Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 05 - side 127-127

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MEKANISK MUSIK,
VED MAG. ART. JURGEN BAUER OG TORBEN GREGERSEN

Decca: (The Scandinavian Decca Agency)
Cl.: Columbia (Skandinavisk Grammofon A/S)
HMV.: His Masters Voice

Pol.: Polydor og Polyplion (Nordisk Polyphon A/S)
Br.: Bruns Nvick.
J. S. Bach: To korsatser. (Pol. 66706,
6,50 kr.).

Vanskelighederne ved koroptagelser består stadig til en vis grad. Vil man imidlertid se bort fra visse klanglige ujævnheder må det siges, at den foreliggende optagelse af Thomanerkoret under Straubes ledelse er god. Tilmed byder den på to sjældent hørte stykker: Fuga af motetten for dobbeltkor *»Der Geist hilft unser Schwachheit auf« og slutningskoralen af samme motet.

11 Haydn: Symfoni no. 16, g-dur (»Oxford«). (HN21V. C 2364.-66 å 5,00 kr.).

Hans Weisbach er ikke født Haydndirigent. Det viser sig især ved en noget kunstlet frasering af den første allegro, men bortset fra sådanne romantismer er optagelsen nydelig. Indspilningen ved London Symphony Orchestra.

// Mendelssohn-Bartholdy: »Hebriderne« (Pol. 95470, 6,50 kr.).

Mendelssohns 2. koncertouverture er et af hans lykkeligste og et af romantikens mest typiske værker. 1-lon der i vor tid gives nogen bedre interpret af denne stil en Furt-%vångler? I alle tilfælde er denne optagelse en af dem, man atter og atter sætter på pladetallerkenen, for hver gang at opdage nye finheder. Berliner filharmonikerne viser sig fra deres bedste side. En optagelse af første klasse A.

11 l Vagner: »117a1(liveben« af »Siegfried«. (Pol. 66590, 6,50 kr.).

Optagelsen er i og for sig ikke ilde, dirigeret af Max v. Schillings, der er en sikker Wagner-dirigent, men defi er mærkværdigvis forkortet, idet der er ud-eladt. de indledende 35 takter, således at den begynder med klarinetmotivet.

11 Wagner: Af »Mestersangerne« (Pol. 59161, 6,50 kr.).

Franz V,51ker synger Preislied og

»Fanget an!«. Optagelsen stammer fra en tid, hvor han var knap så forskreget som nu. Vel anvendelig som studieplade.

11 Puccini: »La vie de Bohéme«. (Pol. 95362-66 å 6,50 kr.).

Bolieme som »Kurz-oper« er et værdigt led i denne Polyphons glimrende serie. Som altid er ensemblet yderst fornemt, men over alle andre står Felicie Hilni-Mihascek i Mimis rolle. Orkesteret er under ledelse af Hermann Weigert, der her som ellers viser sin, sikre beherskelse af Berliner Staatsopers skønne ensemble.

11 Hugo l Volf: »Heimiveh« og Richard Strauss: »Heimliche Aufforderung«. (Pol. 62622, 4,50 kr.).

To meget typiske sange gengivet i fuldendt form af Heinrich Schlusnus med Franz Rupp ved flyglet.

11 César Franck: Variations symplioniques. (Cl. LX 192-93 å 6,50 kr.).

For en gangs skyld en klaveroptagelse med det helt, rigtige forhold mellem klaver og orkester og med alt det øvrige tekniske i orden. Det musikalske varetages af Walter Gieseking og Londoner filharmonikerne under Henry Wood. Det er- ganske simpelt fuldendt. En optagelse man stærkt må anbefale til alle grammofonejere.

11 Kurt 117eill: Tværsnit gennem »Mahagonn U«. (HMV. EH 736, 5,00 kr.).

Det er naturligvis kun en mundsmag, men det der er, er godt; og det er jo desværre vor eneste mulighed for at lære Weills senere værker at kende, thi i det nuværende Tyskland spilles de næppe mere, og vor egen opera tager sig som bekendt kun af forsteninger. Indspilningen er foretaget* af originalensemblet fra Theater am Kurffirstendamm med Lotte Lenja i spidsen og Hans Sommer som orkesterleder.