Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 05 - side 128-129

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV
~'ED MAG. ART. JÜRGEN BALZER

11 Følgende »resultater« af den nationale revolution i Tyskland foreligger:

I Berlin har intendanten ved Stådttische Oper, Carl Ebert, »fået orlov«, kapelmestrene Fritz Stiedry og Paul Breisach er blevet afskediget.

I Breslau har intendant Barnay nedlagt sit embede. Intendant Hartmann går med udgangen af denne sæson.

Chemnitz: Intendant Hans Hartmann er blevet afskediget og arresteret.

Darmstadt: En deputation af nazis har »anmodet« lederen af hessische Landestheater, Hartung, om at gå.

Dresden: Fritz Busch er blevet afskediget, kapelmester Engel har »fået orlov«, generalintendant Reucker er blevet afskediget.

Dilsseldorf: Jascha Horenstein er blevet af skediget.

Karlsruhe: Intendant Hans Waag har »fået orlov«.

K5nigsberg: Intendant Fritz Jessner har »fået orlov«.

Leipzig: Generalmusikdirektør Gustav Brecher er blevet afskediget. Gewandhauskoncerterne under Bruno Walter er blevet forbudt, hvorefter Walter har løst sig fra samtlige sine tyske engagementer.

Mannheim: Kapelmester Rosenstock og*intendant Maisch er blevet afskediget.

Endvidere har dirigenterne Vondenhoff, Scherchen og Heinz Unger fået deres afsked.

1/ Berliner BUhnennachweis er blevet besat af nazisterne. De jødiske disponenter har fået tvangsorlov.

11 Sidste opera-uropførelser:

Umberto Giordano: »~farienmond« (Enakter) og Arrigo Pedrello: »Totenwache« (Enakter) på Stadttheater, Luzern.

Hilding Rosenberg: »Rejsen til Amerika« (text af Alf Henriksen) på operaen i Stockholm.

Georg Kosa: »Die drei Wunder des Waisenknaben Josef« på operaen i Budapest.

Georg Kosa: »Fischer und Junker« på operaen i Budapest.

Jurgio Kameviciaus: »Grazina« på operaen i Kovno.

Otto Wartisch: »Kaukasische Kom,5die« på Stadttheater, NUrnberg.

Riccardo Zandonai: »La farsa amorosa« på den kgl. opera i Rom.

11 Nikolai Lopatnikof har fuldendt en ny opera med titlen »Danton«.

/1 Arnold Schónberg arbejder på et bibelsk musikdrama »Moses og Aron« til egen libretto.

11 Sch6nberg har fuldendt en koncert for cello efter M. G. Monns concerto per il clavicembalo (1746). Uropførelsen vil finde sted ved Pablo Casals i Barcelona under komponistens egen direktion.

11 Jaromir Weinbergers nyeste værk »Fr Uhlingsstimme« er en operette, der vil få sin uropførelse på Berliner Admiralspalast.

11 Nye Skoleoperaer: Georg Blumensaat: »Wir bauen uns ein auto und fahren um die welt«, og »Wenn wir gross sein werden«. Adolf Hinrichs: »Vogel Phónix«.

11 Uropførelsen af Hans Pfitzners nye symfoni efter strygekvartetten i cismoll fandt sted den 23. marts i Milnchen.

// Hamburger Volksoper er blevet lukket.

111 London nedrives byens eneste operabygning, Covent Garden.

11 Paul v. Klenau har fuldendt partituret til en opera efter Kleists novelle »Nifichael Kohlhaas«.

11 Nye italienske operaer: Arrigo Pedrello: »Der lachende Mann«, Respighi: »Flamme«, Trentinaglo: »Rosamunde«.

11 Richard Strauss arbejder endnu før uropførelsen af »Arabella« har fundet sted på fuldendelsen af en ny opera: »Die stille Frau«. Texten er af Stefan Zweig efter en komedie af Ben Jonson.

11 Ved »Det internationale selskab for ny musik«s koncerter i Amsterdam opføres Knudåge Riisagers »Concertino, for obo, klarinet og fagot«.

// Hans Eisler skriver en kantate for kor til den næste Lenin-fest i Moskva. Eisler skriver endvidere musik til Meshrabpom- tonefilmen »Komsomol« (Kommunistisk ungdom).

1/ 1 nærmeste fremtid vil man i Moskva påbegynde opførelsen af et nyt operahus til 1600 tilskuere.

1/ Ostmarkenrundfunk forbereder opførelsen af en »ny« Håndel-opera: »Hermann. Balk«, om hvilken der hidtil har hersket en del mystik. Händel skal have skrevet den til byen Elbings 500-årsfest i 1737 sammen med du Grain.

11 Haydnforskeren Ernst Fritz Schmid har i benediktinerklosteret Gåttweigs, bibliotek opdaget flere ubekendte Haydn-håndskrifter. Deriblandt en ungdomskvartet i e-dur og en cyklus på 3 klaversonater fra senere tid.

11 Ved magisterkonferens i musikvidenskab erklæredes Nils Schiørring for admissus. Opgaverne var følgende: 4timers opgaver: 1) den danske folke-,,ise, 2) hovedtrækkene i passionens historie. 10-timers opgave: Bachs engelske suite nr. 3 i g-moll. 6 ugers opgave: den franske ouverture hos Rameau og dens forudsætninger i Frankrig og Tyskland. Forelæsning: Glucks indsats i operaens historie (8 dages forberedelse). Mundtlig eksamination: instrumentalformerne før Bach.

11 »Deutsche Musikinstitut fiir Auslånder« foranstalter fra den 27. ~-laj til den 12. august kursus i klaver- og violinspil. Lærere: Edwin Fischer, Wilh. Kempff, Leonid Kreutzer og Georg Kulenkampff.

11 Musikologen Oskar Fleischer er død 70 år gl. i Berlin.

// Efter at Bruno Walter har løst sig fra sine forpligtelser i Tyskland vil han dirigere i Wien, Budapest, Prag, Amsterdam og London. I august leder han festspillene i Salzburg, og i slutningen af september tiltræder han sit engagement ved Metropolitan operaen og New Yorker filharmonikerne som Toscaninis eneste partner.

11 Det berømte Silbermann-orgel i Strassburger Milnster, som blev nedrevet i 1909, bliver nu genopført.

11 Det internationale selskab for ny musik, hvis danske sektion er det unge

tonekunstnerselskab, afholder sin 11. musikfest, i dagene fra den 9. til den 15. juni i Amsterdam. Der vil blive givet symfoni-, kor- og kammerkoncerter, og billetprisen til samtlige foranstaltninger andrager ca. 25-30 kr. Adgangskort kan bestilles gennem DUT.

11 Det berømte klaverfirma C. Bech~ stein, Berlin, har måttet anmode sine kreditorer om et moratorium. Firmaets underskud skyldes i første linje den stærkt aftagne export til England og Skandinavien.

11 Under forsæde af prof. Georg Schiinemann og prof. Gustav Leithåuser er der blevet dannet et »Gesellschaft ffir elektrische Mtsik«, hvis opgave er formidlingen mellem teknisk videnskab og praktisk musikudøvelse.

11 Ved en alliance mellem en del af Berlins teatre og de tyske statsbaner gives der fra 20 til 50 p. c. på jernbanebilletterne til teaterbesøgende fra Berlins omegn.

11 Karol Rathaus har skrevet musikken til den nye Granovski-film »Kong Pausole«. Uropførelse i Paris i midten af marts. Rathaus arbejder i øjeblikket på musikken til filmen »Anna Karenina«, der drejes af Ozep.

11 Operaen i Hannover bringer som uropførelse Kurt Strieglers »Smeden«.

11 Stadttheater Dilsseldorf bragte på én aften tre korte operaer, nemlig Othmar Schoeck: »Vom Fischer und. syner Frau«, Hermann Reutter: »Der verlorene Sohn« og i uropførelse: W. Zillig: »Rossknecht«.