34 års forskning

Af
| DMT Årgang 77 (2002-2003) nr. 04 - side 122-122

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Studien zur Wertungsforschung bd. 41

Af Jan Maegaard

Serien blev startet i 1968 af Harald Kaufmann, leder af Institut für Wertungsforschung ved universitetet i Graz, som redigerede bind 1, 2 og 4. Efter hans død i 1970 blev den overtaget af hans efterfølger Otto Kolleritsch, som har stået for redaktionen siden da. I 1973 gik udgivelsen ove til Universal Edition i Wien. Det er dette forlags 100-års jubilæum, der har været anledning til at man i bind 41, 2002, nu har publiceret en oversigt over samtlige bidrag til serien bind 1-42.

Hvert bind rummer 4-14 artikler omkring det emne, der fremtræder som bindets titel. Det kan være en komponist, fx Zemlinsky (bd. 7), eller et æstetisk-musikvidenskabeligt emne i det 20. århundrede, fx Verbalisering og meningsindhold (bd. 21) eller Wienerskolen og hagekorset (bd. 22). Enhver af titlerne er ledsaget af et resumé på 6-20 linjer, hvilket har fået dette bind til at fremtræde med 365 sider, næsten det dobbelte af deres normale omfang.

Disse titler med tilhørende resuméer giver et frugtbart indblik i sider af musikforskningen, som ofte ikke er særlig belyst, men som kan være af stor betydning for forståelsen af emnet, hvadenten det er en komponist eller et æstetisk træk. Det normale er, at den enkelte artikel går i dybden med det ofte begrænsede emne, som forfatteren har valgt at fokusere på. Dette bind åbner altså med sine oversigter indgangen til et stort antal specialemner i det forgangne århundredes musikhistorie og æstetik.

Studien zur Wertungsforschung, bind 41, 365 sider, ed. O. Kolleritsch. Universal Edition, Wien 2002. ISBN 3-7024-1313-8."