiration.

Rosing-Schow, Niels (f. 1954)

Rosing-Schow har aldrig ladet sig tiltrække af bestemte æstetiske retninger eller grupperinger i musiklivet. Selvom Rosing-Schow har beskæftiget sig indgående med komponister som Stravinsky, Xenakis og Murail, er det ikke muligt entydigt at sætte hans musik i forbindelse med en bestemt æstetisk skole - der er ikke et udtryk, som umiddelbart 'minder om' Rosing-Schows. Åbenheden har medført en heteronom produktion, som først og fremmest viser, at hvert nyt værk stiller nye udfordringer og erfaringer til skue.

Spændingen mellem forskellige poler har Rosing-Schows musik bevaret gennem hele produktionen. Hans værker fastholder dynamikken mellem de logiske strukturer og den indre konsistens på den ene side og mere fleksible systemer med eksempelvis repetitive mønstre på den anden side. Udtydningen af de forskellige materialers muligheder, afsøgningen af musikkens flertydige karakter, fastholdelsen af den stringente sats, vægringen mod de alt for tydelige former og figurer, er grundlæggende i Rosing-Schows musik, der først og fremmest insisterer på at leve et eget liv ud fra egne præmisser.

Ruders, Poul (f. 1949)

Ruders er uddannet organist. Som komponist er han i det væsentlige autodidakt, og til at begynde med blev han betragtet som en sær størrelse i udkanten af den danske avantgarde. Ved indgangen til det ny århundrede stod det imidlertid klart for enhver i ind- og udland, at dansk samtidsmusik i Ruders har fået en sand verdensborger - en orkestervirtuos og musikdramatiker af internationalt format og tilsnit.

Alene i sin kammermusik for blandede ensembler har han for længst bidraget med bud på "moderne klassikere".

Rudi, Jøran (f. 1954)

Rudi startede sin musikalske karriere som rockmusiker i slutningen af 70erne. Senere studerede han musikteori og komposition ved New York University og har koncentreret sit arbejde inden for computermusik. Værklisten indeholder derfor næsten udelukkende værker for elektroniske instrumenter og digitale media og omfatter musik for dans, film, performance og multimedia. Værkerne bliver spillet over hele verden. Rudi er leder af NoTAM - Norsk netværk for Teknologi, Akustik og Musik og ansvarlig redaktør for Kunstnet Norge.

Saariaho, Kaija (f. 1952)

Saariaho er uddannet komponist ved Sibelius-akademiet i Helsinki i Finland hvor Paavo Heininen var hendes lærer, men hun har senere også modtaget undervisning bl.a. i Freiburg hos Klaus Huber og Brian Ferneyhough. I 1982 flyttede Saariaho til Paris, hvor hun nu bor og arbejder: Hun er bl.a. tilknyttet det elektro-akustiske forskningscenter IRCAM.

Saariaho har i særlig grad udforsket mulighederne for elektroniske udvidelser af de akustiske instrumenter. Lichtbogen for ni instrumenter og elektronik fra 1985 er et af de første eksempler på dette. I de senere år har Saariaho været særlig fremtrædende på den internationale musikscene, bl.a. gennem violinkoncerten Graal Theatre skrevet til violinisten Gidon Kremer, men også operaen L'amour de loin, der blev uropført i august 2000 ved festspillene i Salzburg, har fået stor internatonal opmærksomhed.

Siegel, Wayne (f. 1953)

Wayne Siegel er uddannet komponist fra University of California og Det jyske Musikkonservatorium. Hans værkliste er mangfoldig, således spænder den fra kammerværk til orkesterstykke, fra computermusik til to-timers science fiction opera. Wayne Siegel har i sin egenskab af komponist og direktør for Dansk Institut for Elektroakustisk Musik (DIEM) været med forrest i udviklingen af den computerbaserede musik både i Danmark og internationalt.

Steen-Andersen, Simon (f. 1976)

Steen-Andersen har studeret komposition hos Karl Aage Rasmussen samt henholdsvis Bent Sørensen og Olav Anton Thommessen på Det jyske Musikkonservatorium. Studerer i øjeblikket hos den tyske komponist Mathias Spahlinger ved Staatliche Hochschule für Musik i Freiburg. Vinder af Holmboe Prisens førstepræmie år 2000 for sin strygekvartet. Redaktionsmedlem af tidsskriftet for ny musik Autograf.

Sørensen, Bent (f. 1958)

Studerede komposition hos Ib Nørholm på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos Ib Nørholm 1983-87 og i 1988-90 hos Per Nørgård ved konservatoriet i Århus. Bent Sørensen blev i 1996 tildelt Nordisk Råds Musikpris for sin violinkoncert med den for ham karakteristiske titel Sterbende Gärten.

Sørensen har modtaget værkbestillinger fra bl.a. BBC, London Sinfonietta og Ensemble Modern.

Tchicai, John (f. 1936)

John Tchicai er komponist og jazzmusiker. I 1960erne boede og arbejdede han i New York og har optrådt i et utal af lande og har længe været en lederskikkelse inden for jazz-avantgarden. I dag er han bosiddende i Californien. Hans værker har altid været under indflydelse af andre kulturers musik, og han har - ud over sine talrige jazz-kompositioner - skrevet for kammerensembler, slagtøjsensembler og symfoniorkester.

Teglbjærg, Hans Peter Stubbe(f. 1963)

Teglbjærg har studeret instrumental og elektronisk komposition på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos Ib Nørholm og computerkomposition hos Ivar Frounberg samt i Haag og Paris, hvor han tillige har været ansat som komponist/forsker og underviser. Han har primært skrevet vokal- og kammermusik samt elektroakustiske værker.

Teller, Jørgen (f. 1958)

På visitkortet står der: "Komposition, guitar, sampler, vokal, elektroakustik og sange." Har været aktiv musiker og performer siden 1977. Som musiker og komponist har Teller fordybet sig i lyden og guitaren. Det sker i elektro akustik, free-form, sangskrivning, noise, improvisation, akusmatik / multispeaker-koncerter, black rock, afrikansk guitar & rytme, tape looping, dub-mixing, sampling, drone-guitar, analoge pedaler, prepareringer, dagens stemning, mennesker og stilhed. Tellers kompositioner og projekter fokuserer lige så meget på live fremførelse som på udgivelser, båndværker, radio og soundtracks til internationale danse-, poesi-, video-produktioner og ny arkitektur. Teller var bosat i Paris 1985-90, hvor han studerede dans, contact improvisation og performance c/o bl.a. Mark Tompkins & Isnel da Silveira. Senere instruerede han egne danse-forestillinger med The Tyte Institute og optrådte solo med bla. The Walther Tyte Portrait - Insulted. Teller var initiativtager til den første lydbiennale i København SSSHHHHH..... 1999.

Watkins, huw (f. 1976)

Watkins er både pianist og komponist. Han har for ganske nylig afsluttet sin Master in Composition ved Royal College of Music hos Julian Anderson, samtidig med at han har optrådt med ny musik-programmer, som både solist og kammermusiker over det meste af England. Huw Watkins er en af modtagerne af Faber Music's prestigefyldte Millennium-bestillinger.