Nordisk musik på tysk

Af
| DMT Årgang 76 (2001-2002) nr. 06 - side 236-236

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Ved Anders Beyer

Musik i Norden hed en bog, som udkom for nogle år siden. Det var Foreningen Norden og Musikaliske akademien i Stockholm, som sammen stod for udgivelsen. Her i tidsskriftet skrev prof. Finn Egeland Hansen om udgivelsesprojektet:

"Jeg synes ikke, at Musik i Norden er nogen vellykket bog, og det kommer i første række af, at det bogen går efter, ikke kommer frem - eller rettere, ikke kan komme frem, fordi det stort set ikke findes. Dertil kommer, at fremstillingen er meget ujævn. Man kan derfor beklage, at man ikke har taget sig den tid, der skulle til for i det mindste at sikre en mere homogen standard bogen igennem. Eller endnu bedre: Man kunne helt have ladet være med at skrive den."

Udgiverne har ikke hørt Egeland Hansen, for nu er bogen kommet på tysk, omend i en lidt slankere udgave og med de værste fejl rettet. Det er Verlag J. B. Metzler, der med substantiel fondsstøtte har forestået udgivelsen.

Der arbejdes i kulisserne på at skabe betingelser for en engelsk udgave.

Musik i Norden. Red. af Greger Anderson. Udgivet af Verlag J. B. Metzler.

Nyt komponistleksikon Forlaget Harenberg Lexicon Verlag har udgivet et leksikon med 760 komponister og 1060 værker. Sidstnævnte bliver kommenteret med cd-anbefalinger fra magasinet Fono Forum. Den 1079 sider tykke bog er endvidere forsynet med 1000 billeddokumenter: Fotos af komponisterne, nodehåndskrift, scenebilleder osv. Bogen er forsynet med person- og værkregister.

Informationerne er imponerende, og allerede ved en gennembladring med stikprøver er man sikker på, at dette leksikon ofte vil blive taget i anvendelse. Det er ikke kun de store, døde komponisters leksikon, mange nulevende navne har fundet vej til spalterne.

Udvælgelser kan diskuteres, men der er områder, hvor man har svært ved at være enig i de redaktionelle beslutninger. Et eksempel: Under Hans Abrahamsen henvises til den danske udgave af Karl Aage Rasmussens bog Toneangivende danskere. Det ville dog af hensyn til læserkredsen være mere oplagt at henvise til den engelske udgave. Af henvisningen fremgår det også, at Jesper Høm er medforfatter - Høm har som bekendt taget de fremragende fotos i bogen.

Ikke mindst komponister fra tysktalende områder er rigt repræsenteret. Blandt danske komponister leder man desværre forgæves efter navne som Bent Sørensen, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Niels Rosing-Schow og Karl Aage Rasmussen.

Harenberg Komponistenlexikon. www.harenberg.de"