BØGER

Af
| DMT Årgang 78 (2003-2004) nr. 08 - side 288-290

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Karl Aage Rasmussen:Forrykt. Billeder af Robert Schumann og hans musik. Gyldendal 2004. 128 sider, kr. 175,00. ISBN87-02-02775-5.

At Karl Aage Rasmussen er en indsigtsfuld og velformuleret formidler af musikbiografisk materiale har været kendt længe af læsere af dette blad. Men i de senere år er han for alvor nået ud til en større kreds af læsere, først med de to essaysamlingerKan man høre tiden(1998) ogHar verden en klang(2000).

Senest har han i større format kastet sig over et par af originalerne. I 2001 komDen kreative løgnom pianisten og komponisten Glenn Gould, og i marts i år udkom denne lille bog om Robert Schumann. Meget passende bærer den titlenForrykt, med umiddelbar henvisning til Schumanns psykiske ustabilitet, der til slut brød ud i egentlig sindssyge og dermed følgende indlæggelse frem til komponistens død.

Titlen hentyder dog også til et særligt træk ved Schumanns musik, som Rasmussen især finder i tidlige klaverværker somPapillons, Impromptus, opus 5 ogCarnaval. Her beskriver Rasmussen den unge Schumanns udforskning af tids-elementet i musikken - den virtuose leg med sløring af betoninger og periodisering, der forrykker oplevelsen af fast metrik. Ifølge Rasmussen går netop den unge Schumann så uimponeret til biddet, som netop ungdommens overmod tillader. I dette tilfælde måske isprængt den latente mentale skyggeside, som ikke så få store kunstnere har trukket deres kreative energi fra.

Samme utæmmede kunstopfattelse fremgår i øvrigt også af Schumanns skriverier i det af ham grundlagteNeue Zeitschrift für Musik, hvilket naturligvis også beskrives i bogen. Senere i karrieren forsøger Schumann i højere grad at tilpasse sig smagen og stilen på parnasset, hvilket uvilkårligt medfører en indskrænkning af den musikalske opdagertrang.

Samlivet med Clara er naturligvis også beskrevet nøje, ledsaget af mange farverige detaljer, uden der af den grund går Billedblad i den. Når man læser Rasmussens beskrivelser af specielt de tidlige værkers subtile leg med tidsdimensionen i musikken er det nærliggende at sammenligne med dele af Rasmussens egen produktion, hvor netop dette område er taget under behandling. Forfatterens fascination af Schumann er derfor af flere grunde indlysende.

Det er en fin, lille bog fra Rasmussens hånd. Betydelig mere nuanceret og uddybende end den lille pamflet fra forlaget Hernov fra 1983. Denne serie af kortfattede komponistportrætter er imidlertid ikke så ubrugelig, som visse anmeldere i sin tid ville gøre den, og bindet om Schumann var bestemt heller ikke uden værdi. Men hér graves der altså lige et par spadestik dybere, vel at mærke i et sprog, hvor alle kan være med, og det er netop noget, der er så godt ved Rasmussens skriverier om musik. Han kan formidle til en bred målgruppe uden at sagligheden sættes over styr. Folkelighed af fineste aftapning.

Orla Vinther:Musikhistorien, bind 9: Dansk musik 1. 165 sider, illustreret. Kr. 295,00. ISBN 87-7761-512-3. 2-cd'er med eksempler til bind 9, kr. 285,00. FM-CD-480 A og B. Udgivet af Folkeskolens Musiklærerforening 2004. Kan bestilles hos Dansk Sang, Gudenåvej 162, 7400 Herning. Tlf. 97 12 94 52. www.dansksang.dk

Orla Vinthers og Musiklærerforeningens store projekt om Musikhistorien nærmer sig sin afslutning. Den Store Musikhistorie blev med bind 8 bragtup to date, og turen er nu kommet til at lukke leddet med Danmarks musikhistorie i 2 bind. Første bind går fra, om ikke Adam og Eva, så dog præhistorisk tid med brummere, benfløjter og lurer op til og med barokken.

Som i de foregående bind udfolder Vinther en enorm viden og et stort overblik. Der er mange bolde i luften, når forfatteren udmaler Danmarkshistorien fra køkkenmøddinger til Christian 6. Som i de øvrige bind glædes man over de mange smukke illustrationer i farver, der på eksemplarisk vis kontrapunkterer teksten.

Et særligt aktiv ved dette bind er smukke gengivelser af en relevant række af Bjørn Nørgaards gobeliner, med de fleste af figurerne forklarede. Bogstavelig talt smukke baggrundstæpper for fortællingen.

Man får en - fremstillingens rammer in mente - udmærket og facetteret gennemgang af Danmarkshistorien som baggrund for musikken. Men, men, men ... Det er, som om Historien er blevet vægtet frem for Musikken. Når man efter en udmærket og spændende historisk udredning har sat sig godt tilrette og venter på, at tæppet skal gå for den musik, der udfoldede sig inden for de historiske rammer - så kommer der lissom ikke nok om musikken.

Det er fint nok, at den faktuelle viden om musikken i oldtid, vikingetid og middelalder er yderst sparsom. Her tager man med stor glæde og interesse de eksotiske smuler, det kan blive til. Men at renæssancen skal have 12 historiske sider og kun fire sider om musikken er en smule overraskende, for ikke at sige frustrerende. Stort set det samme forhold gør sig gældende for barokken.

Her kunne jeg fx godt have tænkt mig, at der havde stået en del mere om det rige musikalske liv ved Christian 4.s hof. Nu bliver det kun til en enkelt side - med illustration. Herefter følger et par sider om musikken under de efterfølgende regenter, lidt om opera og offentlig koncert samt stadsmusikanter - og til slut to sider om Kingo. At Dowland i en årrække opholdt sig ved Christian 4.s hof må man til omtalerne af værkerne på eksempel-cd'en bagerst i bogen for at blive oplyst om.

I det hele taget er det her, man får det meste af den mere detaljerede viden om musikken i de omtalte perioder. Det er et koncept, der generelt har fungeret fint i de foregående bind. I dette bind er det dog som om, der er en smule slagside.

Den historiske baggrund er meget spændende - ingen tvivl om det. Men den omhu, der vies baggrunden, står ikke rigtigt mål med tyngden af det, den skulle danne baggrund for.

Nuvel - inden utaknemmeligheden tager overhånd, må det lige slås fast, at det stadigvæk er et glimrende, velskrevet og værdifuldt bind, der giver et nuanceret og sammensat billede af ikke blot musikken i Danmark, men i høj grad også denne musiks samtid. Og som ved de foregående bind er der også her udgivet en cd med musik-eksempler; som ved de seneste bind er dette en dobbelt-cd. Tak! Det giver langt bedre muligheder for at medtage et varieret udbud af illustrative eksempler. Langt bedre end den noget asketiske cd, der ledsagede bindet om renæssancen.

Fans af kuriosa vil især glæde sig over de første skæringer med klange fra Danmarks oldtid. En enkelt undren i den forbindelse: Så vidt jeg kan se, er eksemplerne med lurer alle indspillede med kopier. Fint nok - men Nationalmuseet udgav i 1966 en lp (NM 67-001), hvor alle eksempler var indspillet på de 11 original-lurer, der på dette tidspunkt lod sig blæse. Det havde nu været sjovt, om et par eksempler herfra havde kunnet inkluderes.

Anyway- tak for det, Orla Vinther - vi glæder os til finalen!

Et eget århundre. Norsk orkestermusikk 1905-2005. Redaktør: Erling Sandmo. Press Publishing 2004, i samarbejde med det norske Musikinformationscenter. 175 sider, indbundet og rigt illustreret. N.KR. 399,00. ISBN 82-7547-157-5.

Næste år kan Norge fejre 100-året for frigørelsen fra unionen med Sverige, og det kommer ikke til at gå stille af. Blandt de mange arrangementer bliver et enestående samarbejde mellem fem af de største orkestre i Norge om en koncertrække, hvor 20 hovedværker fra det forgangne hundredår opføres i løbet af en vintersæson. Det er disse 20 værker, der præsenteres i dette meget smukke og æstetisk indbydende værk.

En sådan kanon af 'hovedværker' kan naturligvis ikke undgå at udløse debat og indvendinger. Det er man udmærket klar over i redaktionskomitéen, hvor man vedkender sig subjektiviteten i udvælgelsen. Det kan ikke være anderledes, og det skal jo heller ikke afholde fra overhovedet at iværksætte et sådant projekt. Ud fra disse præmisser har jeg intet at indvende mod de valgte værker. Det er et personligt bud fra de ansvarlige, et modigt og spændende bud.

Værkrækken spænder fra Johan HalvorsensKantate ved kroningen i Trondhjems Domkirke 22. juni 1906frem til Lasse Thoresens endnu ikke fuldendteKoncert for nyckelharpe, hardangerfele og orkester, der skal uropføres til maj næste år. Ind imellem ligger værker af bl.a. Leif Halvorsen, Fartein Valen, Harald Sæverud, Geirr Tveitt, Finn Mortensen, Alfred Janson, Antonio Bibalo, Arne Nordheim, Olav Anton Thommessen og Rolf Walin.

Da flere af værkerne kun fandtes i manuskript, var der med dette projekt en kærkommen lejlighed til at få værkerne renskrevet og gjort anvendelige til opførelser. Skribenter af de mange omtaler er så solide folk som Hallgjerd Aksnes, Elef Nesheim, Erling Guldbrandsen, Øivin Dybsand, Arvid Vollsnes og Morten Waldehaug.

Hver artikel byder på en kort biografi, omtale af hovedværker (med selektiv værkliste) samt naturligvis en mere udførlig omtale af det valgte værk, og - i visse tilfælde - en perspektivering. Udgiverne har tydeligvis tænkt værket som en mulighed for at præsentere norsk musik (og nutidig foto-kunst) for en international læserskare, da teksten er på både norsk og engelsk. Desuden byder næsten hvert opslag på smukke kunstfotos af stiliserede naturelementer eller non-figurative mønstre og opstillinger, hvilket gør det til en fornøjelse blot at bladre i bogen.

Det er egentlig unødvendigt at anføre, at papir og indbinding også er af fornem kvalitet. Faktisk er der ikke så meget mere at sige. Et smukt bogværk, der samtidig er en god biografisk kilde til de seneste hundrede års norsk orkestermusik.

Nila Parly:Kundrys afspejlinger. Det akademiske forlag Multivers 2004. 172 sider, kr. 238,00. ISBN 87-7917-072-2

Det bogæstetiske er til gengæld ikke i centrum ved denne udgivelse, der er en revideret udgave af et speciale fra 1998. Forfatteren, Nila Parly, følger, hvorledes Kundry-figuren (fra Wagners sidste operaParsifal) gav inspiration til især to andre centrale og berømte kvindeskikkelser i nyere operaer:Salome(Richard Strauss) ogLulu(Alban Berg).

Wagner konstruerede sin komplekse og uudgrundelige kvindeskikkelse på baggrund af en række kvindefigurer i Wolfram von Eschenbachs middelalderdigtParzival. Fascinationskraften ved denne figur var imidlertid så stor, at flere senere komponister lod sig inspirere af hende, tydeligst hos de to nævnte (Strauss og Berg).

Allerede Carl Dalhaus påpegede denne linje, men Nila Parly understøtter linjen med musikanalytiske detailstudier og påviser, hvorledes Wagners tematiske arbejde belyser Kundry-figurens mange lag. Desuden påviser hun, hvorledes både Strauss og Berg anvender tematiske fragmenter fra WagnersKundry-musik i den musikalske udformning af deres gådefulde kvindeskikkelser, hvilket er en interessant undersøgelse. Endelig giver Parly sin fremstilling en særlig kvindehistorisk vinkel ved at anlægge feministiske perspektiver. Og dette gøres vel at mærke yderst sobert og redeligt.

Bogens udstyr er ikke prangende: Omslaget står da meget pænt, men mange af nodeeksemplerne er gnidrede, ligesom de små vignetter, der indleder tre hovedafsnit er alt for små og utydelige.

Værket er ikke specielt let læst - det er en udpræget akademisk tekst. Men er man indstillet på det, er det en spændende bog om en meget fascinerende skikkelse i nyere opera. Og så er den kønsspecifikke vinkel på stoffet god og perspektivrig.

Inger Ubbesen og Kirsten Andkjær Petersen:De kom po no - om komposition med børn. 106 sider, indbundet og illustreret med vignetter. Kr. 220,00. Udgivet af Folkeskolens Musiklærerforening 2004. Kan bestilles hos Dansk Sang, Gudenåvej 162, 7400 Herning. Tlf. 97 12 94 52. www.dansksang.dk

Til slut en bog om at lave musik sammen med børn. Ved første øjekast undrer man sig over titlen -De kom po no- er det afrikansk? Næh, det er snarere jysk. Især når man bagerst i bogen ser titlerne på de to tidligere bøger om beslægtet musikpædagogik, anført i bogens litteraturliste:A kom po noogVi kom po no. Titlerne leger med Jeg, Vi og De, og handler om at arbejde med børns kreativitet i forhold til musik.

Denne bog beskriver tre projektforløb, hvor folkeskolebørn har samarbejdet med professionelle komponister og musikere om at komponere og improvisere.

I de tre projekter indgik musikere fra Århus Symfoniorkester, Aarhus Sinfonietta og Klüvers Big Band samt forskellige komponister. Bogen er dels en rapport om de tre projektforløb, dels en håndbog med inspiration til at arbejde kreativt-musikalsk med børn fra 3. klasse og op.

En didaktisk grundtanke i bogen er, at læring kan forstås som "en ændring i personen, der kommer til udtryk i ændret handling", og her kan musik være et kraftfuldt redskab.

Desuden slås det fast, at "musik er et sprog blandt mange andre sprog". Det kunne visse nok finde på at tage op til diskussion. Men det er altså en grundantagelse i denne sammenhæng. På dette fundament bygges stort set hele konceptet op. Og det lyder som en ganske farbar vej.

For den energiske musiklærer er der uden tvivl megen inspiration at hente i nærværende bog, der ydermere er givet et indbydende og gedigent layout - som man så ofte har oplevet det med udgivelser fra Dansk Sang.