Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 04 - side 90-90

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MEKANISK MUSIK

VED MAG. ART. JURGEN BALZER OG TORBEN GREGERSEN

Forkortelser: Cl.: Columbia (AIS C. Stagsted og Co.).
Decca.: (The Scandinavian Decca Agency).
Pol.: Polydor og Polyphon samt Br.: Brunswick (Nordisk Polyphon A/S).

11 Johann Chr. Bach: Sinfonia i b-dur. (Cl. L. 2047, 6,50 kr.)

Den kendteste, oftest opførte af J. C. Bachs symfonier er her gengivet af Willem Mengelberg og Amsterdamer Concertgebouw orkesteret. Det er en ganske fortræffelig optagelse', hvis eneste mangel er, at den kun omfatter de to første satser, prestof inalen er ikke optaget.

11 Mozart: Ouverture til »Idomeneo« og To tyske Danse. (Kóchel 600,3 og 571,6.) (Pol. 66729, 6,50 kr.)

Idomeneo-ouverturen får her en noget tung gengivelse. Kleiber opfatter den helt igennem tragisk. Iøvrigt en smuk optagelse, og de tyske danse, der optager pladens anden side, er små perler i en henrivende gengivelse.

11 Beethoven: Goriolan-ouverture.
(Pol. 66599, 6,50 kr.)

Gengivelsen ved Otto Klemperer og Berliner statsoperaens orkester er af en sjælden finhed, ganske uden den billige rabalder- dramatik og sentimentalitet, som henholdsvis hovedtema og sidetema ellers belægges med.

11 Beethoven: Egmont-ouverture. (Pol. 95281, 6,50 kr.)

Julius Prilwers gengivelse af Egmont er af knap så fin kvalitet som Coriolan under Klemperer. Orkesteret, Berliner filharmonikerne, mangler den strygerklangens intensitet, som er så karakteristisk for statsoperaens kapel. På enkelte steder lader blæsernes renhed noget tilbage at ønske.

11 Beethoven: Leonore-ouverture no. I. (Cl. LX. 160, 6,50 kr.)

En prægtig og sjælden optagelse af den efterladte Leonore no. 1 (der vel egentlig skulde hedde no. 2) ved Mengelberg og Ainsterdamer Concertgebouv~ orkesteret, optaget i Amsterdamer Concertgebouw. I alle henseender en god optagelse.

11 Wagner: Tristan og Isolde. Forspil og Isoldes Liebestod. (Pol. 95438-39 å 6,50 kr.)

Det er, hvad tyskerne kalder en »Hóchstleistung« og det såvel musikalsk som teknisk. Endelig besidder vi altså en optagelse, der congenialt gør rede for dette forspils mægtige crescendo-teknik.

Takt for takt gennem det 83 takter lange adagio-crescendo kan vi følge Wagners satsteknik, dynamik og orkestration i Furtwånglers gengivelse. Det er en plade, hvis betydning for historieundervisningen ikke let overvurderes.

1/ De Falla: Danse rituelle du feu.

Skrjabin: Prélude op. 11 no. 10 og Etude op. 8 no. 12.

En Brailofski-plade, hvis væsentligste interesse knytter sig til de Fallas dans. Det er en klavertransposition af en af dansene fra de Fallas hidtil bedste værk, balletten »L'amour brujo«. Klangligt set en god optagelse.

11 Debussy: Toccata i cis-moll og Chopin: Valse i e-moll. (Pol. 90174, 4,50, kr.).

Mere Brailofski med Toccataen af Debussys suite: »Pour le piano« i en glimrende udførelse. At Brailofski kan spille Chopin turde være bekendt.

11 Ravel: Menuet antique. (Pol. 66972,, 6,50 kr.).

Menuet antique er et af Ravels allerførste klaverstykker (1896), som han senere har orkestreret. Det er en spirituel, pasticheagtig komposition med mange smukke træk. Den er fortræffe~ lig optaget og spillet af Orchestre Lamoureux under Albert Wolff.

11 Mozart: Serenade og Champagnelied af »Don Juan«. (Pol. 62671, 4,50 kr.).

En god optagelse ved Umberto Urbano, fra la Scala i Milano.

11 Schubert: Der Jüngling an der Quelle og Der Wanderer an den Mond. (Pol. 90194, 4,50 kr.).

To skønne Schubert sange i. en for~ træf felig gengivelse ved Heinrich Schlusnus fra Berliner statsoperaen med Franz Rupp ved klaveret.

11 Offenbach: Kleinzacks Lied og arien: Wie in meiner Seele af »Hoffmanns eventyr«. (Pol. 66985, 6,50 kr.).

Julius Patzak, der også har været den danske radiofonis gæst, er en ung tenor, hvis stemme har en ganske egenartet timbre og hvis utvivlsomme musikalitet placerer ham højt. Den foreliggende optagelse viser alle hans bedste egen~ skaber.