Det' for børn

Af
| DMT Årgang 78 (2003-2004) nr. 04 - side 135-135

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Interview med komponist Mogens Christensen


Af KIRSTEN ANDKJÆR PETERSEN

Du er den eneste herhjemme, der arbejder med børn og komposition. Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund herfor?

"Der findes vist ikke en specifik uddannelse, hvor man lærer børn at komponere, men jeg har ved flere lejligheder nasset mig ind på nogle projekt- og kursusforløb i London, først og fremmest hos Richard McNicol (London Symphony Orchestra) og Sean Gregory (Guildhall School of Music and Drama).

Min 'normale' uddannelse er direkte rettet mod undervisning på konservatorie- og universitetsniveau (diplom- og pædagogisk eksamen i musikteori og -historie, diplom- og en solisteksamen i komposition samt hovedfagseksamen i musikvidenskab, red.), krydret med flere års studier i teologi og filosofi. Og så er der nu flere her i landet, der arbejder med børn og komposition på forskellige måder."

- Hvad har gjort, at du retter så megen fokus mod børn og unge?

"Udelukkende det forhold, at Sjællands Symfoniorkester i forbindelse med min tiltrædelse som huskomponist (1998-2000) spurgte, om jeg havde lyst til befatte mig dette område.

Begyndelsen var ikke sjov. På det tidspunkt havde jeg ikke selv børn, og min øvrige undervisning havde ikke noget med børn at gøre - jeg anede ikke engang, hvordan man skulle henvende sig til "sår'n noen".

Orkestrets pædagogiske blæksprutte, Elsebeth Speyer, havde en udsøgt næse for, hvad der foregik i udlandet. Og alt, hvad der rørte sig derude, skulle omplantes til projekter her i landet, så der blev heller ikke så megen tid til at meditere over, hvordan man skulle tale med børn.

Ude på nogle af Londons skoler overværede jeg dels London Sinfonietta-musikeres og dels McNicols arbejde med børnene. Her så jeg effekten hos de deltagende børn. Heri lå en ansporing til at lave noget tilsvarende i Danmark."

- Hvor længe har du været i gang med at lave kompositionsarbejde med børn?

"Byggestensprojekter - eller som jeg foretrækker at kalde dem: kreative værkintroduktioner - begyndte jeg på i 1998, men decideret komposition med børn og unge kom først året efter.

Og så skal jeg i øvrigt pointere, at jeg ikke komponerer musik FOR børn, men MED børn. Der hersker ind imellem nogen forvirring omkring den ting. Men der er en afgørende forskel på at skrive musik for børn - noget der ofte ender med at blive en ihærdig talen ned til dem - og på at skabe musik med børn! Og det er det sidste, jeg gør! Så sent som i går måtte jeg i forbindelse med et interview til Norddeutsche Rundfunk bruge næsten et kvarter på at gøre journalisten forståeligt, at de to ting ikke er det samme. De, der kender min musik, vil næppe have ordet børnemusik yderst på tungespidsen."

- Hvad er det, du ønsker at videregive til børnene?

"Der ligger nogle værdier i den klassiske musik, som mange børn i dag ikke får chancen for at stifte bekendtskab med. Klassisk musik - og også de sidste 100 års partiturmusik - har en tilbøjelighed til at drukne i udbuddet af pop. Når man hertil lægger, at mange musiklærere mangler en metode til at præsentere denne musik for børnene, opstår der et problem."

- Hvordan kan man sikre, at de erfaringer, du har gjort dig, bliver bredt ud til andre?

"Ved at give lærerne en metode. I første omgang byggestensmetoden. De fem landsdelsorkestre har netop - med millionstøtte fra private fonde - afsluttet indspilningen på dvd af otte satser fra Carl Nielsens symfonier. Disse udgives sammen med et komplet byggestensmateriale i bogform og instruktioner på dvd.

En del af min tid går med at oplære andre. Alene inden for den sidste uge har jeg haft kurser med AM'erne på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, med studerende fra Vestjysk Musikkonservatorium og for lærere i Aalborg. På en måde er det et ombud. Det har foregået som ad hoc-kurser på skoler, seminarier og i flere af orkestrene.

I den nye fagfordelingsplan for konservatorierne er Vestjysk Musikkonservatorium (hvor Mogens Christensen er docent, red.) tildelt ansvaret for musikformidling. Vi har allerede taget forskud på dette nye konservatoriefag ved at indgå praktikaftaler for de studerende med Sjællands Symfoniorkester og Aalborg Symfoniorkester. I den sammenhæng forsøger jeg at videregive nogle af mine ideer og de erfaringer, jeg har gjort mig i mit arbejde med børn."

- Er der andre i Danmark, der arbejder med børn og komposition?

"Ih ja. Heldigvis. Ud over de nævnte landsdelsorkestre er Aarhus Symfoniorkester i fuld gang med at indføre børn i klassisk musik vha. byggesten og undervisningsmaterialer til musiklærerne (jf. Lise-Lotte Brix' nye bog "Klassisk musik - på nye måder", forlaget Fog) lige som fx Det jyske Ensemble, Århus Sinfonietta og Vejle Musikskole arbejder med børn."

- Hvem er dine samarbejdspartnere?

"Sjællands Symfoniorkester, Vestjysk Musikkonservatorium og nu senest Aalborg Symfoniorkester er omdrejningspunkter i denne lille landsdækkende virksomhed. Endnu mere landsdækkende bliver den, om man inddrager de ildsjælslærere på nogle af de 50-60 skoler, der gennem de sidste 6-7 år har lagt hus til et besøg.

I nærmeste fremtid skal jeg til DR/Piccolo udvikle et internetbaseret kompositionsprogram til børn. Og som et kuriosum kan jeg nævne, at et større reklamebureau i København (Young & Rubicam) har henvendt sig med ønsket om, at deres personale prøver at komponere musik. Firmaet har afsat en ugentlig time i tre måneder på kompositionsprojektet. Voksne mennesker kan tydeligvis også få noget ud af disse kompositionsprocesser.