Danske musikforlag i kamp om markedsandele

Af
| DMT Årgang 76 (2001-2002) nr. 07 - side 257-258

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Dansk musikforlagsbranche har det hårdt, nye aktører er operationelle på en måde, man ikke har kendt til før. Det er svært at holde af spillet, når legen bliver til kynisme og foragt for det enkelte menneske.

Med musik og noder distribueret via internet bliver det svært at drive gammeldags forretning. Den stemningsfulde forretning med duft af mahogni og gammelt papir, dertil ekspertvejledning af fagkyndige ekspedienter, er ved at forsvinde. Det behøver man hverkan være gammel eller nostalgiker for at beklage. Den hyggelige snak og den faglige rådgivning kunne man tidligere nyde hos bl.a. forlaget Engstrøm & Sødring i Palægade og hos Wilhelm Hansen i Gothersgade.

Allerede i slutningen af 1980erne forstod man, at de store nodeforlags og -forretningers tid var ved at rinde ud, og ændringerne med opkøb og nye forretningsmetoder skete med en abrupthed, der var til at forstå. Big business kom til dansk musikliv, metoderne ændrede sig, ikke alt var til det bedre. Ændringer blev modtaget med suk - blandt andet fordi der hver gang forsvandt et element af menneskelighed , hvor banalt og naivt det end må lyde.

Det var ikke kun hos Edition Wilhelm Hansen og Engstrøm & Sødring A/S, man måtte sadle om. Senest har også Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik meddelt store ændringer. Samfundet, der i mange år har været og forhåbentlig vil blive ved med at være en af de vigtige institutioner i dansk forlagsbranche, rammes af udviklingen. Som de fleste er også Samfundet blevet ramt de besparelser, som er afstedkommet af Finanslovsforliget. Samtidig har Samfundet gennem de seneste år haft et ikke ubetydeligt underskud på driften, som man "ikke under de nuværende politiske forhold kan påregne vendt til overskud gennem en øget driftsbevilling i de kommende år."

Sådan skriver formanden for Samfundet, Klaus Ib Jørgensen, i et brev til samarbejdspartnerne. Han fortsætter:

"Disse ting i forening har gjort, at Samfundsrådet, forlagets bestyrelse, ved sit ekstraordinære møde den 19. marts har måttet vedtage et budget, som betyder indskrænkninger i driften og dermed bemandingen. ... Der vil nu blive gennemført en større omstrukturering af forlagets drift. Resten af 2002 vil vi operere på et krisebudget, hvilket blandt andet betyder en øjeblikkelig indskrænkning af vort markedsføringsarbejde."

Kassen er tom!

Allerede i begyndelsen af 1980erne havde forlaget Engstrøm & Sødring økonomiske vanskeligheder, og i 1982 blev Helge Schlenkert hentet ind til firmaet med henblik på at rette op på økonomien. Den videre udvikling og forviklinger omkring ansættelsesforhold beskrev vi i en artikel i DMT nr. 1 i indeværende årgang. Direktør Nils Winther købte og overtog Engstrøm & Sødring A/S, og den 15. februar 2000 blev firmaets direktør Helge Schlenkert bortvist. Sidstnævnte anlagde sag mod Nils Winther, og den 14. september faldt der dom i sagen ved Københavns Byret: "Thi kendes for ret. Sagsøgte Engstrøm & Sødring A/S betaler til sagsøger, Helge Schlenkert, 411.000 kr. med procesrente fra den første marts 2000 samt 60.000 kr. i sagsomkostninger."

Siden september har Nils Winther også opkøbt forretningen Danmusik i Vognmagergade, hvorfor man kunne forvente en fusion af Engstrøm & Sødring A/S og Danmusik. Denne formodning kommer imidlertid ikke til at holde stik, idet det nu er oplyst, at Nils Winther har erklæret Engstrøm & Sødring A/S konkurs. Der er opstået et nyt firma, som hedder Engstrøm & Sødring Aps. De fordringer, der var i Engstrøm & Sødring A/S, bl.a. Helge Schlenkerts retmæssige krav som følge af byretsdommen, kan Nils Winther således undgå at betale, idet Engstrøm & Sødring A/S er gået konkurs.

Såvidt historien om Schlenkert og forholdet til Engstrøm & Sødring, som blev opkøbt af Nils Winther. Nu har samme Winther altså købt Danmusik. Her sidder Bent Påske som direktør. Eller rettere sad. Hvorvidt Påske har skelet til den skæbne, der mødte kollegaen Helge Schlenkert er uvist, men ret sikkert er det, at Bent Påske har anet, hvilken karakter samarbejdet med Winther ville antage.

På meget kort tid har Bent Påske og interessenter etableret en alternativ nodehandel til Winthers forretninger. Bent Påske er gået sammen med Edition Wilhelm Hansen og Kleinerts Forlag og ønsker dermed at være en konkurrencedygtig spiller med nodehandel i dansk musikliv.

"NODEcentrum Aps er en ny nodehandel, bygget på erfaring og kendskab til såvel marked som repertoire fra mange års arbejde i branchen. Den ny nodehandel ledes af Bent Påske, som gennem 21 år hos henholdsvis Edition Wilhelm Hansen og Danmusik har betjent det danske musikliv. Dermed er fuldt kendskab til udgivelserne fra Edition Wilhelm Hansen, Edition Egtved og andre danske og udenlandske musikforlag sikret."

Sådan skriver Bent Påske fra NODEcentrum Aps i en pressemeddelelse.

"NODEcentrum er et tiltag for at skabe de bedst mulige vilkår for nodekøberen. Den brede forlagsmæssige berøringsflade gør, at kunden kan koncentrere sig om én leverandør med godt kendskab til repertoiret. Selv om vi har indrettet os efter at kunne give en god service til musikundervisningen, kirker, kor og orkestre, er alle typer bestillinger og alle med et nodeønske velkomne på telefon 43 71 87 88, fax 43 71 87 89 eller via e-post jatak@noder.nu", fortæller Bent Påske, der nu holder til på Mårkærvej 13, 2630 Taastrup.

NODEcentrum kommer også gerne ud med kursusudstillinger, hvor kunderne samles, og hvor musikken lever. Blot må forretningen vide besked om arrangementer i god tid, så det bliver muligt at planlægge. Påske vil gradvis opbygge hjemmeside, som kan informere om nyt på nodefronten. Den får adressen www.noder.nu.

Man må gå ud fra at den nye nodeforhandler på markedet ønsker at placere sig mellem traditionel nodehandel med forretning og udstillingsvindue og så decideret internethandel. Ved ikke at have udgifter til forretning og stort lager, kan NODEcentrum formodentlig være en samarbejdspartner, man kan have svært ved at komme uden om.

Direktør og medejer af af NODEcentrum, Bent Påske, siger til DMT: "Firmaet er et anpartsselskab mellem Edition Wilhelm Hansen, Kleinerts Musikforlag og undertegnede. I kraft af denne konstellation vil vi være i tæt kontakt med næsten alle vigtige danske nodeudgivelser. Derud over sælger vi fra alle andre danske og udenlandske forlag."

Schlenkert igen

Der er lige et sidste spørgmål, som kunne tænkes at blive glemt i stormen. Hvordan skal det gå Helge Schlenkert, der blev bortvist og siden to gange har fået rettens ord for, at han har penge til gode? I værste fald får han ikke en krone og skal selv betale alle sagsomkostninger i forbindelse med retssagen mod Nils Winther. Ihukommende musiklivets forargelse i sin tid over for aktører i det skandaleramte DUT, kan det undre, at alle er så tavse omkring denne aktuelle sag. Er det tilfældet, at er man stor nok og vigtig nok, skal ingen have klinket noget i en konflikt?

Hvad siger Dansk Musikforlæggerforening til disse metoder? Man må konkludere, at Musikforlæggerforeningen billiger det, der er sket i denne sag, ellers ville foreningen have sendt en pressemeddelelse ud. Argumentet om at der eventuelt ikke er sket noget juridisk angribeligt, fratager ikke Musikforlæggerforeningen for at have et moralsk holdning, herunder stillingtagen til eksklusion. Vi trykker gerne et svar fra Musikforlæggerforeningens formand John Rasmussen vedrørende den forretningspraksis, der er omtalt i nærværende artikel.

I anledning af sagens udvikling siger Helge Schlenkert til DMT:

"Nils Winther har overført alle værdierne i Engstrøm & Sødring A/S til Engstrøm & Sødring Aps og til Danmusik, for så er der jo ingen penge i det gamle A/S. Jeg og min advokat vil gøre krav i boet - Sø- og Handelsretten har bedt om at de, der måtte have krav at gøre mod konkursboet fremsætter dem. Vi vil endvidere gøre bestyrelsen ansvarlig såfremt vi ingen penge får fra boet, det vil sige Nils Winther og den øvrige bestyrelse personligt. Jeg har to domme på, at jeg har penge til gode, og jeg vil have de penge. Winther har gjort alt for at undgå at betale og nu har han så ladet Engstrøm & Sødring A/S gå konkurs!"

Helge Schlenkerts advokat Marianne Justesen udtaler til DMT:

"Det er rigtigt at vi vil gøre krav gældende over for bestyrelsen af Engstrøm & Sødring A/S. Vi vil undersøge de dipositioner, som man har foretaget i selskabet. Vi ønsker opklaret, om værdioverførsel er sket til de rigtige værdier. Vi finder det betænkeligt, at Niels Winther tømmer et selskab og lader nogle kredirorer stå tilbage. De dispositioner, der er foretaget, vil vi undersøge, vi vil have sikkerhed for at aktiver, der er overdraget, er overtaget til de reelle værdier. Sådan som det foreløbig er stykket sammen hos Winther, vælger han at betale nogle kreditorer frem for andre. Der er altså kreditorer, der har fået penge, andre har ikke. Schlenkert har kørt sagen i to år, og det virker som en foruddiskonteret situation fra Winthers side: Det er mærkeligt at der er nogle kreditorer, som bliver ladt tilbage, når der er aktiver i selskabet, eksempelvis forlagsrettigheder."

Direktør Nils Winther har ikke ønsket at kommentere Helge Schlenkerts og advokat Marianne Justesens udmeldinger til Dansk Musik Tidsskrift.

Af Anders Beyer."