Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 06 - side 149-150

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

 • Annonce

  Ung Nordisk Musik 2021
 • Annonce

  Ung Nordisk Musik 2021
 • Annonce

  Modtag Seismografs nyhedsbrev
 • Annonce

  Annoncér hos Seismograf

MEKANISK MUSIK
VED MAG. ART. JURGEN BALZER OG TORBEN GREGERSEN

Decca: (The Scandinavian Decca Agency)
Cl.: Columbia (Skandinavisk Grammofon A/S»
HMV.: His Masters Voice i

Pol.: Polydor og Polyphon (Nordisk Polyphon A/S)
Br.: Brunswick

11 J. S. Bach: Arie af Kantaten: »Schleicht spielende Wellen«. - Gluck: »0 dolce mio ardor«. (Pol. 66924. 6,50 kr.).

Det er en ganske nydelig optagelse af arien »Hårt, doch der sanften Flóten Chor« af August den 3.s fødselsdagskantate, sunget af Hedwig von Debicka med ledsagelse af 3 fløjter. På den anden side findes Glucks skønne sang, også denne i en tiltalende gengivelse.

11 Haydn: Symfoni i c-dur. (Nr. 7 i Peters udgave.) (HMV. C 2367-69 å 5,00 kr.)

Orkesteret er noget for massivt i forte-klangen til at v'ære et Haydn-ideal. Iøvrigt er Hans Weisbachs direktion af Londoner symfoniorkesteret. her langt bedre end tilfældet var ved den i forrige nummer anmeldte Haydn symfoni. Især er mellemsatserne af god virkning.

1/ Beethoven: Symfoni nr. 3 »Eroica«. (Pol. 66939-44 å 6,50 kr.).

En fortræffelig optagelse ved Berliner filharmonikerne under Hans Pfitzner, hvis Beethoven-optagelser vi flere gange har haft lejlighed til at beundre. Skade kun, at det ikke er nogen Felumb, der spiller oboen i sørgemarschen. Iøvrigt er det netop denne sats, der er allersmukkest fraseret, uden overexponering af accenterne.

11 Schubert: Forel-kvintetten. (Pol. 95066-70 å 6,50 kr.)

En meget smuk gengivelse, især er variationssatsen meget smukt spillet. De udførende er Gewandhaus-kvartetten med Max von Pauer ved klaveret. Sidste pladeside optages af sangen »Die Forelle« i en gengivelse, der lader adskilligt tilbage at ønske.

fi Rossini: Ouverture til »Den tyvagtige skade«. (Pol. 95427. 6,50 kr.).

En Furtwångler-optagelse, der står

som en værdig pendant til Toscaninis berømte gengivelse af »Barberen«. Derer en ualmindelig smuk rumklang i optagelsen.

1/ Tjaikofski: To sange. (Pol. 66999. 6,50 kr.)

Optagelsen er interessant, fordi den præsenterer os for et af det gamle Ruslands store navne: Xenia Belmas, en af vor tids skønneste kvindestemmer i en teknisk fuldendt optagelse. De to sange er: »Wann ich das gewusst« og »War ich nicht ein frisches Gräslein«, typiske i deres Iblanding af russisk folketone og vesteuropæisk dramatik.

11 Borodin: Polovetser-danse. (Pol. 95434-35 å 6,50 kr.)

Optagelsen er klanglig velafvejet, men man savner koret, der som man vil erindre fra »Fyrst Igor« (scenen i tatarfyrstens lejr) her er af glimrende virkning. Udførelsen ved Orchestre Lamoureux og Albert Wolff er god. Fjerde pladeside optages af krigsmarschen af Rimski Korssakofs opera »Zar Saltan«.

11 Skrjabin: »Prometheus. (»Le poéme du feu«.) (HMV. DB 1708-09 å 6,50 kr.)

En musikalsk virtuos og teknisk forbløffende optagelse ved Philadelfia symfonikerne under Stokovski af Skrjabins berømte lys-tonedigtning, der imidlertid for et nutids menneske virker ganske problemløst og en kende hysterisk.

11 Stravinski: Oktet for blæsere. (Cl. LFX. 287-88 å 6,50 kr.)

Lad det være sagt straks: optagelsen er ganske upåklagelig, spillet af et fabelagtig godt blæserensemble under Stravinskis egen direktion. Det er morsomt at høre oktetten, der er komponeret 1923, lige efter »Historien om en Soldat« (1918). Man hører, hvorledes Stravinski har arbejdet sig henimod en melodisk stil, der er så helt forskellig fra den melodiske stil i de store russiske balletter og fra den rytmisk bestemte melodik i »Historien«. Denne stil møder os, fraset sidespring som »Apollon musagétes« og »Baiser de la fée«, i alle

de senere værker fra klaverkoncerten til Psalmesymfonien. Den er et mærkeligt konglomerat af italiensk og Bachs melodik, på en gang elegant og koncentreret.