Knudåge Riisager. Danske komponister I

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 03 - side 56-57

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

KNUDAGE RIISAGER

DANSKE KOMPONISTER 1, AF MAG. ART. JÜRGEN BALZER
(billede: Knudstrup-Andresen fot.)

KNUDÅGE RIISAGER er født (1. 6. marts 1897 som søn af ingeniør Emil R. og hustru, født Olufssen. Han blev student 1915 fra Henrik Madsens skole og studerede derefter statsvidenskab ved Københavns universitet, hvorfra han blev cand. polit. i 1921. Han var i 1920-22 økonomisk medarbejder ved »Nationaltidende« og skrev i 1922 »F. L. Smidth og Co. 18821922«. I 1926 blev han ansat som sekretær i finansministeriet, hvor han 1929 blev udnævnt til fuldmægtig.

Sin kompositoriske virksomhed begyndte Riisager i 1919 med en strygekvartet efter at have studeret hos Malling og Peder Gram, violin hos Peder Møller. 1 1921, 22 og 23 foretog Riisager studierejser til Paris, hvor han studerede hos Paul Le Flern og Albert Roussel.

I 1922-24 var han formand for UTS, i 1925-30 formand for »Ny Musik«s censurkomité. Riisager er medlem af bestyrelserne for »Samfundet til Udgivelse af dansk Musik« og »Dansk Komponistforening«. Han fik i 1931 det Ankerske legat.

I sine kompositioner har Riisager gang på gang beskæftiget sig med den polytonale, polyfonis problem, i de første værker (ex. 1, Erasmus Montanus op. 1, partitur pag. 13/14) mere spontant, senere mere bevidst (ex. 2, strygekvartet op. 25) og er heri i slægt med en vis side af den moderne franske musik (Milhaud o. a.).

Værker*):
*) Angivelser af forlag, opførelsesvarighed og besætning,
se: Jürgen Balzer: Bibliografi over danske komponister, Kbhvn. 1932.

Balletterne
»Benzin« op. 17. 1928, »Cocktails-Party« op. 19. 1929, samt de tre marionetballetter: »Danserinden og Soldaten«. 1925, »Skønheden og Uhyret«. 1925 og »x cos d + y sin d = 1.« 1925.

Korværker:
»Høvl og Knast«. 1915,
Studentervise. 1916,
»3 Riim«. (Wessel) 1928, alle for mandskor a-capella.
»Quia tu solus dominus«. 1919, for blandet kor a-cappella.

Orkesterværker:
»Erasmus Montanus«. Ouverture. op. 1. 1920,
Symfoni no. 1, op. 8. 1925,
Introduzione di traverso. op. 10. 1925,
Variationer over et tema af Mezangeau. op. 12. 1926,
»T-DOXC«. Poéme mécanique. op. 13. 1927,
Symfoni no. 2, op. 14. 1927,
»Klods Hans«. Ouverture. op. 18. 1929,
»Fastelavn«. Ouverture. op. 20. 1930,
»Comoedie«. Ouverture. op. 21. 1930,
Suite. op. 23. 1931,
Concerto, op. 24. 1931,
Lystspil-ouverture. op. 27. 1932.

Kammermusik: Kvartet no. 3, op. 3. 1922,
Variationer for klarinet, bratsch og fagot. op. 4. 1923,
Violinsonate. op. 5. 1923,
»Dionysisk Suite«. op. 6. 1924,
Sinfonietta. op. 7. 1924,
Divertimento. op. 9. 1925,.
Kvartet no. 4. op. 11. 1925,
Sonate for fløjte, klarinet, violin og violoncel. op. 15. 1927,
Musik for fløjte, obo, klarinet, horn og fagot. op. 16. 1927,
Kvartet no. 5. op. 25. 1932,
Concertino for obo, klarinet og fagot op. 26a. 1932,
Suite for fløjte, 2 klarinetter og fagot. op 26b. 1932.

Klaverværker:
»Quatre épigrammes«. 1921,
Sonate. op. 22. 1931.

Sange:
4 sange. 1915,
3 sange. 1921
4 sange. op. 2a 1920
4 sange. op. 2b. 1922.
3 sange. 1924,
4 børnerim. 1928,
2 barnesange. 1929.
Endvidere nogle enkelte sange.