Velkommen til verden

Af
| DMT Årgang 76 (2001-2002) nr. 05 - side 145-145

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Festival er fest og farver. Det er også fremtidsbilleder. Dansk Komponist Forenings Biennale 2002 kaster sig ud på det dybe vand og bringer bud om det, der skal komme inden for den nye kompositionsmusik. Og mere end det: Arrangøren af biennalen har ønsket at markere en ny åbenhed i programlægningen og præsenterer i tillæg til danske kunstnere også udenlandske skabere og udøvere. Det er nyt i forhold til de foregående biennaler. Det internationale udsyn, viljen til at lukke det anderledes ind til det velkendte, har længe stået højt på ønskelisten. Ambitionen om at gøre det internationale samarbejde til mere end festtaleretorik ser vi også andre steder i Norden.

For første gang i De Nordiske Musikdages historie skal musikdagene i år finde sted uden for Norden, nemlig i Berlin. De norske arrangører vil gerne etablere kontakt til kolleger i hele verden.

Denne nye åbenhed bør nyde positiv omtale. DMT vil gerne støtte den proces og har i samarbejde med Dansk Komponist Forening søgt at sætte ord på dette nye, det kommende, i et kombineret tidsskrift og programhæfte.

Samarbejdet rækker videre, idet det gennem et generøst sponsorat af SDC Denmark er lykkedes at producere 5.000 eksemplarer af cd'en Open Spaces, som er vedlagt dette nummer. Udgivelsen fungerede også som promotion for dansk musik på Midem-messen i Cannes, hvor DMT udbyggede det internationale netværk fra egen stand. Både cd-udgivelse og tilstedeværende ved Midem blev gennemført takket være et stimulerende samarbejde med Dansk Musik Informations Center (MIC), Danmarks Eksportråd og en række fonde.

Spørgsmål om Internettet som kunstnerisk medie og Fremtidens musikdistribution - temaer for seminarer på biennalen - findes der interessante synspunkter på i de internationale fora, herunder handelsmesser og andre holdepladser for købmænd. For et af de nye tegn i tiden er, at grænserne mellem kunst og kommers udviskes. Det er ikke til på forhånd at afgøre, hvad der er godt eller skidt. Tidligere kunne vi sige, at kommersen korrumperede kunsten. Det kan vi ikke længere. Ikke ret meget er som det var for blot 10 år siden. Her på platformen, i det nummer De har i hånden, forsøger vi at stille flere gode spørgsmål end lunkne svar. Det er dog en begyndelse.

Nej, Dansk Musik Tidsskrift er ikke kørt af sporet og på vej ad nye marketingsstier, men tidsskriftet vil både diskutere og være udviklingshjælper. Kald os bare hjertelige kværulanter. Vi ønsker Dem god læsning og lytning og anderledes koncertoplevelser i Dansk Komponist Forenings Biennale 2002.

Anders Beyer"