BØGER

Af
| DMT Årgang 77 (2002-2003) nr. 05 - side 179-179

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Ved Jan Maegaard

Alexander L. Ringer: Arnold Schönberg. Das Leben im Werk. J. B. Metz-ler, Stuttgart, Weimar, og Bärenreiter, Kassel, 2002. 342 sider, indbundet. ISBN 3-476-01906-3 (Metzler) og 3-7618-2029-1 (Bärenreiter).

Så kom det vi har ventet så længe: BOGEN om Schönberg. Nok findes der allerede megen litteratur om denne kontroversielle komponist, her-iblandt udmærkede bidrag af bl. a. Egon Wellesz (1921), H. H. Stucken-schmidt (1951), Josef Rufer (1959), Ch. Rosen (1975), W. B. Bailey (1984) og Joan A. Smith (1986) og nu senest det af Gerold Gruber redigerede værk i to bind med interpretationer af alle hans værker (2002); alligevel har vi måttet savne den bog som man under alle omstændigheder må slå op i, når talen er om mennesket og kunstneren Arnold Schönberg. Den har vi nu.

Forfatteren Alexander Ringer, hollænder af jødisk herkomst, blev født i 1921 og gjorde sig i århundredets løb internationalt gældende som forsker af både middelalderlig, klassisk og nyere musik - også indbefattende det jødiske problem 1933-45 - og af folkemusik. Efter påbegyndt uddannelse i Berlin og Amsterdam måtte han i 1938 rejse til USA, hvor han fuldendte uddannelsen og siden fik tilknytning til forskellige universiteter. I næsten 50 år arbejdede han på sin bog om Schönbergs liv og skaben. Han nåede netop at fuldende den inden sin død i 2002, men aldrig at se den trykt. Den er nu udgivet under redaktion af Uwe Schweikert og med efterord af Thomas Emmerig.

Der lægges ud med en 62 sider lang kronik. Her opregnes år for år begi-venheder både i Schönbergs liv og i verden omkring ham. Den er en guld-grube af viden om, hvad der skete mellem marts 1872, da hans forældre giftede sig, og den 13. juli 1952, da han døde, stadig beskæftiget med det ufuldendte værk Moderne Psalmen til egne tekster.

Der følger 22 kapitler. Her behandles Schönbergs kompositioner med stor indføling, nogle mere indgående end andre, og desuden politiske og kulturelle begivenheder i den omgivende verden og de opgaver og problemer som han livet igennem så sig stillet overfor, herunder familie og elever, og som det her ville føre for vidt at komme ind på. Således tegnes det nuancerede og sammenhængende billede af kunstneren og mennesket Arnold Schönberg, som vi har ventet på.

I et anhang kan man bl. a. finde en komplet kronologisk værkfortegnelse inklusive lærebøger, digtninge, breve, artikler og essays, en liste over den citerede litteratur (175 titler!) og et regi-ster med sidehenvisninger over den musik af Schönberg, som citeres, dvs. så godt som samtlige opusnummererede værker og derudover mange flere, såvel kendte som ukendte.

Den første sætning i forordet lyder: "Arnold Schönberg war seine Zeit." Synspunktet er at hans skaben psykologisk og sociologisk er et billede af tiden i første halvdel af det 20. århundrede. Schönberg var jo ikke blot komponist, men også digter, maler, skribent og debattør.

Det er ikke mindst fordybelsen i disse sider af hans virke, der gør Ringers bog til noget særligt. Det betyder ikke, at musikken negligeres, absolut ikke; men det betyder, at man efter endt læsning sidder inde ikke blot med en indsigt i hans kunstneriske og menneskelige univers, men også med et nuanceret billede af hans skæbnes sammenhæng med tidens historie. Dette er en værdifuld berigelse, som hæver denne bog over de hidtil eksisterende værker om Schönberg og hans musik. Den kan varmt anbefales."

Årgang 77/2002-2003, nr. 05