BØGER

Af
| DMT Årgang 78 (2003-2004) nr. 02 - side 81-84

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Af Erik H. A. Jakobsen

Orla Vinther: Musikhistorien, bind 7: Nyere tid 1. 191 sider, illustreret. Kr. 280,00. ISBN 87-7761-475-5. Dobbelt-cd med eksempler til bind 7, kr. 280,00. FM-CD-460 A og B. Udgivet af Folkeskolens Musiklærerforening 2003. Kan bestilles hos Dansk Sang, Gudenåvej 162, 7400 Herning. Tlf. 97 12 94 52. www.dansksang.dk

I tidligere numre af DMT er de foregående bind i serien om Musikhistorien blevet omtalt, hvorfor der henvises til disse omtaler for en nærmere redegørelse for baggrund og redaktionel linie (se især DMT nr. 7 og 8, 2001-02).

Udgivelsesprojektet er nu nået til Vor Tid, nærmere betegnet tiden fra ca. 1900 til 1945. Det er naturligvis et bind, der er ventet med særlig spænding. Og så er det endda kun det første af to bind om musikken fra Vor Tid. Det naturlige skel er 1945, således som man har set det i en række andre udgivelser.

Forfatteren, Orla Vinther, går her tættere på sit materiale end i de foregående bind, hvorved der røbes en særlig prioritering af den nyere musik. Ikke nok med at Vor Tid gives hele to bind - dette første bind er også seriens indtil videre suverænt mest omfangsrige, og den ledsagende cd med eksempler er i denne omgang udvidet til en dobbelt-cd. Til stort set samme pris som de foregående, vel at mærke.

Layout og koncept er det velkendte: En tekst-del med talrige illustrationer - de fleste i farver - isprængt korte ekskurser udi parallelle begivenheder inden for samtidshistorie og andre kunstarter. En del af billedteksterne giver desuden forfatteren lejlighed til at portrættere centrale personer og enkeltelementer, der i øvrigt ikke omtales i hovedteksten.

De mere værkspecifikke analyser og musikalske genrekommentarer finder man i bogens anden halvdel, hvor de enkelte eksempler på cd'erne kommenteres. Tilsammen udgør alle disse elementer en mosaik, der tegner et ganske fornuftigt billede af en kompliceret epoke, som igen danner den umiddelbare baggrund for nutiden. Som i de foregående bind glædes man over den omtanke, der er viet formidlingen af materialet.

At gøre stoffet pædagogisk anvendeligt ligger Orla Vinther meget på sinde, og selvom han af og til anlægger en vel personlig vinkel i sin anvendelse af fx metaforer og udvælgelse af baggrundselementer, er hans overblik og faglighed alligevel så solid, at slutproduktet bliver forholdsvis helstøbt.

Mine få forbehold gælder den forenkling, der naturligvis må præge en undervisningsbog, hvor emnet populariseres i den brede formidlings navn. Samtidig kan jeg ikke frigøre mig for fornemmelsen af, at Vinther vil have mere med, end rammerne for en sådan popularisering reelt kan rumme.

Her har man som forfatter naturligvis anbragt sig selv på øretævernes holdeplads. Som læser må man have stor tillid til forfatterens dømmekraft og overblik, når stoffet på forhånd er disponeret og sorteret. Er det nu det væsentlige og repræsentative, der er kommet med? Og selvom mange historikere fortfarende vil hævde historieskrivningens subjektivitet, så kan man stadigvæk argumentere for en vis konsensus vedrørende visse emners og begivenheders betydning frem for andre. Derfor vil en række af Vinthers valg og vægtninger helt givet kunne diskuteres.

Personligt synes jeg, at afsnittet om Wozzeck fylder for meget, bogens øvrige disposition in mente. Men det er så hér, at Vinther har valgt at give et mere detaljeret værk-eksempel.

De klingende eksempler på cd'en er der ikke noget at sige til, andet end at de er gode og repræsentative.

Endnu en gang må forlagets mod og initiativ prises, og Orla Vinther roses for sin dåd. Der er formodentlig ingen tvivl om, at denne serie vil blive et udbredt og vægtigt pædagogisk redskab.

Vi venter spændt på de sidste to bind.

Niels Marthinsen: Forgrund og baggrund. Ny dansk partiturmusik i 1980erne og 1990erne. Udgivet efteråret 2002 (udgiver ikke oplyst). Undervisningsmateriale bestående af tekstbog (106 sider), nodebog (49 sider), cd og video. Bogen uddeles gratis, så længe lager haves, og kan bestilles og/eller downloades via: www.forgrundogbaggrund.dk

Dansksproget undervisningsmateriale om nyere kompositionsmusik er der ikke så meget af. Desto mere glædeligt, at flere titler er kommet til på det seneste. I 2001 var det Palle og Ursula Andkjær Olsens Ny musik efter 1945, sidste år kom Jens Brinckers Det moderne og det ny, og i år altså før omtalte bog af Orla Vinther. Hertil føjer sig denne udgivelse, der er udsprunget af en kreds omkring Århus Sinfonietta, og som er rettet mod "gymnasieskolen og andre uddannelsesinstitutioner, hvor der undervises i musik på højt niveau." (fra forordet).

Projektet har været flere år undervejs, men blev endelig færdiggjort i 2002 af Niels Marthinsen, der var kunstnerisk leder af Århus Sinfonietta i perioden 1993 til 2000.

Hvor den foregående bog var et bredt oversigtsværk, fokuserer denne på et meget afgrænset område. Bogens omdrejningspunkt er analyser af tre værker af nulevende danske komponister: Per Nørgård (Night-Symphonies, Day Breaks), Svend Nielsen (Sinfonia concertante, 2. sats) og Poul Ruders (Four Dances in One Movement, 1. og 2. sats).

Marthinsen indleder med et udmærket kapitel om metode og begreber, efterfulgt af en kortfattet oversigt over musikhistorien 1945 til 1990erne. Dette afsnit munder ud i små præsentationer af Nørgård, Nørholm og Gudmundsen-Holmgreen.

Så er banen kridtet op til værkanalyserne.

Forfatteren udfolder store anstrengelser for at lukke den utilgængelige, moderne musik op for en gennemsnitlig dansk gymnasieelev. Redskaberne er personlige iagttagelser og associationer samt malende og beskrivende metaforer. Teksten henviser ofte til den medfølgende cd, hvor illustrative uddrag af værkerne giver klingende krop til beskrivelserne, evt. medens man følger med i de samme eksempler i nodebogen.

Et centralt begrebspar for Marthinsen er - som titlen også implicerer - forgrund og baggrund, der er forfatterens sproglige dækning af fx melodi med akkompagnement. Eller en tilsvarende psykologisk genklang af rumlighed, perspektiv i det musikalske landskab. En tilsvarende begrebsdannelse blev anvendt af Morten Michelsen i en artikel om Björks musik i Musik & forskning, vol. 22, 1996-97.

En ganske personlig tilgang i mange tilfælde, men personligt synes jeg, at Marthinsen holder tungen lige i munden. Der går ikke klaphat i den. Essensen af hovedteksten er desuden sammenfattet i fremhævede statements i margin, hvorved læseren lynhurtigt kan skabe sig et overblik undervejs eller bagefter.

Visse steder går trangen til klarhed og formidling dog ud over præcisionen. Således mener jeg, at forfatteren strækker begreberne moderne og ikke-moderne vel langt, når han putter musikalske elementer i disse kasser. At romantikken skulle afsluttes først i 1800-tallet (s. 14) er vist også lidt af en tilsnigelse, selv hvis Marthinsen mener fx malerkunst og litteratur. Her vil ca. 1850 være mere præcist. Og for musikken kan romantikken næppe siges at være overstået førend sidst i 1800-tallet.

At sætte post-moderne lig med ikke-moderne er reelt vildledende. 'Efter-moderne' eller 'sen-moderne' vil være en mere præcis oversættelse. Og så en redaktionel lapsus: Eftersom bogen er udgivet i 2002 burde Niels Viggo Bentzons dødsår så rigeligt have kunnet komme med i teksten (s. 21).

Endelig er der et gedigent knæfald for de fagre nye cyberspace-tider: Alle tekstnoter ved komponist-navne henviser til hjemmesider på nettet - ingen gammeldags litteraturliste.

I al beskedenhed skal vi herfra tillade os at ymte, at den største kilde til dansk musik på nettet ikke er angivet: www.danskmusiktidsskrift.dk

Nuvel - der er ingen grund til at lade disse petitesser trække helhedsindtrykket ned. Det er et fremragende initiativ, som man kun kan håbe vil blive brugt i gymnasierne og andre tilsvarende steder til at afmystificere den nye tids musik.

Den video, der omtales som tilhørende projektet er kun delvist integreret i bogens overordnede koncept.

Denne 15 minutter lange professionelt producerede kortfilm omhandler Århus Sinfoniettas arbejde med Stravinskys Historien om en soldat. Dog handler filmen ikke så meget om selve indstuderingen (som omtalt på coveret), der er snarere tale om interview med enkelte musikere om karriere, uddannelse, det at være professionel musiker osv. Men det bliver filmen nu ikke ringere af. Alle fire dele anbefales varmt.

Tore Leifer: Mospil og medspil. Dansk Tonekunstner Forening 1903-2003. Dansk Tonekunstner Forening 2003. 104 sider. Kan rekvireres - mod betaling af forsendelsesomkostningerne og så længe haves - hos Ane Marie Forchhammer, Toftøjevej 8, 2720 Vanløse.

Dette er en fin, lille bog, udgivet af en 100-års fødselar. Dansk Tonekunstner Forening har oplevet en del ups and downs, og runder nu de 100 år, tilsyneladende med fornyet energi. Som forum for debatter, diskussioner og musikpolitisk lobby-arbejde har foreningen i sine velmagtsdage haft en ikke ringe indflydelse på dansk musikliv og musikpolitik.

Bogens afsluttende artikel beretter veloplagt om med- og modgang gennem foreningens levetid, hvor man netop i disse år synes at have fået mobiliseret lidt mere livskraft. Som en illustration af dette er medtaget en rapport fra et debatmøde, afholdt i oktober sidste år om musikpædagogik og musikundervisning.

Gode og vedkommende indlæg til en turbulent tid for dansk musik, og ikke mindst vilkårene for fødekædens nederste trin: Musikundervisningen af børn og unge.

Der er også bid i interviewet med Finn Slumstrup om Musikrådets svanesang. Slumstrup leverer argumenterne for det offentliges rolle i et dynamisk dansk musikliv så overbevisende og velargumenteret, at der skal et ualmindeligt stædigt gemyt til at lukke ørene.

Bogen indeholder endvidere gode og vedkommende interview med Tamás Vetö, Safri Duo og Per Nørgård. Det hele er redigeret af DR-journalisten Tore Leifer.

Sammen med Sven Erik Werners skrift til 90-års jubilæet udgør denne bog en værdifuld dokumentation af en spændende institution i dansk musikliv.

Antonio Bibalo. Musica e vita. Vita e Musica. Festskrift, redigeret af Grete Lis Bibalo, Tordis Dallland, Odd Terje Lysebo og Lasse Thoresen. Edition Wilhelm Hansen 2002. 164 sider, kr. 298,00. ISBN 87-598-1082-3.

En anden rund fødselsdag: Antonio Bibalo. Født i Italien i 1922. Diplomeksamen i klaver. Studier hos Elisabeth Lutyens. Bosat i Norge siden 1950erne. Kendt af mange opera-fans for kammeroperaen Frøken Julie, der blev uropført af Den Jyske Opera i 1975, og som siden hen er opført et utal af gange i mange lande.

International opmærksomhed allerede i 1965 med operaen Smilet ved stigens fod med tekst af Henry Miller, en produktion som Miller selv fulgte med stor interesse. I 1996 blev kammeroperaen Glasmenageriet (Tennessee Williams) kåret til Årets Værk i Norge i kategorien Musikdramatik. En lang og alsidig værkliste. Ridder af St. Olav ordenen 1991. Æresborger i Larvik.

Naturligvis skal en komponist med en så bemærkelsesværdig karriere have et festskrift. Blot påfaldende at det først bliver i anledning af 80-års dagen. Det er imidlertid blevet et smukt festskrift - norsksproget, forstås - der belyser fødselaren fra mange vinkler.

Der er et godt interview, foretaget af Anders Brunsvik. Der er en gengivelse af en debat om Bibalos musikdramatik, hvor komponisterne Ragnar Søderling, Olav Anton Thommessen, Glenn Erik Haugland og Gisle Kverndok samt regissøren Hilde Andersen deltog. Der er en artikel (af Rolf Gupta) om operaen Gengangerne, samt en artikel om Bibalos instrumentalmusik, skrevet af Elef Nesheim.

I bogens anden del har 16 venner og kolleger givet deres hilsener. Blandt disse finder man Kjell Bækkelund, Edith Guillaume, Alfred Janson, Louis Gentil og Arne Nordheim.

Bogen afrundes med værkliste, diskografi og bibliografi. En bog, der er både interessant og informativ, samt pæn og præsentabel uden at være prangende.

Mikael Højris: Musikbranchen....en introduktion til et liv med pladekontrakter, forlagsaftaler, management og medier m.m. Musikeren 2003. 119 sider, kr. 242,00. ISBN 87-989431-0-3. Kan bestilles på www.musikinfo.dk eller på tlf. 35 24 02 62, mand - fred 10 til 15. Medlemmer af Dansk Musiker Forbund får 33% rabat på bogen.

Som titlen også fortæller, så er dette en bog med råd og vejledning til at klare sig i det uoverskuelige vildnis, der er kendt under navnet Musikbranchen. En håndbog fra 1995, der var ude i et lignende ærinde hed slet og ret Labyrinten - håndbogen og pladeudgivelser (Den rytmiske konsulenttjeneste).

Forfatteren, Mikael Højris, kender branchen indefra, dels som tidligere sanger, komponist, guitarist og el-basist, dels som pladeproducer, projektmager og musik-branche-konsulent.

Det skal indledningsvist slås fast, at bogen primært henvender sig til såkaldt rytmiske musikere, om end mange af de generelle forhold også gælder en karriere med klassisk musik.

Højris går grundigt og systematisk til værks. Bogen er bygget metodisk og logisk op, og teksten består overvejende af kortfattede statements. Hvad enten man er begynder eller branche-rotte, vil man helt sikkert kunne finde gode råd og advarsler angående alt mellem himmel og jord: Booking, managers, pladeselskaberne og kontrakterne, ophavsrettigheder, promotion, sponsorering, medier - you name it.

Det er en rigtig god håndbog, der burde kunne redde mange grønskollinger fra fatale dumheder. Selvfølgelig vil bogen hurtig blive outdated. Men så har vi jo heldigvis nettet til at finde ajourført information. Bogen igennem er der masser af henvisninger til hjemmesider, så man er godt hjulpet på vej.

Der er sjusket i korrekturen - lidt for mange trykfejl. Og trods en relativt grundig gennemlæsning lykkedes det mig ikke at finde en forklaring på, hvad en A&R-medarbejder laver. Det fremgår heller ikke af ordlisten bagerst i bogen. Men det er sikkert så alment kendt, at det ikke er nødvendigt at forklare.

Bortset fra dette er det bare at gå i krig med karrieren.

Rune Bech Lauesen: Harmonilære og koralharmonisering. Systime 2002. 114 sider, kr. 120,00. ISBN 87-616-0538-7.

Systime har i tidens løb udgivet mange gode musikbøger. Efter de mange gode af slagsen om musikhistoriske emner har forlaget nu udsendt denne lille bog om musikteoretisk metode.

Utallige gymnasieelever og studerende ved videregående uddannelser har grædt deres modige tårer når de fór vild i koralharmoniseringens labyrint. Desto større har tilfredsstillelsen været, når man kom velbeholdent ud i den anden ende og pludselig havde fattet den dybere logik og sammenhæng. Det er lidt ligesom at lære at køre på cykel: Der skal ofte mange forsøg og knubs til. Men pludselig kan man, og fra da af er det nærmest en selvfølge.

Det er muligt, at undertegnede er gammeldags, men for mig at se er koralharmonisering et tidløst og uvurderligt redskab, ikke kun i satslære, men også i analyse og hørelære. Derfor var det med stor spænding, at jeg åbnede Rune Bech Lauesens nye bog om emnet, hvor han giver en fremstilling af koralharmonisering sammen med en indføring i harmonilære (becifring, trinanalyse og funktionsanalyse).

De to metoder er præsenteret sideløbende i de fleste af kapitlerne. Desuden slutter de fleste kapitler med nogle få øvelser. Hvorfor den 35-årige lærer ved Svendborg Gymnasium har skrevet bogen, eller hvem den er rettet mod fremgår imidlertid ikke.

Bevares, målgruppen - eller grupperne - kan man i sagens natur regne sig frem til. Men om bogen er skrevet, fordi Lauesen finder den allerede eksisterende litteratur på området forældet, om han ønsker at introducere nye didaktiske metoder, eller om han mener, at netop hans fremstilling dækker et uopfyldt behov, derom efterlades læseren i tusmørke. Det havde da også været interessant at vide lidt om, hvem Lauesen står i gæld til. For han har jo ikke selv opfundet hverken koralharmonisering eller harmonilære.

Desuden anvender Lauesen funktionsharmoniske begreber (fx aflednings-, stedfortræder- og parallelfunktionerne), der gør metoden mere fintmasket - og dermed også lidt mere kompliceret - end man ofte ser det. Hvorfor det - og med inspiration hvorfra?

I Thomas Alvads lille (men dengang meget anvendte) Elementær Funktionsharmonik fra 1967 var der i forordet en pæn liste over tidligere værker på dansk om emnet. Trækker Lauesen på Alvads bog? Eller skal vi til Svend Westergårds Harmonilære (1961) - eller monstro helt tilbage til Poul Hamburgers og Hakon Godske-Nielsens Harmonilære fra 1941?

Nå - indholdet er nu udmærket. Rune Bech Lauesen har et fint overblik og går pædagogisk og logisk til værks. Et glimrende redskab, der - som altid hos forlaget Systime - er nydeligt præsenteret.

I øvrigt modtaget fra forlagene:

Per Reinholdt Nielsen: Rebel & Remix. Rockens historie. Systime 2003. 352 sider, kr. 298,00. ISBN 87-616-0323-6.

Endnu en god bog fra Systime. På næsten 350 sider giver en garvet anmelder og musikbibliotekar et godt overblik over rockmusikken fra Bill Haley til Napster og Robbie Williams. Glimrende håndbog til at få sat perioder og begreber i system og få defineret genrebegreber som house, grunge og trip hop - og meget, meget mere. Pop og crossover er kun medtaget i begrænset omfang. Spice Girls er således nævnt, men ikke Steely Dan.

Et must for rock-fans med akademisk interesse. Og naturligvis for de fleste undervisere.

The Arts and Cultural Heritage of Martin Luther. Redigeret af Eyolf Østrem, Jens Fleicher and Nils Holger Petersen. Museum Tusculaneums Forlag 2003. 208 sider, kr. 150,00. ISBN 87-7289-843-7.

Ni essays fra 10. Kongres for Lutheransk Forskning, afholdt i København i 2002.

Det meste er af perifer interesse for dette blads læsere. Dog er der et par interessante artikler. Én om Luthers forhold til og interesse for Josquin, én om den musikalske tænkning i det 17. århundredes lutheranske teologi, én om værker af Hindemith set i dennes optik, og endelig én om den finske komponist Kari Tikkas opera Luther.

For den særligt interesserede.

Piccolo Musikhistorier. Rued Langgaard. Gennemillustreret hæfte i 4-farvetryk, med indlagt cd. 14 sider, kr. 220,00. DR Multimedie i samarbejde med Folkeskolens Musiklærerforening 2003. Kan bestilles hos Dansk Sang, Gudenåvej 162, 7400 Herning. Tlf. 97 12 94 52. www.dansksang.dk

Nyt bind i serien Piccolo Musikhistorier, udgivet af Folkeskolens Musiklærerforening i samarbejde med DR. For den udenforstående ruttes der ikke med oplysningerne. Collage-præget udgave, der virker fragmentarisk trods den lækre layout. Ingen forord eller introduktion. Hvad er egentlig meningen? Dog: Formodentlig en ambition om multimedieformidling, primært til børn og unge.

Lettere sentimental historie om Rued Langgard, fortalt som tegneserie (o.k.) og læst op på den medfølgende cd (også ok). Men der mangler noget i tegneserien i forhold til den oplæste historie, som om en side er faldet ud.

Gennemarbejdet - indtil et vist punkt. Sikkert en fin idé. Men hvordan er den tænkt? Og måske er udgivelsen en anelse dyr?

10 Half-danske sange. Tekst: Halfdan Rasmussen. Musik: Klaus Brinch. Illustreret sanghæfte. 26 sider, kr. 160,00. Cd med sangene: kr. 185,00. Udgivet af Folkeskolens Musiklærerforening 2003. Kan bestilles hos Dansk Sang, Gudenåvej 162, 7400 Herning. Tlf. 97 12 94 52. www.dansksang.dk

Nydeligt lille hæfte med endnu et bud på sange til tekster af Halfdan Rasmussen, her af Klaus Brinch. Ikke et jordskælv af musikalsk nytænkning, men solide melodier i en robust melodik som er kendt fra mange andre populære sange af den ferme Klaus Brinch. Både hæftet og den tilhørende cd er professionelt og præsentabelt tilrettelagt.

Dorte Nørgaard: Babyrytmik. 116 sider, kr. 280,00. Cd med eksempler indlagt. Udgivet af Folkeskolens Musiklærerforening 2003. Kan bestilles hos Dansk Sang, Gudenåvej 162, 7400 Herning. Tlf. 97 12 94 52. www.dansksang.dk

God håndbog med melodier, mestendels af forfatteren, indledt af kapitler om spædbørns motoriske udvikling. Der argumenteres ivrigt og kompetent for musikkens betydning for den tidlige udvikling. En compact disc med indspilninger af musikeksempler vedlagt. Et godt bud for systematisk forældre og for personale i daginstitutioner.