Vækstrum mod nord

Af
| DMT Årgang 77 (2002-2003) nr. 05 - side 164-165

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Der er frisk luft og højt til loftet i det nordjyske

Af NIELS CHR. RASMUSSEN

Her folder ideer sig ud, og man stoler på sit og sin egenart. Vendsyssel har sågar en løsrivelsesbevægelse med eget flag osv., så pas bare på! Her trives frimenighedskirker, økologiske landbrugsskoler, 'grønne' banker, sjove kulturinstitutioner, egnsspil, selvbestaltede koncertarrangører af Guds nåde ... eller hvad med teatergruppen Dunkelfolket, en skare mennesker der ifører sig store fabelmasker udskåret i træ og hemmelighedsfuldt opsøger gader og stræder og kulturfester og selvfølgelig fejres behørigt med en nordjysk kulturpris for den fantastiske ide ... alt trives side om side med en selvfølgelighed, som man er stolt af på disse kanter! ... også i de politiske rækker!

Jo, ikke mindst på kulturfronten hersker denne ideernes frimodighed og mulighed. Og i et sådant temperament trives ganske naturligt også den nye musik.

På opfordring melder sig her en lille beretning om netop den ... her i det nordjyske ... med anledning i et nyt musikår og med udsigtspunkt fra de to ny musik-foreninger på egnen: NUT i Aalborg (Nordjyllands Unge Tonekunstnere) og NY MUSIK i Frederikshavn.

NUT og NY MUSIK er to af søjlerne i miljøet, og de to har i øvrigt et udstrakt og frugtbart samarbejde. Det er faktisk i høj grad en del af grøden (man kan bestemt føre sin opgave igennem som solist, men er der to, er der et rum at folde tingene ud i).

Hvor NUT baserer sig på det nordjyske konservatorie- og universitetsmiljø, går bestræbelserne i NY MUSIK (nødvendigvis) andre veje og møder et 'almindeligt' publikum på halvvejen i en levende og ofte livlig dialog omkring foreningens berettigelse og dens udspil.

Det forekommer at være en sund øvelse, og selve samarbejdet mellem de to foreninger og deres forskellige funktioner holder begge friske i ånden og et levende formål for øje.

NUT og NY MUSIK har gjort mangfoldigheden til en dyd med tilbud fra professionelle ny musik-koncerter til åbne arrangementer med stor spændvidde (NUT-STAR i NUT og Lyrik og musik i NY MUSIK) hvor komponister af forskellige erfaringsgrader kommer til orde side om side gennem diverse ensembler. Ved at være åbne bidrager disse arrangementer i høj grad til åndsfriskheden (og er jo i sig selv en befriende pendant til den omgivende musikindustris ærgerligt tiltagende selvsving og standardisering).

De åbne arrangementer har i øvrigt afsmittende virkning ud i andre sammenhænge, selvstændige projekter etc. Og her synes vi, det er spændende og interessant, at bl.a. amatøraktiviteterne er med, og det gælder egentlig både den skrivende og den udøvende fase. Og tesen er jo, at med et bredt rodnet opnår miljøet den rigeste tilgang af impulser og desuden en vigtig værdsættelse af det individuelle og det kreative i en tid, der ellers slår meget på det konforme.

I Frederikshavn har foreningen etableret sig med egne ensembler, 'husorkestre', hhv. den professionelle trio/kvartet Nordjysk Ensemble og Nordjysk Sinfonietta (splinternyt ... netop på amatørbasis). Med de to ensembler i huset kan man behændigt demonstrere den kunstneriske proces i fuld længde, fra komponistens hånd over prøvearbejdet til koncertopførelse og reaktion.

Det Nordjyske resonansrum

I øvrigt bobler det i landsdelen med ensembler, der dyrker ny musik ..... fra de etablerede som Ensemble NORD, Trio Trouvé og Trio Tricolore til de helt nye som AURICULA, det konservatoriebaserede De 7 og korgruppen Artsemble. Foruden Coro Misto, kammerkoret Al Dente, Vor Frue Kirkes Kor fra Aalborg og fx Den Danske Guitarkvartet, der har rod i det nordjyske. Og landsdelens egne komponister ser det i høj grad som en opgave at bidrage med nye værker til hele spektret, hvor der er bud!

Det skal også med, at den ny musik i Nordjylland har vigtige spille-steder ud over de to ny musik-foreninger. Fx netop Vor Frue Kirke i Aalborg, hvor Aalborg Symfoniorkester har vigtige koncerter med ny musik og hvor ny musik-projekter, der er formuleret helt 'fra bunden' foruden kirkens egne koncerter med uropførelser og 'nutidige' programmer melder ud.

TRO NU IKKE ... at alle disse nordjyske bestræbelser ender i ren patriotisme (provinsialisme), der overstiger og hæmmer UDSYNET! Det er derimod netop filosofien, at en egn, der selv er aktiv, er det bedste og mest modtagelige resonansrum for oplevelser udefra!

For den kommende sæson er der således bestilt nye værker hos komponister som Birgitte Alsted, Hanne Ørvad, Bo Gunge og Michael Bønsdorf, der netop færdiggør et nyt værk til Nordjyllands Amts Symfoniorkester (der var endnu en aktør!), og huskomponisten i Aalborg Symfoniorkester hedder pt. Eva Noer Kondrup, ligesom der i foreningerne er koncertplaner med kvartetten Danske Rør, Ensemble Fyn, ensemblet Nordlys, harpenisten Mette Nielsen, koncerter fra tilbuddene i NY SCENE osv. osv.

Og alle bestræbelserne støttes aktivt med penge fra nordjyske kommuner, Nordjyllands Amt og Statens Musikråd, og vi kvitterer selvfølgelig ved at anvende midlerne til sidste krone og med største omhu!

Men støtten er også helt, helt nødvendig! Og dette som en kommentar til andre af tidens kulturpolitiske signaler om nedskæring af centrale midler: ... gad vidst hvor man finder nye private midler, der kan og vil tage over til gengæld ... og med ansvar for helhed og sammenhæng?

... tilbage til musikken ... der er selvfølgelig ting, der ikke lykkes ... ideer, der fejler ... men der er også denne grøde ...!Niels Chr. Rasmussen er formand for foreningen Ny Musik Frederikshavn."

Årgang 77/2002-2003, nr. 05