uden titel

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 04 - side 92-92

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et h2efte om måneden, månederne juli og
august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det
år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos
redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt, årsabonnement, modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20.
i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i bver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams dossering 65 A, køl~enhavn ø.
Telf. nora ~246. Kasserer: fuldmeegtig OLAF SCHMIDT, fredericiagade 16,
københavn K. Girokonto: 22596.