Komponistbiografier/Biographies des compositeurs

Af
| DMT Årgang 77 (2002-2003) nr. 07 - side 40-47

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Biografierne følger rækken af koncerterne i København.

Les biographies suivent l'ordre des concerts à Copenhague.

1)16.05.03, kl. 19:30

Marc-André Dalbavie

Efter uddannelsen på Conservatoire National Supérieur de Musique i Paris (1980-86), hvor han modtager adskillige førstepriser, deltager han i fem år i forskning på IRCAM. 1987-88 studier i direktion hos Boulez. Han underviser nu i instrumentation på Conservatoire National Supérieur og er fast komponist for Cleveland Orchestra. Fra 1982 udforsker han sammen med nogle komponister i sin generation potentialerne i spektralmusik, især dem der findes i klang og proces. Han beriger disse teknikker med polyfone og rytmiske metoder (hastigheder, metrik). Han udvikler også formelle rekurrensprincipper, integrerer fænomener som heterogenitet og rumlighed ved brugen af elektronik og udnytter anvendelserne af musikinformatik og akustik. Som 80erne for ham stod i klangens og farvens tegn (Miroirs transparents, Diadèmes), blev 90erne rummets og stedets årti.

Marc-André Dalbavie

Compositeur né en 1961. Après ses études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (1980-86) où il obtient plusieurs premiers prix, il participe pendant cinq ans au département de recherche musicale à l'IRCAM.Il étudie la direction d'orchestre avec Pierre Boulez de 1987 à 1988. Il est actuellement professeur d'orchestration au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et compositeur en résidence de l'orchestre de Cleveland. Dès 1982, il s'intéresse avec quelques compositeurs de sa génération aux potentialités de la musique spectrale, celles offertes notamment par le timbre et le processus. Il enrichit ces techniques avec des procédés polyphoniques et rythmiques (vitesses, métriques ...); Il développe également des principes formels de récurrence, intègre des phénomènes d'hétérogénéïté et de spatialité par l'usage qu'il fait de l'électronique, et exploite en outre les applications de l'informatique musicale et de l'acoustique. Si les années 80 ont été pour lui celles du timbre et de la couleur (Miroirs transparents, Diadèmes ...), les années 90 seront celles de l'espace et du lieu. musikteknologi i 1998-99).

Bruno Mantovani

Bruno Mantovani blev i 1993 optaget på Conservatoire National Supérieur i Paris, hvor han fik første pris i analyse, æstetik, instrumentation, musikhistorie og komposition (Guy Rebels klasse). Han fuldførte sin uddannelse i 1995 i Abbaye de Royaumont (hos Brian Ferneyhough og Michael Jarrell), på Rouens Universitet (kandidateksamen i musikologi i 1996), og på IRCAM (kursus i komposition og musikteknologi i 1998-99). Bruno Mantovani har fået adskillige priser: et studielegat i komposition fra Kunstakademiet i 1997, et studielegat fra Nadia og Lili Boulangers fond i 1999, en førstepris ved Stuttgarts internationale komponistkonkurrence og Hervé Dugardins Pris fra Sacem i 2000. Han har fået bestillinger fra den franske stat, fra Radio France, fra Ensemble Intercontemporain, fra forskellige organisationer (f.eks. Musique Nouvelle en Liberté) og festivaler, og hans værker er blevet opført af førende ensembler og orkestre i Frankrig og udlandet, navnlig i Italien og Tyskland.

Bruno Mantovani

Bruno Mantovani est né le 8 octobre 1974 à Châtillon (92). Il entre en 1993 au Conservatoire National Supérieur de Paris où il remporte les premiers prix d'analyse, d'esthétique, d'orchestration, d'histoire de la musique, et de composition (3ème cycle dans la classe de Guy Reibel). Il complète sa formation à la session de composition de l'abbaye de Royaumont en 1995 (auprès de Brian Ferneyhough et de Michael Jarrell), à l'université de Rouen (maîtrise de musicologie en 1996), et à l'IRCAM (cursus de composition et d'informatique musicale en 1998-99). Bruno Mantovani a reçu plusieurs prix: bourse de composition de l'Académie des Beaux-Arts en 1997, bourse de la fondation Nadia et Lili Boulanger en 1999, premier prix au concours international de composition de Stuttgart en 1999, prix Hervé Dugardin de la Sacem en 2000.Il a reçu des commandes de l'état, de Radio France, de l'Ensemble InterContemporain, de plusieurs organismes (comme Musique Nouvelle en Liberté) et festivals, et a été joué par de nombreux ensembles et orchestres en France et à l'étranger, notamment en Italie et en Allemagne.

Morten Olsen

Morten Olsen er oprindeligt uddannet som kontrabassist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har som sådan specialiseret sig i den ny musik. Han har blandt andet været medlem af Danmarks førende ensemble for ny musik, ATHELAS Sinfonietta Copenhagen. Olsen begyndte at komponere i starten af 1980'erne. Med en harmonik, der svæver i grænselandet mellem det modale eller rækkebaserede - men ikke serielle - og det rent akkordbaserede; og med en gestik i det musikalske udtryk, hvor de enkelte instrumenter udnyttes til det yderste (og dog stadigvæk idiomatisk) og hvor de melodiske linier udfolder sig med en utvungen, plastisk rytmik i et sindrigt kontrapunktisk væv, afslører Olsen sin tætte tilknytning til den vesteuropæiske kunstmusiktradition. Det eksperimenterelystne og trangen til at fortælle er et gennemgående træk ved værkerne, der som oftest gennemløber en stram og veldefineret form, hvor kontrasterende afsnit afløser hinanden, hvor højt og dybt mødes og tager afsked, og hvor de klanglige skift sker på én gang umærkeligt og dog påfaldende tydeligt.

Morten Olsen

Morten Olsen a d'abord étudié la contrebasse Conservatoire royal de Musique du Danemark et en tant que tel s'est spécialisé dans la musique contemporaine. Il a entre autres été membre l'un des meilleurs ensembles du Danemark pour la musique contemporaine, ATHELAS Sinfonietta Copenhague. Morten Olsen commence à composer au début des années 90. A travers une harmonie à la frontière entre le modal, ou la série - mais non sérielle -, et l'harmonie purement fondée sur l'accord; à travers un geste musical expressif qui exploite les instruments jusqu'à l'extrême sans cesser d'être idiomatique, et dans lequel les lignes mélodiques se déploient avec une rythmique libre et plastique à l'intérieur d'un tissu contrapuntique ingénieux, Olsen révèle son appartenance profonde à la tradition musicale occidentale. La tendance à l'expérimentation et l'attachement au récit caractérisent ses œuvres, qui présentent généralement une forme strictement définie où des sections se succèdent par contrastes, où l'aigu et le grave se rencontrent et se séparent, où les modifications timbriques se produisent d'une façon à la fois imperceptible et éclatante.

Niels Rosing-Schow

Niels Rosing-Schow har aldrig ladet sig tiltrække af bestemte æstetiske retninger eller grupperinger i musiklivet. Selvom Rosing-Schow har beskæftiget sig indgående med komponister som Stravinsky, Xenakis og Murail, er det ikke muligt entydigt at sætte hans musik i forbindelse med en bestemt æstetisk skole - der er ikke et udtryk, som umiddelbart 'minder om' Rosing-Schows. Åbenheden har medført en heteronom produktion, som først og fremmest viser, at hvert nyt værk stiller nye udfordringer og erfaringer til skue. Rosing-Schows første værker blev skabt i spændingsfeltet mellem de nye enkle former og den kompleksitet der udgik fra efterkrigs-avantgardens modernistiske frontfigurer. For Niels Rosing-Schow drejer det sig om at spille med tidsåndens frembringelser eller moderetninger, han vil nok skabe en musik der er personlig, men den skal række ud over det subjektive og udforske noget dybere og mere alment. Man finder ikke citater i hans musik og kun sjældent tydelige stilreferencer. I stedet kredser Rosing-Schow om symboler, om splittelser i det moderne samfund, om procestænkning, om arketypiske forstillinger. Med komponistens egne ord: "Arketyper spiller en rolle i mine forestillinger, når jeg skriver musik. Det musikken kan, er at insistere på vores menneskelighed."

Niels Rosing-Schow

Niels Rosing-Schow ne ne s'est jamais laisser attirer par des courants esthétiques ou des groupements déterminés du monde musical. Bien qu'il ait étudié à fond des compositeurs comme Stravinski, Xenakis et Murail, on ne peut établir de lien univoque entre sa musique et une école d'esthétique déterminée - ce ne sont pas des termes qu'on peut rapprocher de Niels Rosing-Schow. Son ouverture d'esprit est à l'origine d'une production hétérogène, qui montre avant tout que chaque nouvelle œuvre apporte de nouveaux défis et de nouvelles expériences. Les premières œuvres de Niels Rosing-Schow ont été créées dans la rencontre entre les nouvelles formes simples et la complexité née des figures dominantes de l'avant-garde d'après guerre. Il s'agit pour lui d'entrer dans le jeu des créations ou des tendances de l'époque, il veut bien sûr créer une musique personnelle, mais elle doit dépasser le subjectif, recherchant quelque chose de plus profond et de plus général. On ne trouve pas de citations dans sa musique et rarement des références nettes à un style. Le centre d'intérêt de Rosing-Schow est plutôt symboles, divisions au sein de la société moderne, réflexion, archétypes de la représentation. Dans ses propres termes: "Les archétypes jouent un rôle dans ma représentation, quand j'écris de la musique. L'aptitude particulière de la musique, c'est d'insister sur notre côté humain."

2) 17.05.03, kl. 15:00

Igor Ballereau

Il faut quelques vingt-trois ans à Igor Ballereau pour se remettre de sa venue au monde (qui avait pris, en ce jour d'octobre 1969, l'apparence de la ville de Cherbourg) et songer sérieusement aux sons et à leurs pouvoirs. La rencontre des œuvres de Pascal Dusapin, puis de l'homme lui-même, dont les bienveillants conseils ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd, enchaînent ses graves rêveries à sa volonté - à laquelle, dès lors, Igor plie le plus clair de son temps. Il hante, par exemple, les rayons à partitions de la bibliothèque de Beaubourg, fatigue traités et méthodes, noircit force portées et commet très vite un opéra, La Valse des Bigorneaux, où n'est peut-être audible qu'un violent désir de musique. L'étude se poursuit, acharnée et solitaire. Seule la trouble la fréquentation de quelques proches parents - Berg, Ravel ou Ligeti - et de deux ou trois cousins: Bresson, Deleuze, Lynch... Le désir s'affine et décante. Si la Schizo-Machine, essai presque orchestral, trahit sans doute une ironie et une fougue toutes juvéniles, le sombre dialogue de Deux nus froissés, le cycle tendu des Pou Pocket Songs témoignent d'une énergie maîtrisée, d'un lyrisme moins contrarié et d'un goût marqué pour le chant. Car Igor Ballereau est un lyrique, quoi qu'il en ait. Du reste, Cent sales mouches le prouvent bientôt avec éclat. Première pièce vraiment aboutie de notre énergumène, ce quatuor pour flûte et cordes étonne par la précision heurtée de ses lignes, sa vitalité recueillie, son étrange charme mélodique. Ces qualités s'affirment et s'épurent encore dans les récentes Lettres à des amies-enfants - second cycle dédié à la voix, sur des textes de Lewis Carroll -, ritournelles émues, entre stupeur et abandon, et d'une sensualité harmonique que n'eût pas reniée un Morton Feldman (musicien dont la radicale pensée fascine naturellement notre ami).

Eryck Abecassis

1973 Études de guitare - autodidacte

1976 Études cinématographiques au Conservatoire Libre du Cinéma Français

979-83 Études d'écriture avec Julien Falk (harmonie, contrepoint)

1982 Orchestration au CIM (jazz)

1983 IRCAM- atelier de recherche instrumentale

1994 IRCAM- académie d'été Stage Acanthes "L'opéra aujourd'hui "

1997 IRCAM - stage d'automne d'informatique musicale

Eryck Abecassis

se programblad ved koncert

Creux

se programblad ved koncert/ voir la feuille du concert

Camille Roy

1994 nommé directeur de L'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne

1991 inspecteur général à la Direction de la Musique (Ministère de la Culture et de la communication)

1982 inspecteur principal à la Direction de La Musique et de la Danse 1969 création de l'Ecole de Musique de Châlon sur Saône

1968 nommé reponsable musical pour les trois centres culturels de Saône et Loire (Châlon, Macon, Le Creusot)

1965 responsable musical à la Maison de la Culture de Thonon les Bains

1961 Premier prix d'analyse au Conservatoire Nat. Sup. de Mus. de Paris études au Cnsm de Paris, classes d'Yves Nat puis d'Olivier Messiaen

"Mon langage musical a été forgé à partir d'une relecture des neumes médiévaux, ainsi qu'à l'écoute de certaines musiques traditionnelles, modèles naturels d'hétérophonie. La modulation neumatique, système d'accents, synthèse du mouvement sonore (opposée en cela au pointillisme sériel), m'a aidé à trouver ce que j'ai appelé, à propos de Tezzette, une sorte de "Chorégraphie de l'Anima". Cette notion essentielle de mouvement me fait recourir volontiers à des notations paradoxales, pour garder à chacune des composantes son autonomie de geste - sa liberté." (CR)

Jexper Holmen

Jexper Holmen er født i 1971. Han har studeret komposition hos Ib Nørholm og Ivar Frounberg på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København, hvorfra han debuterede i slutningen af 2001. Han siger om sin musik: Der er selvsagt mange og dybest set uransagelige årsager til, at min musik er, som den er. Men kort sagt handler den for mig om nødvendigheden af at holde følsomheden over for de små fine nuancer i vores opfattelse af os selv og verden omkring os i live. I praksis betyder det, at jeg på den ene side er stærkt optaget af tvetydigheder og bittesmå nuancer/detaljer, som jeg på den anden side forsøger at formidle på en rå og stærkt konfronterende måde: Min musik er - på overfladen - altid enkel og dramatisk, samtidig med at materialet, den er skabt af, ofte er komplekst, uanset om det så drejer sig om svært gennemtrængelig strukturel kompleksitet (f.eks. tætte, tunge, tykt instrumenterede akkorder eller næsten uendeligt varierede rytmer, hvor variationerne samtidig er så små, at man er tilbøjelig til at opfatte dem som det stik modsatte; nemlig et totalt fravær af variation), akustisk kompleksitet (ekstreme situationer, hvor instrumenter og dynamik presses ud i de yderpositioner (øresønderrivende kraftigt eller musestille), hvor støjelementer trænger sig på og blander sig), eller - som det som regel er tilfældet - begge dele på en gang. Samtidig handler det simpelt hen om udtryksintensitet i helt elementær forstand. Jeg fascineres og begejstres på barnlig manér af ekstrem rabaldermusik, samtidig med, at den skaptskårne enkelhed gør mig inderligt vel... det er vidunderligt at gøre sig fri af alskens fedtspil og udenværker og igen og igen barbere overflødigheder væk for at kunne gå til sagens kerne - i al dens EGEN righoldighed af nuancer.

Jexper Holmen

Jexper Holmen est né en 1971. Il a étudié la composition avec Ib Nørhom et Ivar Frounberg Conservatoire Royal de Musique de Copenhague et fait ses débuts fin 2001. Il dit lui-même de sa musique: Si ma musique est comme elle est, c'est dû à de nombreuses et inexplicables raisons. En bref , il s'agit pour moi de la nécessité de rester sensible aux fines nuances de notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En pratique, cela veut dire que d'un côté, je suis très attentif aux ambiguïtés et aux minuscules nuances que, de l'autre, je m'efforce de transmettre d'une manière rude et riche en confrontations. En même temps il s'agit tout simplement d'intensité de l'expression dans son sens le plus élémentaire. Je suis fasciné et enthousiasmé comme un enfant par la musique tintamarre, en même temps que la simplicité bien tranchée me fait un bien profond...c'est merveilleux de se libérer de tout ce qui peut être encombrant et secondaire et encore et encore de gratter toutes les couches superficielles pour pouvoir atteindre le coeur du sujet - avec toute sa PROPRE richesse en nuances.

Klaus Ib Jørgensen

Klaus Ib Jørgensen er uddannet ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i teori (Yngve Jan Trede) og komposition (Niels Rosing-Schow). Sideløbende med det kompositoriske arbejde har han allerede fra studieårene været dybt involveret i organisatorisk og musikpolitisk arbejde. Bl.a var han i 1989 medstifter af ATHELAS Sinfonietta Copenhagen og har siden 1993 været formand for det danske musikforlag Edition SAMFUNDET. Jørgensen er en af initiativtagerne til Amplitudes og han er med i festivalens kunstneriske ledelse.

Klaus Ib Jørgensen

Klaus Ib Jørgensen a fait ses classes d'écriture et de composition au Conservatoire Royal de Musique de Danemark chez Yngve Jan Trede et Niels Rosing-Schow. A côté de la composition, il s'engage très tôt dans l'administration de la vie musicale danoise et la politique musicale. En 1989, il contribue à fonder ATHELAS Sinfonietta Copenhagen, et il dirige les éditions musicales SAMFUNDET depuis 1993. Jørgensen est parmi les instigateurs d'Amplitudes et fait partie de la direction artistique du festival.

Bernard Cavanna

Bernard Cavanna est né en 1951 à Nogent sur Marne. Il commence à l'âge de neuf ans des études de piano et se passionne très tôt pour la composition qu'il travaillera principalement en autodidacte, ponctué par des rencontres et des échanges avec les compositeurs Henri Dutilleux, Aurel Stroë, Paul Méfano et Georges Aperghis, qui l'encouragent par ailleurs fortement. Il suit aussi des cours de musicologie à Paris VIII notamment sous la direction de Francis Bayer. Il reçoit en 1984 la bourse annuelle de la création et est nommé l'année suivante pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. Attiré par l'image et la scène Bernard Cavanna est amené à travailler pour le théâtre avec Jean Gillibert, Antoine Vitez, Stuart Seide, Daniel Martin, pour la danse avec Caroline Marcadé et Angelin Preljocaj, pour le cinéma avec Pierre Henry Salfaty et Alain Fleischer avec lequel il collabore régulièrement depuis plus de dix ans. Auteur de diverses pièces vocales et instrumentales dont Goutte d'or blues pour saxophones, Jodl pour orgue, clavecin ou deux pianos, il compose notamment Io (d'après un fragment du Prométhée d'Eschyle) pour voix et dix instruments, l'opéra La Confession Impudique d'après le roman de Junichiro Tanizaki (créé en 1992 à Strasbourg et Nanterre/Amandiers, dans une mise en scène et adaptation de Daniel Martin) et Messe un jour ordinaire, œuvre s'articulant principalement autour de deux textes: celui du rituel de la messe et la parole dérisoire et minime d'une jeune femme à la dérive, œuvre qui fut donnée de nombreuses fois avec l'ensemble Ars Nova sous la direction de Philippe Nahon. Cette œuvre a reçu en 1998 le Prix SACEM pour la meilleure œuvre contemporaine.

3) 17.05.03, kl. 18:30

Bruno Mantovani

se 1/voir 1

Ivar Frounberg

Ivar Frounberg er oprindeligt uddannet organist og begyndte først relativt sent at komponere for alvor. Har studeret komposition hos Niels Viggo Bentzon og Ib Nørholm på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og hos Morten Feldman i Buffalo, USA. Kompositionsstudier i 1979 i Siena, Italien, hos Iannis Xenakis resulterede i en fundamental ændring af Ivar Frounbergs syn på musik og fik ham til at tilbagetrække de fleste af sine værker fra før 1980. Han har skrevet musik inden for alle genrer: soloværker, kammermusik, kor- og ensembleværker, elektroakustisk musik, og orkestermusik med eller uden solist, og han har haft talrige værkopførelser i ind- og udland. Ivar Frounberg var en af de første i Danmark, som interesserede sig for computerens potentiale og dens evne til at behandle musikalsk materiale live. Et afgørende element i hans kompositoriske trosbekendelse er, at computeren er et redskab og ikke et mål i sig selv. Ivar Frounberg er i dag professor i komposition ved Musikkhøjskolen i Oslo og har tidligere undervist som docent i komposition, elektroakustisk musik og computerbrug ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Var i perioden 1999-2001 medlem af Statens Kunstfonds tremandsudvalg for den klassiske tonekunst.

Ivar Frounberg

Ivar Frounberg a reçu à l'origine une formation d'organiste et a commencé relativement tard à composer pour de bon. Il a étudié la et 2001, il a siégé dans la commission tripartite pour la musique classique du Fonds National pour l'Art. composition chez Niels Viggo Bentzon et Ib Nørholm, au Conservatoire Royal de Copenhague et chez Morten Feldman aux USA. Ses études de composition à Sienne, en 1979, chez Ianis Xenakis ont provoqué un changement fondamental dans sa façon de voir la musique, et l'ont mené à rétracter ses œuvres d'avant 1980. Il a touché à tous les genres: solos, musique de chambre, musique pour chœurs et ensembles, musique électroacoustique, et musique pour orchestre avec ou sans soliste, et ses œuvres ont été exécutées très souvent au Danemark et à l'étranger. Ivar Frounberg est l'un des premiers au Danemark à s'être intéressé aux potentialités offertes par l'ordinateur et sa capacité à traiter le matériel musical "live". Un élément essentiel de son crédo de compositeur est que l'ordinateur est un outil et non un but en soi. Ivar Frounberg est à l'heure actuelle professeur de composition à l'Ecole Supérieure de Musique d'Oslo et a auparavant enseigné la composition, l'électroacoustique et l'informatique musicale au Conservatoire Royal de Copenhague. Entre 1999 et 2001, il a siégé dans la commission tripertite pour la musique classique du Fonds National pour L'Art.

Morten Olsen

se 1/voir 1

Philippe Schoeller

En traditionel musikuddannelse (klaver, korsang, harmonilære, analyse, kontrapunkt og direktion) blev suppleret med musikologi- og filosofiuddannelser ved Sorbonne. I 80erne og 90erne vandt han internationale komponistkonkurrencer (Antidogma, Torino 1984 og H. Dutilleux, Tours 1990), imedens han fulgte Boulez på Collège de France, Xenakis i l'Ecole des Hautes Etudes og master-klasserne hos Donatoni på CNSM i Paris. Han tog også et kursus i musikinformatik på IRCAM, hvorefter han udførte et omfattende arbejde med lydsyntese, for at skabe nye digitalinstrumenter ved hjælp af de værktøjer, han fandt på IRCAM. Dette arbejde er blevet benyttet helt bogstaveligt i to af hans vigtigste partiturer: Feuillages (1991-92) og Vertigo Apocalypsis (1991-92), et oratorium for blandet kor, orkesterensemble og elektronik.

Philippe Schoeller

Philippe Schoeller est né le 13 avril 1957, en France. Sa formation musicale traditionnelle (piano avec J.-C. Henriot, chant choral dans le Chœur Bach de J. von Websky, harmonie et contrepoint avec B. Berstel, initiation à la direction d'orchestre avec G. Dervaux, analyse avec R. Piencikowski) s'est enrichie d'études en musicologie (licence) et en philosophie (maîtrise et D.E.A., option Philosophie de l'Art, Paris-Sorbonne). Durant les années 80-90, il est aussi lauréat des concours internationaux de composition Antidogma (Turin 1984) et H. Dutilleux (Tours 1990), tout en suivant les cours de P. Boulez au Collège de France, ou les cours de I. Xenakis à l'Ecole des Hautes Etudes, ou encore les master-classes de F. Donatoni au C.N.S.M. de Paris. A également suivi le stage d'informatique musicale à l'IRCAM (Paris) avant d'y réaliser d'importants travaux sur la synthèse sonore, afin d'inventer une nouvelle lutherie, la lutherie numérique, avec les outils de cet Institut. Travaux mis en œuvres, littéralement parlant, avec deux de ses plus importantes partitions: Feuillages (1991-92) et son récent oratorio pour chœur mixte, ensemble orchestral et électronique Vertigo Apocalypsis (1996-97).

4) 17.05.03, kl. 21:30

Jens Hørsving

Jens Hørsving blev født i København 1969. Sin første musikalske opdragelse fik han i Tivoli Garden som trompetist, hvor han slog sine første musikalske folder fra han var 10 til 16 år. Herefter tog han matematisk-musisk studentereksamen på Sankt Annæ Gymnasium, hvor han deltog aktivt i det stærkt kreative miljø på stedet. Hørsvings interesse for jazzen blev vakt i disse år, og efter endt studentereksamen drog han til USA for at studere jazz i Boston (Berklee College of Music) og i New York (New School). Efter knap to år i det amerikanske vendte han tilbage til København. Paradoksalt nok blev interessen for den europæiske kunstmusik, der var bleven vakt i gymnasiet, fordybet og intensiveret i Amerika. Sideløbende med en karriere som professionel jazzmusiker i København begyndte Hørsving at komponere partiturmusik og i 1991 blev han optaget i komponistklassen på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Han færdiggjorde sine studier i 1997 og samme år modtog han Statens Treårige Arbejdslegat. Elektroakustik er blevet Hørsvings kendemærke. Musikken er elektrisk, akustiske instrumenter forstærkes og blandes ofte med elektronisk frembragt lyd. Der benyttes oftest små besætninger (fra en til fem forstærkede og ofte processerede instrumenter), det intime og koncentrerede udtryk foretrækkes. Han har igennem de sidste syv år etableret et meget tæt samarbejde med et netværk af fremragende musikere, til hvem han har komponeret værker.

Jens Hørsving

Jens Hørsving est né à Copenhague en 1969. Sa première éducation musicale s'est faite dans la garde de Tivoli où il était trompettiste depuis l'âge de 10 ans jusqu'à 16 ans. Ensuite il a passé un bac de mathématiques et musique au lycée Sainte Anne. Là il participait activement à la forte créativité ambiante. C'est pendant ces années-là qu'il a commencé á s'intéresser au jazz, et après son bac il est parti aux USA pour étudier le jazz à Boston (Berklee College of Music) et à New York (New Scholl). Après à peine 2 ans, il est rentré à Copenhague. Paradoxalement, son intérêt pour l'art musical européen, éveillé au lycée, est devenu plus profond et intense en Amérique. Parallèlement à une carrière de musicien de jazz, Hørsving s'est mis à composer des partitions et a été admis dans la classe de composition du Conservatoire Royal Danois de Musique. Il a terminé ses études en 1997 et a reçu la même année la bourse de travail de trois ans de l'Etat. C'est l'électroacoustique qui est devenue la spécialité de Hørsving. Sa musique est électrique, les instruments acoustiques sont amplifiés et souvent mêlés à des sons produits électroniquement. Le plus souvent les formations sont réduites (entre un et cinq instruments renforcés et souvent transformés), il préfère l'intimité et la concentration. Au cours des 7 dernières années, il a établi une étroite collaboration avec un réseau d'excellents musiciens à qui il a dédié des œuvres.

Martin Stig Andersen

Martin Stig Andersen studerer i øjeblikket elektroakustisk komposition hos Dennis Smalley og Simon Emmerson ved City University i London, samtidig med at han fortsætter sine studier hos Karl Aage Rasmussen på Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Hans musik, både elektroakustisk og akustisk instrumentalmusik er blevet opført adskillige steder rundt om i Europa. Han har modtaget bestillinger fra flere ensembler og institutioner, bl.a. Contemporánea, Duo KAPOW, DIEM og Swung. I sine seneste værker har Martin Stig Andersen især udnyttet performerens individuelle musikalske udtryk, f.eks. ved at anvende improviseret materiale som basis for elektroakustiske værker. For at udvikle denne metode har Martin Stig Andersen, sammen med Laurence Arpi, dannet ATMEN-ensemblet, der har specialiseret sig i elektroakustisk teater-performance.

Martin Stig Andersen

Martin Stig Andersen étudie en ce moment la composition électroacoustique avec Dennis Smalley, à l'Université de Londres City, tout en complétant sa formation chez Karl Aage Rasmussen, au Conservatoire du Jutland à Aarhus. Il a déjà reçu des commandes, entre autres de l'Ensemble Contemporanea, du Duo Kapow, de l'Institut Danois de Musique Electroacoustique et de SWUNG. En 2000, il était lauréat du concours du Fonds d'action artistique grâce à son œuvre Shadow Songs. Il a formé avec la metteur en scène Laurence Arpi, un groupe d'artistes spécialisé dans des créations de théâtre musical électroacoustique.

Morten Skovgaard Danielsen

se programblad ved koncert/ voir la feuille du concert

5 18.05.03, kl. 20:30

Inge Morgenroth

Komponist, saxofonist i forskellige rockbands. Grundlægger af Liliths Kvindeboghandel i Berlin og udgiver af tekster og tegninger af Unica Zürns, hvis "anagrammer" hun har skrevet musik til. Fra 1995 medlem af ny musik-ensemblet Zwischentöne. Arbejder med tekst/musik-collager, båndkompositioner og musik til udstillinger og performances.

Pascal Contet

Pascal Contet betragtes internationalt som en af de vigtigste figurer inden for den renaissance, som akkordeon har fået i Frankrig. Han har ikke blot tilvejebragt et helt nyt repertoire med værker af bl.a. Ballif, Bussotti, Cavanna, Drouet, Fénelon, Globokar og Rebotier - han nedbryder tillige kunstneriske barrierer, hvad enten han improviserer, spiller teatermusik (Jean-Pierre Drouet, Andy Emler, Globokar, Rebotier) eller medvirker i koreografiske projekter (Stéphanie Aubin, Jean-Claude Gallotta, Angelin Preljocaj, Loic Tousé og Emmanuelle Huyhn). Han er jævnlig solist med anerkendte ensembler og orkestre og har spillet under kendte dirigenter som Pierre Boulez, Diego Masson, Pascal Rophé og Philippe Nahon. Contet har modtaget flere priser og anerkendelser. I 1994 uropførte Contet Jean Francaix' Akkordeonkoncert, skrevet til Contet. I 1995 dannede han Trio Allers-Retours som en hyldest til den kammermusik, han holder så meget af.

Pascal Contet

Pascal Contet est internationalement reconnu comme l'une des figures dominantes de la renaissance de l'accordéon en France. Non seulement il a constitué un tout nouveau répertoire avec des œuvres de Ballif, Bussotti, Cavanna, Drouet, Fénelon, Globokar, Rebotier, entre autres, mais il brise les barrières artistiques soit qu'il improvise, qu'il joue de la musique de théâtre, ou participe à des projets choréographiques. Il est régulièrement soliste auprès d'ensembles et orchestres réputés, et il a joué sous la direction de chefs d'orchestres célèbres, comme Pierre Boulez, Diégo Masson, Pascal Rophé et Philippe Nahon. Contet a reçu plusieurs prix et distinctions. En 1994, Contet a exécuté le concerto pour accordéon que Jean Françaix lui avait dédié. En 1995, il a fondé le Trio Allers-Retours en hommage à la musique de chambre qu'il aime tant.

André Serre-Milan

André Serre-Milan er oprindeligt uddannet klarinettist, men interesserer sig tidligt for komposition, som han studerer hos Antoine Duhamel og Bernard Fort (elektroakustik) og derefter i Philippe Manourys klasse på CNSM de Lyon (instrumental komposition, elektroakustik og musikinformatik). Han tager afgangseksamen i 1994. Han supplerer uddannelsen gennem seminarer hos komponisterne Gilbert Amy, Pierre Henry, Tristan Murail, Jonathan Harvey, Helmut Lachenmann, Emmanuel Nunès og kurser på IRCAM og ATHEM i Nanterre.

André Serre-Milan

Clarinettiste de formation, André Serre-Milan (né en 1965) s'intéresse dès le début de son apprentissage de la musique à la composition, qu'il approfondit sous la direction d'Antoine Duhamel, de Bernard Fort pour l'électroacoustique, puis dans la classe de Philippe Manoury au CNSM de Lyon (composition instrumentale, électroacoustique et informatique musicale), dont il obtient le diplôme en 1994. Il parfait sa formation lors de séminaires avec les compositeurs Gilbert Amy, Pierre Henry, Tristan Murail, Jonathan Harvey, Helmut Lachenmann, Emmanuel Nunès, et de stages au sein de l'IRCAM (Paris) et de l'ATHEM (T&M-Nanterre).

Ivar Frounberg

se 3/voir 3

6) 19.05.03, kl. 19:30

Mogens Christensens

Mogens Christensens fagprofil strækker sig fra musikteori og -historie over musikvidenskab til komposition. Som komponist er han uddannet hos bl.a. Per Nørgård, Poul Ruders og Hans Abrahamsen. I 1993 debuterede han fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Internationalt gennembrud fik han for alvor, da hans værk Vinterlys i 1994 blev højt placeret ved UNESCO International Rostrum for Composers og dermed radioudsendt over det meste af verden. Herefter fulgte opførelser over det meste af Europa, i USA og i Sydamerika. Fra 1998-2001 var han 'huskomponist' for Sjællands Symfoniorkester - et hverv der foruden at skrive orkesterværker også indebar en stor pædagogisk virksomhed over for børn og unge. Indfaldsvinklen til Mogens Christensens musik er ofte litterær. I de tidligere værker var lyrikken ofte igangsætter, mens inspirationskilden i de senere instrumentale kompositioner kunne være legender og andre eventyragtige forlæg. Der er dog aldrig tale om programmusik - blot igangsættere, indtil musikken begynder at gå sine egne veje.

Mogens Christensen

Né en 1955, Mogens Christensen a reçu une formation de musicologue et de compositeur au Danemark. Il a enseigné l'harmonie et la composition à l'Université de Bergen en Norvège, et sa position de 'composer in residence', compositeur attaché à l'Orchestre Symphonique du Seeland, à Copenhague, entre 1998 et 2000, lui a permis de prendre la responsabilité d'un certain nombre d'initiatives pédagogiques musicales à l'intention des jeunes d'âge scolaire. Mogens Christensen a débuté comme compositeur en 1982, et durant la décennie suivante sa production s'est caractérisée par des œuvres vocales et instrumentales pour petites formations à l'atmosphère finement composée. Au cours des années 90, plusieurs de ses œuvres pour orchestre ont vu le jour, ainsi que des œuvres pour instrument seul, et son langage musical s'est élargi considérablement par rapport à l'époque où, surtout lorsqu'on le comparait à ses pairs, Mogens Christensen apparaissait comme une nature essentiellement lyrique et "paisible". Techniquement, Mogens Christensen est un compositeur aux talents variés qui cherche souvent son inspiration dans la nature et dans la littérature. Son captivant opéra de chambre Systema Naturae (1998) est une représentation résumée de la vie du père de la botanique moderne, Carl von Linné; l'œuvre unit des instruments modernes à un petit ensemble baroque, et deux des parties vocales sont destinées à des voix aiguës de garçon.

Pascal Garnichat

Efter instrumentalstudier (diplomeksamen i obo og kammermusik), begyndte Pascal Garnichat studier i musikhistorie og musikteori; det sidste hos komponisten François Leclère. Han begyndte at komponere i 1985 og fortsatte sine studier i komponistklassen hos den japanske komponist Yoshihisa Taïra ved l'Ecole Normal de Musique i Paris, hvorfra han tog afsluttende eksamen i 1989. Pascal Garnichat ønsker ikke at ledsage sine værker med noter.

Pascal Garnichat

Après un parcours instrumental (premiers prix de hautbois et de musique de chambre) Pascal Garnichat se tourne vers l'étude de l'histoire de la musique, tout en suivant les cours d'analyse du compositeur François Leclère. En 1985 il écrit ses premières partitions et décide de poursuivre ses études dans la classe de composition de l'Ecole Normal de Musique de Paris chez le compositeur japonais Yoshihisa Taïra. En 1989 il obtient son diplôme. Pascal Garnichat ne désire pas accompagner ses œuvres de commentaires.

Thomas Agerfeldt Olesen

Thomas Agerfeldt Olesen har studeret komposition i Det Jyske Musikkonservatoriums solistklasse hos Karl Aage Rasmussen, Olav Thommessen og Bent Sørensen, samt i England hos Poul Ruders og i Polen hos Henryk Górecki. Han er desuden uddannet cellist hos Hans Erik Deckert og på Det Jyske Musikkonservatorium hos Harro Ruijsenaars. Hans musik er bl.a. blevet opført af Kontra Kvartetten, Das Henschel Quartett, Duo Kiva, Ensemble 2000, Århus Sinfonietta, Esbjerg Ensemble, Det Jyske Ensemble, Athelas Sinfonietta Copenhagen, Ensemble Nord og Figura. I 1997 modtog han Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat og i 2000 blev han valgt til formand for Århus Unge Tonekunstnere.

Thomas Agerfeldt Olesen

Thomas Agerfeldt Olesen a étudié la composition au Conservatoire de Musique du Jutland avec Karl Aage Rasmussen, Olav Anton Thommesen et Bent Sørensen, ainsi qu'en Angleterre avec Poul Ruders et en Pologne avec Henryk Gorecki. En outre, il a reçu une formation de violoncelliste chez Hans Erik Deckert, et au Conservatoire du Jutland dans la classe de Harro Ruijsenaars. Sa musique a été jouée, entre autres, par le quatuor Kontra, le quatuor Henschel, le duo Kiva, l'Ensemble 2000, le Sinfonietta d'Århus, l'Ensemble Esbjerg, l'Ensemble du Jutland, Athelas Sinfonietta Copenhagen, l'Ensemble Nord et Figura. En 1997, il a bénéficié de la bourse triennale de travail du Fonds d'Etat danois pour l'Art, et en 2000, il a été élu président de l'association Jeunes Compositeurs d'Århus.

Anton Petros Korelis

Anton Petros Korelis er født i Athen og uddannet i klaver og komposition ved det Hellenske Konservatorium og Orphæus Konservatorim i Athen. Siden 1976 har han været bosat i Paris, hvor han har videreført sin uddannelse ved Conservatoire Européen og ved l'Ecole Normale de Musique. I 1984 grundlagde han Denosjours Ensemblet, som han stadig dirigerer. Dette ensemble samler franske musikere, som ønsker at spille ny musik i tæt samarbejde med komponisterne. Fra 1986 har han været lærer i komposition på den Nationale Musikskole i Blanc-Mesnil. Han har siden 1989 været leder af musikskolen i Crépy en Valois. Hans værker opført i hele Europa, især i Tyskland, Spanien, Italien og Holland.

Anton Petros Korelis

Né en 1955 à Athènes, Petros Korelis étudie le piano, l'écriture et la composition au Conservatoire Hellénique et au Conservatoire Orphée d'Athènes. Il s'installe à Paris en 1976 pour étudier la composition au Conservatoire Européen et à l'Ecole Normale de Musique. Petros Korelis fonde l'Ensemble Denojours en 1984 qu'il dirige encore actuellement. Cet ensemble regroupe des musiciens français désireux de jouer la musique contemporaine en étroite collaboration avec les compositeurs de notre époque. Il est engagé comme professeur d'écriture en 1986 à l'Ecole Nationale de Musique du Blanc-Mesnil. Depuis 1989, il assure la direction de l'école de musique de Crépy en Valois. Ses œuvres sont jouées à travers toute l'Europe, notamment en Allemagne, Espagne, Italie et Pays-Bas.

Juliana Hodkinson

Juliana Hodkinson har Master of Arts-grad i musik og filosofi fra Cambridge University og i japansk fra Sheffield University. I 1993 kom Hodkinson til Danmark for at modtage kompositionsundervisning hos Hans Abrahamsen og Per Nørgård og har siden da haft Danmark som sin base. I perioden 1996-98 har hun haft kortere ophold i Japan og Belgien og har på det seneste arbejdet i Australien ved flere lejligheder. Hodkinson har primært skrevet kammermusik; med udgangspunkt i denne beskæftiger hun sig nu i stigende grad med dynamikken omkring partiturmusik som live scenekunst, og siden 1998 har hun arbejdet i stadig højere grad med instrumentalteater og andre sammensatte former.

Juliana Hodkinson

Juliana Hodkinson a le grade de Master of Arts en musique et philosophie de l'Université de Cambridge, et en Japonais de l'Université de Sheffield. En 1993 elle est venue au Danemark pour étudier la composition avec Hans Abrahamsen et Per Nørgård et depuis sa base est le Danemark. Entre 1996 et 1998 elle a fait de brefs séjours au Japon et en Belgique et dernièrement elle a travaillé en Australie à plusieurs occasions. Elle a avant tout écrit de la musique de chambre; à partir de là elle s'occupe de plus en plus de la dynamique accompagnant la musique écrite en tant qu'art scénique "live", et depuis 1998 elle travaille de plus en plus sur le théâtre instrumental et autres structures complexes.

7) 20.05.03, kl. 19:30

Hans Peter Stubbe Teglbjærg

Teglbjærg har studeret instrumental og elektronisk komposition på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium hos Ib Nørholm og computerkomposition hos Ivar Frounberg samt i Haag og Paris, hvor han tillige har været ansat som komponist/forsker og underviser. Han har primært skrevet vokal- og kammermusik samt elektroakustiske værker.

Hans Peter Stubbe Teglbjærg

Teglbjærg a étudié la composition instrumentale et électronique au Conservatoire Royal de Musique du Danemark, avec Ib Nørholm, et la composition sur ordinateur avec Ivar Frounberg, ainsi qu'à La Haye et à Paris, où en outre il a été engagé pour l'enseignement et la recherche dans le domaine de la composition.Il a surtout écrit des œuvres de musique vocale, de musique de chambre et de musique électroacoustique.

Yan Maresz

Yan Maresz begyndte sin musikuddannelse med klaver og slagtøj ved Monacos musikakademi. Han møder tidligt jazzen og begynder at spille guitar som selvstuderende. I 1983 bliver han guitaristen John McLaughlins eneste elev og fra 1989 hovedansvarlig for hans orkestreringer og arrangementer. Han tager en jazzuddannelse ved Berklee College of Music i Boston fra 1984 til 1986 og begynder at komponere. Han bliver optaget i kompositionsklassen på Juilliard School i New York i 1986 og modtager et studielegat fra Princesse Grace de Monacos fond. Han bliver assistent i musiknotations- undervisningen på Juilliard School og tager sin afgangseksamen hos David Diamond i 1992. Fra 1990 til 1991 er han assisterende dirigent for Music Mobile-ensemblet i New York. Parallelt med komposition fortsætter han med at være aktiv i jazzverdenen; bl.a. som arrangør og guitarist på pladerne The Promise og Time Remembered i samarbejde med McLaughlin I 1993 forlader han USA og tager i Paris IRCAMs kursus i komposition og musikinformatik hos Tristan Murail. Fra 1995 til 1997 arbejder han på Académie de France i Rom. To dokumentarfilm og adskillige reportager om ham er blevet sendt på Arte, Muzzik og Mezzo, Radio France, og på IRCAMs Agora-festival. Adskillige af hans stykker er for nylig blevet koreograferede af Jean-Christophe Maillot for Ballets de Monte-Carlo.

Yan Maresz

Compositeur francais né à Monaco en 1966, Yan Maresz commence ses études musicales par le piano et la percussion à l'Académie de Monaco. Il découvre très tôt le jazz et se consacre alors à la guitare en autodidacte. En 1983, il devient étudiant du guitariste John Mc Laughlin dont il a été le seul élève, et depuis 1989, le principal orchestrateur et arrangeur. Il étudie le jazz au Berklee College of Music de Boston de 1984 à 1986, et s'oriente progressivement vers l'écriture. Il entre en classe de composition à la Juilliard School de New York en 1986 et obtient une bourse de la Fondation Princesse Grace de Monaco. Il est assistant des classes d'écriture à la Juilliard de 1990 à 1992 et complète son diplôme avec David Diamond en 1992. De 1990 à 1991, il est directeur associé de l'Ensemble "Music Mobile" de New York. Parallèlement à la composition, il poursuit ses activités dans le monde du jazz ; il a notamment travaillé en tant qu'arrangeur et guitariste en collaboration avec John Mc Laughlin sur les disques "The Promise" et "Time Remembered". En 1993, il quitte les Etats-Unis et suit le cursus de composition et d'informatique musicale de l'IRCAM à Paris où il suit les cours de Tristan Murail. De 1995 à 1997, il est pensionnaire de l'Académie de France à Rome, Villa Medicis. Deux films documentaires et plusieurs sujets de reportages lui ont été consacrés et diffusés sur les chaînes Arte, Muzzik et Mezzo de Radio-France, et le second au festival Agora de l'IRCAM . Récemment, plusieurs de ses pièces ont été chorégraphiées par Jean-Christophe Maillot pour les Ballets de Monte-Carlo.

Simon Steen Andersen

Kompositionsstudier hos Karl Aage Rasmussen og Bent Sørensen på det Det Jyske Musikkonservatorium i Århus, '98-'03. Studier ved Mathias Spahlinger på Staatliche Hochschule für Musik i Freiburg, Tyskland, '01/'02. Førsteprisvinder med Strygekvartet i Holmboepriskonkurrencen 2000. Har haft opførelser på bl.a. Numus-, Suså- og Ultima-festivalen, Komponist Biennalen og UNM. Udtaget til workshops med Athelas, Esbjerg Ensemble og Kroumata (S). Redaktionsmedlem af og skribent for tidsskriftet for ny kunstmusik, AUTOGRAF.

Simon Steen Andersen

Etudes de compositions avec Karl Aage Rasmussen et Bent Sørensen au Conservatoire de Musique du Jutland à Aarhus de 1998 à 2003. Continue ses études avec Mathias Spahlinger à la Staatliche Hochschule für Musik de Freiburg, en Allemagne, en 2001-02. Gagne le 1er prix avec son Quatuor à cordes au concours Holmboe 2000. Ses œuvres ont été exécutées entre autres aux festivals de Numus, Suså et Ultima, à la Biennale de composition et à l'UNM. Sélectionné pour des ateliers avec Athelas, Esbjerg Ensemble et Kroumata. Membre de la rédaction et auteur d'articles dans AUTOGRAF, revue de musique contemporaine.

Jean Marc Singier

Født i Paris i 1954. Han afbryder den toårige forberedelse til adgangsprøven til Ecole Normale Supérieure i litteratur for at begynde på en teoretisk musikuddannelse (harmoni og kontrapunkt) og supplere sin guitaruddannelse. Hans første studier suppleres med kurser i afrikansk slagtøj ved Institut d'Art i Dakar, og iransk slagtøj ved UER de Musicologie i Paris. I 1979/80 koncentrerer han sig om komposition hos Aurel Stroë, følger Ligetis og Ferneyhoughs seminarer, og kommer i kompositionsklassen Franco Donati i Siena i 1981/82. Den italienske regering tildeler ham et studielegat i 1982/83 for at afslutte sit studieforløb hos Donati på Académie Santa Cecilia i Rom, hvor han tager afgangseksamen og får en pris i komposition. I 1985 får han studielegatet fra Fondation Maurice Ravel, og fra 1986 til 1988 er han fastboende på Villa Medici i Rom. I 1992 er han på kursus på IRCAM. For øjeblikket underviser han i musikanalyse på konservatoriet i Auxerre.

Jean Marc Singier

Né à Paris en 1954. Interrompant deux années de classes préparatoires en littérature pour entrer à l'Ecole Normale Supérieure, il entreprend des études musicales théoriques (harmonie contrepoint) et perfectionne sa formation de guitariste. Des cours de percussion africaine à l'Institut d'Art de Dakar et de percussion iranienne à l'U.E.R. d'Ethnomusicologie de Paris complètent ses études préliminaires. En 1979/1980 il approfondit ses recherches en composition auprès de Aurel Stroë, fréquente les séminaires de György Ligeti, de Brian Ferneyhough et suit les cours de composition de Franco Donatoni à Sienne en 1981/1982. En 1982/1983, le gouvernement italien lui attribue une bourse pour achever son cycle d'études avec Donatoni à l'Académie Santa Cecilia de Rome, où il obtient ses diplômes et prix de composition. En 1985 lui est décerné la bourse de la Fondation Maurice Ravel et de 1986 à 1988, il est pensionnaire à la Villa Médicis. Il suit le stage de l'IRCAM en 1992. Il enseigne actuellement l'analyse musicale au conservatoire d'Auxerre.

8) 21.05.03, kl. 19:30

Philippe Hersant

se programblad ved koncert

Philippe Hersant

Philippe Hersant né a Rome Licencié-ès-Lettres Prix d' écriture au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il a été l'élève d'André JOLIVET (Classe de Composition). Boursier de la Casa Velazquez, à Madrid (1970-72) et de la Villa Médicis, à Rome (1978-80) Producteur à France-Musique, depuis 1973.

Giacinto Scelsi

Efter at have været en temmelig overset skikkelse i ny musik-verdenen gennem mange år fik den excentriske grev Giacinto Scelsi de Ayala Valva (1905-1988) i midten af firserne stor opmærksomhed rundt omkring i Europa, netop som hans kreative evner begyndte at fade ud. Han er blevet kaldt "Italiens Charles Ives", og det tog da også næsten 50 år, før hans værker for alvor så dagens lys, men faktisk udkom der tre digtsamlinger af ham på fransk i 1949, 1954 og 1962!

Giacinto Scelsi

Après avoir été pendant de nombreuses années un personnage méconnu de l'univers de la musique contemporaine, l'excentrique Comte Giacinto Scelsi di Ayala Valva (1905-1988) a fait l'objet d'une grande attention au milieu des années 80 un peu partout en Europe, au moment précis où sa créativité commençait à baisser. On l'a appelé "le Charles Ives italien" . Il a fallu presque 50 ans pour que ses œuvres arrivent au grand jour, tandis que trois recueils de poésie de lui étaient publiés en français en 1949, 1954 et 1962!

José Luis Campana

José Luis Campana er født i Buenos Aires. Han er uddannet i komposition hos Jacobo Ficher 1968-1975 og har samtidig en universitetsgrad i psykologi. Et legat fra den franske stat gør det muligt for ham at studere videre hos Betsy Jolas og Ivo Malec, og han bosætter sig i Frankrig. Hans musik er blevet opført over hele verden og transmitteres jævnligt i radio. Hans musik er kompliceret og krævende at udføre. Campanas musik har de senere år været inspireret af "verdensmusik", fjerne ekkoer fra forskellige lande, som han siger. I 1992 grundlagde Campana Arcema (Atelier de Recherche, Création et Enseignement de la Musique Actuelle) ved Orsays Universitet i Paris og er ansvarlig for den kunstneriske ledelse af Arcemas ensemble.

José Luis Campana

José Luis Campana est né en 1949 à Buenos Aires (Argentine). Parallèlement à des études de composition sous la direction de Jacobo Ficher (de 1968 à 1975), il étudie la psychologie à l'université de Buenos Aires, où il obtient son D.E.S.S. en 1974. Une bourse d'études du gouvernement français lui permettra de venir en France pour compléter sa formation de compositeur auprès de Betsy Jolas et d'Ivo Malec. Il choisit finalement de s'installer en France et sa carrière de compositeur le conduira dans le monde entier où ses œuvres sont régulièrement jouées et radio-diffusées. Sa musique, exigeante par la tension extrême qu'elle inflige au jeu instrumental, mêle depuis quelques années les échos lointains de musiques de différents pays, aux nouvelles sonorités. Sollicité par les plus grands festivals internationaux pour ses œuvres et ses master-classes, José Luis Campana enseigne l'analyse au C.N.S.M. de Paris (1989-1992). Depuis 1992, il est co-fondateur de l'Arcema et directeur artistique de l'ensemble de l'Arcema (Atelier de Recherche, Création et Enseignement de la Musique Actuelle) à l'université d'Orsay, Paris XI.

John Cage

John Cage behøver ikke ord med på vejen. Han er simpelthen - John Cage!

John Cage

John Cage n'a pas besoin de longs discours. Il est - tout simplement John Cage!

Joëlle Léandre

Joëlle Léandre, fransk kontrabassist, improvisator og komponist, er en af de førende figurer i den europæiske ny musik. Hun har spillet sammen med ITINERAIRE, 2E 2M og Pierre Boulez' Ensemble Intercontemporain. Har bl.a. arbejdet sammen med Merce Cunningham og John Cage; sidstenævnt har komponeret specielt for hende, ligesom Scelsi, Fénelon, Jolas og Clémenti. Og ud over at spille ny musik har hun også samarbejdet med de store navne inden for jazz og improvisation som Derek Beley, Anthony Braxton, Georges Lewis, Evan Parker, Irene Schweizer, Steve Lacy, Fred Frith, John Zorn. Hun har skrevet musik for ballet og teater og har gennemført flere tværfaglige projekter. De værker, hun har skabt eller udført, har bragt hende til de mest ansete scener i Europa, i Amerika og i Asien. Joëlle Léandre har indspillet omkring 40 plader.

Joëlle Léandre

Joëlle Léandre, contrebassiste, improvisatrice et compositrice française, est une des figures dominantes de la nouvelle musique européenne. Formée à la musique d'orchestre et à la musique contemporaine, elle a joué avec ITINÉRAIRE, 2E 2M et l'ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN de Pierre Boulez. Joëlle Léandre a aussi travaillé avec Merce Cunningham et John Cage; celui-ci ainsi que Scelsi, Fénelon, Jolas et Clémenti ont composé spécialement pour elle. Outre la musique contemporaine, Léandre a travaillé les grands noms du jazz et de l'improvisation, avec Derek Beley, Anthony Braxton, Georges Lewis, Evan Parker, Irene Schweizer, Steve Lacy, Fred Frith, John Zorn. Elle a beaucoup écrit pour la danse, le théâtre et réalisé plusieurs performances multidisciplinaires. Son rayonnement est international; ses activités de créatrice et d'interprète tant en solo qu'en ensemble l'ont amenée sur les plus prestigieuses scènes européennes, américaines et asiatiques. Joëlle Léandre a enregistré plus d'une quarantaine de disques.

9) 21.05.03, kl. 22:30

Joëlle Léandre

se 8/voir 8

10) 22.05.03, kl. 19:30

Poul Ruders

Poul Ruders er uddannet organist. Som komponist er han hovedsagelig selvlært. Ruders har skrevet korværker, kammermusikværker og værker for soloinstrumenter, der er spillet mere end nogen anden dansk nulevende komponists i og uden for Danmark. Og dog er det værkerne for orkester, der har skaffet Ruders størst berømmelse. Han er slet og ret en af de betydeligste symfonikere i Danmark i efterkrigstiden. Selv kalder han sine stort anlagte symfoniske forløb for "Symfoniske dramaer".

I Ruders' musik har man en fornemmelse af en ganske særegen sammensmeltning af kunst og liv. Måske det ligger bag kunstnerens ord: "At komponere er mit liv, det er det eneste, hvor jeg kan fylde rummet fuldstændig ud. Det er så væsentligt, at jeg konstant er jaget af temaer, harmonik, instrumentation og formproblemer".

Hos Ruders oplever man nydelsen af det, der klinger, og samtidig længes man efter skønheden i den tabte fortid. Det er dette uopfyldte, der er med til at skabe spændingen i hans musik: Fornemmelsen af drømmebilledets skrøbelighed og følelsen af fravær, når det hele er forbi. Ruders' musik kredser om det uopnåelige, om det, der ligger uden for vores fysiske verden, om metafysikken. Komponisten lægger ikke skjul på sit åndsfællesskab med kunstnere som maleren Caspar David Friedrich og digteren Edgar Allan Poe. Alle kredser de om død, ensomhed og melankoli. Det er udgangspunktet for deres kunstneriske skaben.

Poul Ruders

Poul Ruders a une formation d'organiste. En tant que compositeur, il est en grande partie autodidacte. Ruders a écrit des œuvres demusique chorale, de musique de chambre et pour instruments seuls, qui sont plus jouées au Danemark et ailleurs que celles de n'importe quel compositeur danois contemporain. Et c'est pourtant ses œuvres pour orchestre qui l'ont rendu célèbre. Il est l'un des plus éminents auteurs de symphonies danois d'après-guerre. Lui-même donne à ses grandioses développements symphoniques le nom de drames symphoniques. La musique de Ruders donne l'impression d'une fusion toute particulière de l'art et de la vie. C'est peut-être ce qui se cache derrière ces paroles de l'artiste: "Composer, c'est ma vie, c'est la seule chose qui me permette de faire le plein. C'est tellement essentiel que je suis tout le temps poursuivi par thèmes, harmonie, instrumentation et problèmes de formes." Chez Ruders on sent à la fois la jouissance de ce qui sonne aux oreilles et la nostalgie de la beauté du passé disparu. C'est ce manque qui contribue à créer la tension dans sa musique: le sentiment de la fragilité du songe et la sensation d'absence quand tout est fini. La musique de Ruders tourne autour de l'inaccessible, de ce qui est en dehors de notre monde physique, de la métaphysique. Il ne cache pas son affinité avec des artistes tels que le peintre Caspar David Fredrich et le poète Allan Poe. Tous tournent autour de la mort, de la solitude, de la mélancolie. Là est le point de départ de leur création artistique.

Morten Olsen

se 1/voir 1

Niels Rosing-Schow

se 1/voir 1

Bruno Mantovani

se 3/voir 3

1) 01.06.03, kl. 20:30 (Paris)

Jexper Holmen

se 2/voir 2

Niels Rønsholdt

Siden 97 kompositionsstudier hos bl.a. Lasse Laursen, Professor Karl Aage Rasmussen og Bent Sørensen. Studerer i øjeblikket i Berlin hos Helmut Oehring.

Niels Rønsholdt

Depuis 1997 étudie la composition avec Lasse Laursen, Karl Aage Rasmussen et Bent Sørensen. En ce moment à Berlin chez Helmut Oehring.

Anastasia Tzanou

Anastasia Tzanou fik sin uddannelse på Det Nationale Musikkonservatorium i Athen i klaver og komposition i 1993 og studerede derefter på Musikakademiet Berost 1995-98 hvor hun tog afgangseksamen og mastergrad i komposition hos Franco Donati. Hun supplerede sin uddannelse gennem deltagelse i workshops under Ferneyhough, Stockhausen og Schäffer. Hendes værker er blevet opført under forskellige festivaler eller koncerter med ny musik i Athen, Amsterdam, Buenos Aires, Mexico, Alicante, Salzburg, Schwaz, Bologna, Firenze, New York, Chicago, Maryland, Bukarest, og spillet af Harry Sparnaay, Luca Paolini, Franc Staadler, Ensemble Bruno Maderna, Archæus Ensemble, Het Trio, Ensemble Kontrapunkte, Athens Gruppe for ny musik.

Anastasia Tzanou

Athanasia Tzanou est née en 1971. Elle a fait ses études au Conservatoire National de musique d'Athènes en classe de piano et de composition (diplôme en 1993), puis elle intègre l'académie de musique "... Berost" (1995-1998) dont elle obtient le diplôme et le master en composition avec Franco Donatoni. Elle complète sa formation par différents ateliers dirigés par Brian Ferneyhough, Karlheinz Stockhausen, Boguslaw Schäffer. Ses œuvres ont été jouées dans différents festivals ou données dans des concerts de musique contemporaine, à Athènes, Amsterdam, Buenos Aires, Mexico, Alicante, Salzbourg, Schwaz, Bologne, Florence, New York, Chicago, Maryland, Bucarest, et interprétées par Harry Sparnaay, Luca Paolini, Franc Staadler, l'Ensemble Bruno Maderna, l'Archaeus Ensemble, le Het Trio, l'Ensemble Kontrapunkte, l'Ensemble Octandre, le Groupe de musique contemporaine d'Athènes.

Martin Stig Andersen

se 4/voir 4

Morten Danielsen

se 4/voir 4"