Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 04 - side 92-92

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORENINGSMEDDELELSER

SERIE A, 3. KONCERT OG ÅRSFEST afholdes lørdag d. 22. april 1933 kl. 20

i palælokalerne, klerkeggde 2. Program:

I. A. Corelli: concerto grosso d-dur for 2 solovioliner, solovioloncel og strygere med cembalo. Solister: Sverre Forchhammer, Julius Koppel, Alberto Medici. Dirigent: Mogens WEddike.

2. A. Vivaldi: concerto »il cardellino« (stillidsen) for fløjte og strygere med cembalo. Solist: Johan Bentzon. Dirigent: W,51dike.

'3. Carl Nielsen: preludium e presto op. 52 for soloviolin. Emil Telmånyi.

4. W. A. Mozart: serenade nr. 12 c-moll (KV. 388) for to oboer, to klarinetter, to horn og to fagotter. Waldemar Wolsing, Mogens Andreasen, Poul Erichsen, Mogens Hartvig Sørensen, Holger Jensen, Kaj Christensen, Kjell Roikjer og Berl Botschinski. Dirigent: Emil Telmånyi.

5. Johann Strauss jun.: ouverture til operetten »flagermusen«. Dirigent: Emil Telmånyi.

Efter koncerten arrangeres fælles smørrebrødsbord (smørrebrød, øl, snaps og

kaffe) å 2 kr. pr. kuvert. Efter bordet dans. Prisen er i år sat så lavt for at få så mange af vore medlemmer som muligt til at deltage i foreningens årsfest. Med-delelse om deltagelse sker til formanden senest d. 21. april.

SERIE B, 4. koncert f inder sted onsdag d. 26. april kl. 20 i Hornung & Møllers

-sal. Program se sidste nummer. Desuden opføres Stravinski: pribautki, der ikke kom til opførelse ved 3. koncert.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes i hotel Phønix' selskabslokaler,

indgang dr. tværgade, tirsdag d. 2. maj kl. 16, med følgende dagsorden:

1 . formanden aflægger beretning,

'2. kassereren fremlægger regnskaberne. Regnskabsoversigt vil blive tilsendt medlemmerne inden generalforsamlingen.

valg af formand.

4. valg til den øvrige bestyrelse. Johan Bentzon, Chr. Christiansen, Emil Friis og Gerhard Rafn, afgår efter tur ifølge lovenes § 15. Af de afgående bestyrelsesmedlemmer ønsker Emil Friis ikke at genvælges. Endvidere har Sven Chr. Felumb ønsket at opgive sit mandat.

5, 6, og 7. valg af suppleanter, valg af revisorer, eventuelt.

Forslag fra medlemmerne - herunder forslag om emner til de ledigblevne

bestyrelsespladser - som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleverede skriftligt til formanden, Aksel Agerby, senest d. 24. april.

. Gyldigt medlemskort må forevises på generalforsamlingen. Bestyrelsen.