Kolofon

Af
| DMT Årgang 78 (2003-2004) nr. 02 - side 49-49

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Ansvarshavende redaktør

Anders Beyer

Redaktionskomité

Henrik Friis, Juliana Hudkinson, Bertel Krarup, Jens Hesselager, Søren Hallundbæk Schauser

Forretningsfører

Solveig Hansen

Layout

Anders Beyer

Redaktion og ekspedition

Dansk Musik Tidsskrift, Christian Winthers Vej 14, 1860 Frederiksberg C www.danskmusiktidsskrift.dk E-mail: info@danskmusiktidsskrift.dk Tlf. + 45 33 24 42 48 Fax + 45 33 24 42 46 Giro 3 56 36 50

Tryk:

Saloprint A/S

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter otte numre. Løssalg: kr. 40,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 270,00. Annual subscription (outside Scandinavia): DKK. 270,00 (excl. postage)

Udgiver

Foreningen Dansk Musik Tidsskrift

FUT - FYNS UNGE TONEKUNSTNERE c/o Det Fynske Musikkonservatorium, Islandsgade 2, 5000 Odense C

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere c/o Peter Kromann-Andersen, Banegårdsgade 29, 1, 8000 Århus C

NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere c/o Julie Smed, Ågade 27, 1. sal, 9000 Aalborg

Musica Nova c/o Frode Andersen, Ålandsgade 41, 4. th, 2300 København S

Annoncepriser i DMT årg. 78

1/1 side: kr. 2.135. 2/3 side: kr. 1.700. 1/2 side: kr. 1.330. 1/3 side: kr. 930. 1/4 side: kr. 730. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 % Materiale fra det trykte DMT overføres til DMT online. Eftertryk kun med kildeangivelse.

NR. 2 2003/04 • 78. ÅRGANG