Invitation til dialog, ikke til skafottet

Af
| DMT Årgang 78 (2003-2004) nr. 08 - side 266-266

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Avantgarden eksisterer stadigvæk. Men kun i ghettoer på små festivaler, og det er de samme 100 mennesker, der drager fra den ene festival til den anden."

Rodion Sjtjedrin, russisk komponist

"På overfladen ser det ud, som om den [ny musik] er sund og rask. Der skrives og produceres musik som aldrig før. Men til hvem? Koncertgængere bliver stadig ældre, betydningen af samtidsmusikken bliver mindre, publicitet om ny musik indskrænkes, og undervisning i musik marginaliseres. Det synes at være tilfældet, at vi er vidner til et tilbagefald til stenalderen med 'den stærkeste overlever', benhård materialisme, sex og vold som de foretrukne typer underholdning."

Reiner Moritz, tysk tv-producer

"Det, vi befinder os midt i, er en War of the Worlds - en global krig - og det er ikke længere en science fiction-fortælling. Det er en krig, som handler om, hvem der skal løbe af med den endelige sejr over menneskehedens skæbne og planetens fremtid."

Pia Raug, dansk sanger og sangskriver

I György Ligetis opera Le grand macabre er der en figur, som hele tiden forkynder verdens undergang. Men undergangen lader vente på sig. Hvis man hele tiden råber om dommedag, er der fare for, at ordene mister deres værdi, fordi der er lyspunkter, som ikke skal glemmes. På den anden side kan man heller ikke synge jubelsange, når tiden ikker til det. I sidste nummer skrev vi fx på denne plads og i debatsektionen om publikums-situationen for ny musik i Danmark. De ovenfor bragte citater, som alle er at finde længere inde i bladet, ligger i forlængelse af sidste nummers pessimistiske tonefald. Alle bidrag søgt affattet i et usentimentalt sprog, med en præcisering af tingenes tilstand, for at skabe en forståelse for hvor vi står, for dermed bedre at kunne finde ud af hvor vi skal hen.

Med de udfordringer, ny musik-scenen står over for nu og i fremtiden, kan vi ikke undvære den kritiske dialog, som heldigvis er intakt i dette organ. Den fælles vilje til at gøre noget ekstraordinært er det bedst tænkelige udgangspunkt. Vejen ad hvilken kan og skal vi diskutere, fordi det er grundlæggende for al udvikling. Hvis vi gør det med åben pande i de medier, der vil lege med (i debatsektionen finder De allerede en invitation fra DR's nye mand på posten som ny-musik-formidler), er der mulige veje ud af krisen. Gør vi det ikke, med vilje til billedligt talt at æde kameler i et højloftet rum, kan det ende som i den verden, hvor den russiske komponist Rodion Sjtjedrin har (over)levet, hvor ytringsfrihed og offentlig diskurs om kunst og politik var ikke-ekstisterende. Læs interviewet med Sjtjedrin på de følgende sider.

I sit indlæg er Pia Raug inde på præcis det samme problem, skabt af den modsatte ideologi og udmålt med det barske citat: "If you are not with us - you are against us". Udfordringen består bl.a. i at operere og fungere under de betingelser, som er ændret radikalt inden for de seneste 10 år, uden at bukke under og uden at miste identitet og integritet. Det gælder informationsvirksomhed, salg af fonogrammer, koncertarrangementer, osv. DMT rapporterer fra en nylig afholdt konference om medier og politik i Bergen. Redaktionen holder ferie til august og glæder sig til at præsentere nye ansigter i redaktionskomitteen i næste årgangs første nummer, og vi glæder os til at præsentere en bogudgivelse på DMT's nye forlag.

Anders Beyer