KURTÁG

Af
| DMT Årgang 78 (2003-2004) nr. 01 - side 3-3

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Med dette udvidede nummer af Dansk Musik Tidsskrift om den ungarske komponist György Kurtág byder vi læserne velkommen til en ny årgang af Nordens ældste musiktidsskrift. Den ydre anledning til at vie et helt nummer til én kunstner er, at Kurtág modtager Léonie Sonnings Musikpris. Det sker ved Torsdagskoncerten i Danmarks Radio den 18. september, hvor komponistens værk ... concertante for orkester og to solister bliver uropført.

Léonie Sonnings Musikfond har med valget af Kurtág som prismodtager inspireret en række aktører i musiklivet til at sætte supplerende lys på den sky og ordknappe komponist, hvis

musik de fleste danske musikinteresserede ikke vil have særligt forhåndskendskab til. Det skal der laves om på. Den ungarske prismodtager vil nyde en for danske forhold usædvanlig

rundhåndet bevågenhed i kraft af initiativer, som bør møde opbakning, først og fremmest fordi det er vigtigt, at danske publikummere har mulighed for at orientere sig i den nye

udenlandske toneangivende musik.

DMT vil gerne være med til at udbrede kendskabet til en af de store, nulevende komponister, som endnu har til gode at blive kendt og elsket af det store koncertpublikum. Takket være en bevilling fra Léonie Sonnings Musikfond har DMT kunnet indgå et samarbejde med Esbjerg International Chamber Music Festival, Louisianas Musikafdeling, Danmarks Radios Stjernekoncerter, ATHELAS Sinfonietta Copenhagen og DR Radiosymfoniorkestret. Alle disse institutioner sætter fokus på Kurtág i den kommende tid, og det vil gennem koncerter, radiotransmissioner og koncertintroduktioner være muligt at stifte bekendtskab med Kurtágs musik og hans tanker om musik. Ved alle arrangementer vil det nummer af DMT, De har i hånden, være programhæfte. Nummeret indeholder både introducerende tekster og artikler med tidsskriftskarakter, samt programnoter til de enkelte koncerter.

Vi håber, De må få vidtrækkende oplevelser med György Kurtágs musik i den kommende tid.

Nye læsere og lyttere kan begynde her.

Anders Beyer

Årgang 78/2003-2004, nr. 01