Midem med mere

Af
| DMT Årgang 78 (2003-2004) nr. 05 - side 158-158

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Mange har ment meget om Midem 2004. Pressens gentlemen har stået i kø for at kommentere kulturminister Brian Mikkelsens opbakning til den årlige handelsmesse i Cannes. I kølvandet på den heldige danske deltagelse i foregående messer ved revieraen mente ministeren, at der var grund til at tilføre ekstra midler med henblik på at sikre dansk synlighed i form af topplacering som vært ved åbningsaftenen. Egentlig var det ikke noget voldsomt beløb, ministeren kastede efter projektet, men det var et klart signal, som skabte både vrede og glæde. Vrede, fordi der ikke er konsensus om, hvem der gør hvad i dansk musik. Glæde hos de bands og selskaber, der fik mulighed for at skabe forøget opmærksomhed om deres produkter.

Dansk Musik Informations Center, som i den nye struktur under Kunststyrelsen hedder Musikcentret, har i mere end et årti været ansvarlig for stort og småt omkring dansk deltagelse i Midem. Roller og ansvarsfordeling står til diskussion, og nye interessenter blandt brancheorganisationer står i venteværelset og håber på rokade i ledelsen. De endnu mere kritiske røster sætter spørgsmålstegn ved nytten af dansk deltagelse i Midem overhovedet. Man har ligefrem talt om spild af penge, ikke mindst med tanke på at pladebranchen nærmest er erklæret død af de mest pessimistiske iagttagere.

Når musikbranchen internt stiller en så umiskendelig kritik til skue, kan det ikke undre, at medierne interesserer sig for sagen; ministeren bruger skattekroner på at støtte et foretagende, som centrale musikaktører ikke selv tror på. Der er dømt frit løb mod de ansvarlige. En landsdækkende avis kunne således skrive, at Midem kun holdes i live, for at danske kulturfolk kunne komme ned og sole sig i rivieraens varme. Nu er Cannes i januar ikke just sol og sommer, og messehelvedet med 10.000 myldrende mennesker ikke det mest afstressende sommerland - se dette nummers forsidebillede. I det hele taget nød Midem 2004 en solid kritik fra danske medier, skrevet af journalister, der ikke har overværet arrangementet, endsige foretaget en research om, hvad Midem som organisation kan og ikke kan. Mange har gøet, få har bidt.

Blandt de aktører, som har været med i flere år, finder vi Danmarks Eksportråd, som også fremover vil støtte dansk deltagelse i Midem. For sølle to millioner kroner har Brian Mikkelsen fået en medieomtale, som hans kolleger i regeringen kun kan drømme om. Så den ministerielle opbakning kan vel fortsætte med mindst samme styrke som hidtil. Det livgivende i forbindelse med årets Midem er noteret: Da beslutningen om dansk deltagelse i forreste led var taget, gik musiklivets aktører ind for sagen og bakkede so oder so loyalt op omkring projektet.

Nærværende organ har tidligere været til stede ved Midem, og årets messe var anledning til et samarbejde omkring formidling af ny dansk musik. Dacapo, Edition Wilhelm Hansen og ATHELAS Sinfonietta Copenhagen producerede sammen med DMT en cd og et koncertprogram til brug for det eneste klassiske indslag ved Midem. Gennem et generøst sponsorat fra cd-producenten SCD Denmark kunne der produceres 5.000 eksemplarer af en luksuriøs cd-boks, som blev givet til koncertpublikummere ved koncerten med ny dansk musik, og til interesserede messedeltagere. Cd'en er vedlagt dette nummer af DMT. Læs mere om Midem 2004 i dette nummer.

På den hjemlige front er der også sat alle gode kræfter ind på et nyt musikdramatisk værk. Det Kgl. Teater satser igen stort på ny dansk opera: Bent Sørensens og Peter AsmussensUnder himlenhar premiere 15. marts. DMT har talt med komponisten og en af de centrale sangere.

Anders Beyer