Annus horribilis?

Af
| DMT Årgang 76 (2001-2002) nr. 07 - side 237-237

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

2002 bliver et år, vi aldrig glemmer i musiklivet. For MIC sker der tre væsentlige ting, der for alvor vil forandre det MIC, som vi har kendt gennem over 20 år: 1. Besparelse på 1 mio. kr. i 2002, 2. Sammenlægning med dele af Konsulenttjenesten for Rytmisk Musik pr. 1. juni 2002, 3. Overførsel til et sekretariat for international kulturudveksling fra 2003. Statens Musikråd har pålagt MIC at spare 20 % - nemlig 1 mio. kr. - på driftsbudgettet i 2002. Det kan ikke gøres uden væsentlige ændringer i MICs aktiviteter. Vi undlader at genbesætte to stillinger, vi nedlægger værkdatabasen over danske komponisters værker fra 1950 og frem og dokumentationsordningen med registrering, optagelse, arkivering af ny dansk partiturmusik.

Pressemeddelelse fra MIC
"DIEMs ledelse arbejder ihærdigt på en redning eller rekonstruktion. Trods stor opbakning fra mange af vores samarbejdpartnere er der indtil videre ikke fundet en redningsplan. Hvis der ikke er en konkret løsning på plads inden den 1. juni 2002, vil institutionen blive afviklet på ordentlig vis ved udgangen af december 2002. Komponister, forskere, institutioner og organisationer fra hele verden henvender sig i vrede og forbløffelse over DIEMs lukning. Desværre kan vi kun fortælle dem, at den danske stat er fast besluttet på at gøre Danmark til et musikteknologisk U-land. "

Pressemeddelelse fra DIEM
"Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik er som så mange andre blevet ramt af de besparelser, som er afstedkommet af Finanslovsforliget. Samtidig hermed har Samfundet gennem de seneste år haft et ikke ubetydeligt underskud på driften, som vi ikke under de nuværende politiske forhold kan påregne vendt til overskud gennem en øget driftsbevilling i de kommende år. Samfundsrådet har måttet vedtage et budget, som betyder indskrænkninger i driften og dermed bemandingen. Der vil nu blive gennemført en større omstrukturering af forlagets drift.

Meddelelse fra Samfundet til samarbejdspartnere
Nu indløber bulletiner om konsekvenser af nedskæringer og omlægninger. Meldinger som ovenstående er ikke tom retorik, det er virkelighed og der er grund til bekymring over udviklingen. Kulturministeriet fremlægger den 1. maj en plan, en ny struktur for det statslige kultursamarbejde, nationalt såvel som internationalt. Det kan ikke udelukkes at vi vil se en plan, der sørger for at området som helhed bliver stærkere, mere dynamisk, mere operationelt, får bredere internationalt udsyn, får større forståelse for vigtigheden af at formindske muligheden for nationalt ævl og kævl og misundelse mellem aktører. Hvis dette er tilfældet - og det vil vi vide mere om, når De læser disse linier - bør man bakke op omkring kulturministeriets planer. Hvis dette ikke er tilfældet, bør kritikerne holde to ting adskilt: 1. Generelle nedskæringer og 2. Omstruktureringer i kulturlivet. Det første er noget regulært skidt, det andet kan vise sig at være noget godt. Men det første er ikke en forudsætning for det sidste.

Hvis omstruktureringerne viser sig at være noget regulært skidt, står kulturministeriet med et kulturliv, der med god grund kan hive det helt tunge skyts frem. I Kulturministeriet har man et erklæret mål om ikke at stille kunsten dårligere i forbindelse med omstruktureringer. Det må minister og embedsmænd holdes fast på i en kritisk dialog.

Af Anders Beyer."