Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 04 - side 91-92

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV

VED MAG. ART. JURGEN BALZER

11 Leve Heymann, ned med Ellington! Berliner Funkstunde meddeler:

I de f ørste år efter krigen lærte Tyskland i »Jazzmusiken« en art dansemusik at kende, som blev behersket af en hemningsløs, overordentlig skarpt akcentueret rytme og karakteriseret gennem blæsergruppernes grelle klangfarver og et mangeartet komplex af slag~ og støjinstrumenter.

Denne musikalske vanslægtning blev først indført fra Amerika, hvor de nordamerikanske negeres, folkemusik havde givet impulsen til jazzens opståen. Men i de sidste års udvikling er meget af det uskønne, groteske og hidsende i jazzmusiken faldet væk. De krasse klangfarver er mildnede, det rytmiske grundlag er blevet decentere, vilkårlige improvisationer er blevet skudt ud og en melodisk linje er opstået. I dansene i %-dels takt og i tangoen træder violinen igen ind i sine rettigheder og en melodi svinger sig igen ud i roligt forløb.

Berliner Funkstunde bandlyser al tvivlsom, af den sunde folkefølelse som »niggermusik« betegnet dansemusik, i hvilken en hidsende rytme hersker og hvor melodien voldtages. Men Funkstunde vil også i fremtiden pleje den moderne dansemusik, forsåvidt den ikke er ukunstnerisk i sine musikalske elemen- ner. ter eller sårer tysk følemåde. Den blotte anvendelse af instrumenter som dem jazzen foretrækker, f. ex. saxofon eller banjo, kendetegner endnu ikke en musik som jazzmusik.

11 Lederen af Deutschlandsenders musikalske afdeling, professor, dr. Hans Mersmann, er blevet afskediget. Den ny leder er »Berliner Tag«s musikkritiker, Max Donisch. Hvis ovenstående svada er et resultat af lederskiftet, ønsker vi de tyske lyttere oprigtigt til lykke!

11 Redaktøren af Tysklands førende moderne musiktidsskrift »Melos« professor, dr. Hans Mersmann er trådt tilbage f or at give plads for dr. Heinrich Strobel. Strobels stamtræ er forhåbentlig urgermansk. For ellers -!

11 Sommerens musikalske foranstaltninger i Tyskland:

Bayreuth: Mestersangerne (Toscanini) 21., 30. juli - 3., 5., 6., 7., 9., 18. aug. - Parsifal (Toscanini) 22., 31. juli - 2., 10., 19. aug. - Rheingold (Elmendorff) 24. juli - 12. aug. - Val

kyrien 25. juli - 13. aug. - Siegfried (Elmendorff) 26. juli - 14. aug. - Ragnarok (Elinendorff) 28. juli - 16.

aug.

Berlin: International sæson fra 18. maj til 4. juni. Stådtische oper: 18. maj: Verdi: Maskeballet (Fritz Busch?) - Flyvende Hollænder 21. maj. En klassisk opera den 27. maj. En moderne opera den 31. maj. Staatsoper: Richard Strauss: Ariadne auf Naxos (Blech) 20. maj. - Lohengrin (Kleiber) 22. maj. -

Tristan (Furtwångler) 28. maj. - Mestersangerne (Furtwångler) 30. maj.

Rosenkavaleren (Klemperer) 4. juni. - Kammermusik den 20., 22., 25., 28. maj. Orkester: 12 filharmoniker-koncerter under Kleiber. Brahms-fester: 19., 26., 27., 28. maj, 1. juni. Kor: 20., 31. maj.

Endvidere i Berlin: Richard Wagners samtlige dramatiske værker på Staatsoper fra midten af maj til midten af juni.

Braunschweig: Wagner-festspil i Braunschweigische Landesteater i hele foråret.

Dresden: Wagner-festspil til 16. april på Staatsoper. Fra midten af juni til midten af juli opførelser af operaer af Weber, Wagner og Strauss. (Uropførelse af »Arabella«.)

Leipzig: Til slutningen af april: Wag

Milnehen: Wagner fra 18. juli-28. august.

Ovenstående oplysninger om de tyske musikfester må tages med alt muligt forbehold, idet adskillige af de udenlandske kunstnere har afsagt deres medvirken; dette skal således gælde

Toscanini og Melchior.

11 Den tyske tonekunstnerfest findeiantagelig sted i Dortmund i dagene fra den 18. til den 22. juni. Der er planlagt to orkesterkoncerter, en korkoncert, to, kammermusikkoncerter og en »Hausmusik«-aften. Følgende værker vil komme til opførelse: Braunfels: Bratschkoncert; Brehme: Strygekvartet; Egk: Orkestersang'e; Franckenstein: Orkesterserenade; Gerster: Klaverkoncert; Gross: Violinkoncert; Hasse: Cellosonate; H61ler: Toccata, improvisationer og fuga for to klaverer; Knab: Sange; Lechtaler: Sange for sopran og strygekvartet; Petersen: A-capella korsange; Pfeiffer: Musik for en A-klarinet; Pfitzner: ~ymplionie; Philipp: Fløjtetrio; Reutter:

Den store kalender, oratorium; Reznicek: Raskolnikow, ouverture-f antasi; Seller: Suite for kammerorkester; Schacht: strygekvartet; Therstappen: Kammersonate for bratsch og klaver; Webern: Sex stykker for orkester; Wohlf ahrt: Strygekvartet :

19-

/1 Den nyopdagede Rossini-opera »S' nor Bruschino« vil komme til opførelse på Wieneroperaen.

11 Zemlinskys nye opera »Den hvide ring« (efter Kleists stykke) kommer til uropførelse samtidig på Staatsoper, Berlin, Opernhaus Kólln, Opernhaus Frankfurt, Stadttheater Nfirnberg, Stadttheater Stettin, 'endvidere er den antaget til opførelse i Zilrich, Prag, Osnabrilck, Olmiltz og Coburg.

11 Stravinskis nyeste værk er en ballet: »Persephone«, der vil blive opført

på Pariser operaen sammen med Ravels: »Morgiane« og Honeggers »Semiramis«.

1/ Igor Markevitsjs balletmusik »Rebus« måtte gentages to gange efter den for nylig stedfundne førsteopførelse i Amsterdam under Mengelberg.

11 Komponisten Arnold Mendelssohn døde den 18. februar i Darmstadt 78 år gammel. Mendelssohn, der var søn af en fætter til Felix Mendelssohn-Bartholdy, indtog både som komponist og lærer en fremskudt stilling i Tyskland. Han var dr. h. c. ved universiteterne i Heidelberg og Glessen og medlem af Berliner Akademie der Kilnste. Hans væsentligste indsats som komponist ligger i hans korsange og kantater i efterromantisk stil.