Amplitudes

Af
| DMT Årgang 77 (2002-2003) nr. 07 - side 5-5

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Kære abonnenter - kære danske og franske publikummere i festivalen Amplitudes! Dette nummer af Dansk Musik Tidsskrift er både et tidsskrift og et koncertprogram. Festivalen Amplitudes, som finder sted i maj og juni i Købehavn og Paris, er kommet i stand i kraft af et flerrårigt samarbejde mellem danske og franske musikaktører. Dansk Musik Tidsskrift vil meget gerne bidrage til at styrke det internationale samarbejde, ikke mindst i forhold til Frankrig og fransk kultur, som vi nordboere i århundreder har næret respekt og beundring for. Måske det kan tænkes, at vi også har et og andet at tilbyde vores franske venner.

At sætte dansk musik i et bredere, internationalt perspektiv er noget, både kunstnere og politikere finder vigtigt. Man taler om at etablere platforme i udlandet, hvorfra danskere kan skabe kontakter til nye miljøer. I de senere årtier har den gensidige interesse i al væsentlighed været koncentreret omkring forhold til engelsktalende lande. Ikke mindst England har dansk musikliv fået nye kontakter og indgået forpligtende samarbejder med.

Kontaktnettet udvides, nye projekter tager form. De musikalske samarbejder med en så vigtig kulturnation som Frankrig har hidtil ikke været omfattende, nærmest usynlige i forhold til eksempelvis vore nordiske brødre i Finland, der har markeret sig endog meget stærkt i Paris. Men nu skal det være anderledes. Dansk musik har været synlig i Cannes under Midem i de senere år, dansk og nordisk musik vil være synlig i forbindelse med Présences Festivalen 2004 i Paris, og dansk musik er i centrum i den nærmeste fremtid i København og Paris i forbindelse med Amplitudes Festivalen.

I kraft af et samarbejde med først og fremmest Dansk Musik Informations Center og Danmarks Radio kan Dansk Musik Tidsskrift bidrage til at formidle ny dansk og fransk musik i København og Paris. Vi håber, De må få mange gode oplevelser i Amplitudes Festivalen i Danmark og Frankrig.

Anders Beyer"