Storm rev fjedre

Af
| DMT Årgang 77 (2002-2003) nr. 05 - side 145-145

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Et unikt koncept" ... "Kulturbro tryller fortsat med sine ressourcer". - Det der måtte være tilbage af Kulturbros administration forsyner sig selv og omverdenen med en perlerække af rosende udtalelser om afviklingen og indholdet i Kulturbro 2002. Det sker i den seneste pressemeddelse fra Kulturbro, der - med en anstrengt økonomi, et affolket sekretariat, en række skudsmål fra topfolk i kulturlivet som mener, at fondens sagsbehandling har været langsommelig og uprofessionel, grænsende til det uansvarlige, en direktør der har forladt den synkende skude - alligevel skriver: "Begge sider af Øresund har man kunnet opleve billedkunst, musik, dans, teater og design, og hver især har de mere end 100 arrangementer givet åndelig næring til mange tusinde mennesker og vakt begejstring - også uden for den dansk-svenske grænse."

Pressemeddelelsens optimistiske toneart er ikke til at tage fejl af, men virkeligheden er, at projektet Kulturbro er om ikke kuldsejlet så dog ude i et stormvejr, der ikke kan bortforklares, og som truer med at kaste Kulturbro op på samme forrevne kyst som det gode skib Mindship. Det er synd af flere grunde. Dels fordi gode projekter er blevet aflyst - på musikområdet med ærgerlige aflysninger i forbindelser med festivalen Music Around - dels fordi det svækker troen på, at kulturmidlerne bruges fornuftigt, hvilket igen kan give ubehagelige efterdønninger i forhold til fremtidige projekter, som måske ikke vil nyde samme velvilje fra offentlige og private pengegivere som Kulturbro trods alt nød.

Tilskud til institutionerne tilknyttet Kulturbro har i stort omfang været tilskud til projekter, som institutionerne i forvejen får midler til at gennemføre. Fremsynede bilaterale projekter i Norden opstår, når der er brug for det, ikke som følge af et overordnet diktat eller ønske. Projekter har det bedst med at vokse op og ud som et behov i de kunstneriske miljøer. Det omvendte duer ikke - kunsten er uregerlig, den skal ikke tilpasse sig nogen eller noget. At de skabende ånder skal lægge kunstæg, som passer i æggebægre, der er konstrueret af geskæftige køb- og embedsmænd, er dømt til at mislykkes.

Kulturbro er blevet kritiseret for at være et tag-selv-bord for kulturentreprenante mænd tilknyttet Kulturbro som rådgivere. Sugerøret til beslutningstagernes egne institutioner er blevet omtalt, og tilliden til Kulturbro er ikke som tilforn. Iagttagere kan tørt konstatere, at Fonden Kulturbro spenderede over 100 millioner danske og svenske skattekroner på at forberede og gennemføre 2000- og 2002-biennalerne uden nogensinde at slå sit navn fast eller at legitimere sit eksistensgrundlag i den brede offentlighed.

Kulturbros bestyrelsesformand Stefan Sköld mener ikke desto mindre, at Kulturbro overlever. Det sker samtidig med at rotterne forlader den synkende skude, en efter en, frivilligt eller ufrivilligt. Kulturbros og Mindships måde at forvalte offentlige midler på giver den siddende kulturminister vind i sejlene. På forsiden af den kulturministerielle hjemmeside, han kan oprette i kølvandet på de havarerede projekter, kan han fra kommandobroen have en vis pointe i at skrive: Under deconstruction....

AfAnders Beyer"

Årgang 77/2002-2003, nr. 05