uden titel

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 05 - side 132-132

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og
august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavlen kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det
år, i hvilket skriftlig opsigelse find« sted. Abonnement kan tegnes direkte hos
redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20.
i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i bver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams dossering 65 A, københavn ø.
Telf. nora 5246. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, frederielagade 16,
købebhavn K. Girokonto: 22596.