Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 01 - side 14-15

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MEKANISK MUSIK

VED MAG. ART. JCRGEN BALZER OG TORBEN GREGERSEN

Forkortelser: GI.: Columbia (AIS C. Stagsted og Co.).
Decca.: (The Scandinavian Decca Ageney).
Pol.: Polydor og Polyphon samt Br.: Brunswick (Nordisk Polyphon A/S).

1~ Mozart: Klarinet-kvintet a-dur. (Pol. 99509-12.) (4 plader å 6,50 kr.).

Dette stykke typiske mozart-kammermusik fremtræder i den foreløbig eneste optagelse fuldt ud tilfredsstillende. Dreisbach, der spiller klarinetten, når vel ikke Oxenvads overdådige klang, men er en særdeles habil musiker. Til gengæld spiller Wendling-kvartetten overmåde godt. Alt i alt en meget værdifuld forøgelse af den noget.sparsomt. optagne mozart-kammermusiklitteratur.

11 Beethoven: Sonate for violin og klaver, a-dur, op. 47. (Cl. LX 72-75.) (4 plader å kr. 6,50.)

Sammenstillingen violin-klaver har stadig lydtekniske vanskeligheder. Som helhed er denne optagelse dog vellykket. Bedst står violinen (spillet af Huberman) i de ]hurtigt staccerede partier, medens klaveret, der trakteres meget rubato af Friedmann, har sværere ved at stå helt klart.

11 Beethoven: Violinkoncert d-dur. (Cl. LX 174-78.) (5 plader å kr. 6,50.)

En virkelig opsigtsvækkende optagelse. Joseph Szigeti vil huskes fra hans optræden i »musikforeningen« for et par år siden som en fremragende. fortolker af dette værk. Indtrykket ødelagdes dog i høj grad af en dårlig orkester

ledsagelse. Her har man lejlighed til at høre ham, udmærket understøttet af »british symph.orch.« under ledelse af' Bruno Walther. »lan glæder sig over den gennemførte ro og over den beherskethed, der præger hans spil, aldrig forfalder han til virtuositet (lige med undtagelse af en kedelig glissandonedgang i en af Joachims ellers udmærkede. kadencer). Den lydtekniske vanskelighed, der ligger i optagelsen af orkestermed soloinstrument, er her helt overvundet.

11 Wagner: »Isoldes Liebestod«. (Pol. 561054 å 4,50 kr.).

Franskmændene er snart en af demest wagner-begejstrede nationer. 'NIens. deres egne romantikere oplever de mest støvede opførelser, ofres der megen energi på at give Wagner alt, hvad der tilkommer ham. Den foreliggende optagelse vidner om høj wagner-kultur. Den er indsunget af Suzanne Balguerie fra Opéra-comique, orkesteret under ledelse af Albert Wolff.

11 Bizet: Carmen, Kurzoper på fransk. (Pol. M 95328-32.) (5 plader å 6,50~ kr.).

Det er svært at tænke sig, hvorledes. man bedre skulde kunne forkorte »Carmen«, end det er gjort her. Dialogerne er talte, hvilket medfører, at en forbavsende stor del af operaen kan stå på de 5 plader. Desuden er alle forspil og balletmusiken optaget på to særskilte plader, så man får et glimrende indtryk af helheden, bedre end ved optagelser i fuldstændig skikkelse, ved hvilke man i højere grad savner scenen. Udførelsen er helt igennem fortrinlig. Man føler ingen trang til at fremhæve -en enkelt af de udmærkede sangere fra Popera comique, Paris; man oplever her det sjældne at høre opera uden stjerner. Lamoureux-orkestret under Albert Wolff klinger storartet.

11 Brahms: »Die Mainacht« og Verdi: Arie af »Trubaduren«. (Cl. DD 217 å 3,50 kr.).

Den første Viorica Tango-plade (og forhåbentlig ikke den sidste) er f or stemmens vedkommende vellykket. Skade blot at Trubadur- arien er optaget med klaver. Den tåler det ikke godt.

// Albert Roussel: Symfoni no. 3, gmoll, op. 42. (_Pol. 566126-128 å 6,50 kr.).

Roussels 3' symfoni

er komponeret 1929-30 på opfordring af Boston-symfoniorkesteret, der opførte den for første gang i oktober 1930 under Koussevitzsky. I Europa opførtes cien første gang den 28. nov. 1931 af Orchestre Lamoureux under Albert Wolff og ind

spilledes af samme orkester ogdirigent. i marts 1932 for »Polydor«. Den er både~ af kritik og publikum blevet modtaget med stor begejstring, og med rette: det er utvivlsomt et af vor tids betydeligste, symfoniske værker. Symfonien er i sin ydre form ganske efter wienerklassisk. forbillede: første allegro i sonateform, adagio tre-delt, scherzo (dens svageste sats) og rondo-finale. - Roussel står så omtrent, hvor Carl Nielsen stod herhjemme, blot begyndte han, som natur, ligt er, under Debussys stærke indflydelse i impressionismen og er lige så naturligt som franskmand nået et stykke længere »til venstre«. Herom vidneris,,ær symfoniens uhyre koncentration og det rytmiske bevægelsesmoments. fremtrædende rolle. Udførelsen er fortræffelig og det optagelsestekniske i god orden, alt i alt en af de værdifuldeste optagelser, »Polyphon« endnu har budt OS.
11 Negro-spirituals medley. (Cl. DX 41& å 5,00 kr.).

Et potpourri af otte skønne neger'sange, prægtigt sunget af Layton og Johnstone, næsten uden romance-tilbøjeligheder, med rigtige tempi og glimrende rytme. Klaverledsagelsen er en anakronisme, en tilbagevirkning af jazzen på dens oprindelse, den religiøse negersang.