Dansk Musiktidsskrift

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 04 - side 92-92

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT har i- de. hidtil udkomne num ' re af indeværende- årgang-bl. a-.-- bra~~t følgende artikler: Jørgen Bentzon: Til hvad gavn?, Knudåge Riisager: Er Scherchen bolsjevik?, Hermann D. Koppel: Johannes Brahms, Gunnar Heerup: Svar til Jørgen Bentzon, Laur. Pedersen: Buxtehuderne og Helsingør, Else Printz: Klaverundervisning eller musikundervisning?, Jfirgen Balzer: Danske komponister I, Knudåge Riisager, Jørgen Bentzon: Et brændende spørgsmål. Endvidere har Richard Hove fortsat sin Hartmann-biografi, i artikel IV behandles »Corsarerne«, 1. symfoni, udenlandsrejsen, i artikel V musikken til »Syvsoverdag«, ouverturen til »Hakon Jarl«, klaversonaterne og klaverstykkerne, i artikel VI forholdet til »Musikforeningen« og »Studentersangforeningen«. Som musikbilag er bragt Adam Gumpelzhaimer: to tre-stemmige sange (1591).

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT vil i de førstkommende hæfter bringe bl. a. følgende artikler: seminarielærerinde Sigrid Rasmussen: Sangundervisning af småbørn, Gunnar Heerup: Nodelæsning på intervalmæssigt, pentatont grundlag, Finn Viderø: Passacaglia og chaconne, Povl Hamburger: Albert Roussel og hans sidste symfoni, Rita v. Seck: Schuberts sange firehændig, indlæg i kritikdiskussionen af'Jørgen Bentzon, Holger Riitzebeck o. a., fortsættelse af Richard Hoves Hartmann-biografi m. m.