d!sturbances arbejdslegater

Af
| DMT Årgang 78 (2003-2004) nr. 04 - side 156-156

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

I juni måned fandt symposiet d!sturbances sted i København. Forstyrrelserne fortsætter.


Af JESPER F. SCHOU-KNUDSEN

I forlængelse af de mange forskellige aktiviteter, som lod sig udfolde under d!sturbances, har projektet uddelt 200.000 kr. til videreførelse af ideer, som er opstået under d!sturbances.

Efter ansøgning fra deltagere har arbejdslegatudvalget støttet følgende projekter:

1. Kjetil Skøien (N) er ansvarlig for "et åbent performance projekt" baseret på udveksling af citater mellem instruktør Kjetil Skøien (N), komponist Maja Ratkje (N), forfatter Ursula Andkjær Olsen (DK) og performer Snorre Hvamen (N) mfl.

2. Susanne Berggren (S) er ansvarlig for research og udvikling af koncept til et "live art work" baseret på nogle af de tanker om "repetition and difference", der blev arbejdet med i en workshop under d!sturbances. Ansøgeren arbejder som udgangspunkt med videokunstner Kassandra Wellendorf (DK) og ønsker på sigt at indbyde andre kunstnerer til samarbejde.

3. Erik Dæhlin Schwensen (N) er ansvarlig for udvikling af nyt "musik-scenisk værk" på baggrund af to workshops mellem Ning ensemble (N) og komponisten Niels Rønsholdt (DK).

4. Tomi Paasonen (F) er ansvarlig for udvikling og præsentation af et "audio-visual-theatre-symphony" med fem performere og en vaskemaskine. Projektet er baseret på et samarbejde mellem koreograf Tomi Pasasonen (F), arkitekt/scenograf Carle Lange (N), videokunstner Kari Yliannala (F) og performer Therese Glahn (DK).

5. Carsten Hall (DK) udvikler og producere en "modul kammeropera" realiseret på digital video og distribueret over mobiltelefonen. Projektet er baseret på et samarbejde ml. lydkunstner Carsten Hall (DK) og forfatter Sanne Bjerg (DK).

Arbejdslegatudvalgets medlemmer: Charlotte Brandt (Charlottenborg Exhibition Hall), Anders Beyer (NOMUS) og Louise Beck (Nordscen).