Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 06 - side 150-151

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Modtag Seismografs nyhedsbrev
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIK OG MUSIKLIV
VED MAG. ART. JVRGEN BALZER

11 Tidsskriftet »Die Musik« offentlig,gør i sit maj-hæfte en brevveksling mellem Furtwångler og rigsminister, dr. Goebbels. I en skrivelse af 6. april d. å. omtaler Furtwångler urimeligheden af og faren ved at afskedige kunstnere af format som Walter, Klemperer og Reinhardt, fordi disse er af jødisk afstamning. Herpå svarer Goebbels med en af de for den nazistiske regering så karakteristiske svadaer, hvis væsentligste træk er reaktion og racehad. Efter at have lovet Furtwångler (efter forudgående undersøgelse af hans stamtavle?), at han altid skal finde plads for sin kunst i Tyskland, kommer følgende forbløffende udtalelse om kærnen i sagen: »At klage over, at her og der (!) mænd. som Walter, Klemperer og Reinhardt har måttet aflyse koncerter synes mig i øjeblikket så meget mindre velanbragt som virkelige tyske kunstnere i de forgangne 14 år mange gange var dømt til tavshed og de sidste ugers be

givenheder, som heller ikke billiges af os (!) er kun en naturlig reaktion herimod. I hvert tilfælde er jeg af den mening, at enhver virkelig kunstner hos os må have ret til uhindret virksomhed«.

11 Sidste afskedigelser indenfor den tyske musikverden: Kapelmestrene Engel (Dresden), Jalowetz (K,51ln), Klemperer (Berlin), Lindemann (Augsburg), Praetorius (Weimar), Steinberg (Frankfurt) og Szenkar (Kølln).

11 Walter Braunfels forlader ledelsen af Hochschule für Musik i Kölln.

11 Professor Georg Schiinemann er blevet afsat som leder af Berliner staatlichen Hochschule fiir Musik. Hans efterfølger bliver professor Fritz Stein, Kiel. Endvidere er følgende lærere ved samme institution blevet afsat: Leonid Kreutzer, Bruno Eisner, Emmanuel Feurberg, Dr. Oskar Daniel og Carl Flesch.

11 Berliner Ufa symfoni orkesteret har måttet opløses.

11 Lederen af forlaget G. Ricordi og Co. i Milano, Tito Ricordi, er død, 68 år gammel.

11 Paul Hindemith arbejder på en ny opera til libretto af Ernst Penzoldt.

/1 Frederick Delius har skrevet en »Second Dance Rhapsody«.

// J. L. Emborgs kammerkoncert for strygere og klaver fik en god modtagelse ved opførelsen i Landau under Hans Knårlein.

11 Svenskeren Nathanael Bergs klaverkoncert er blevet opført i Strasbourg.

11 Julien Tiersot har i Grenoble fremdraget to ukendte sange af Berlioz og en kantate, »Daniel« af Debussy.

11 Toscanini havde tilsendt Hitler en protesttelegram mod de tyske jødeforfølgelser. Da telegrammet er forblevet ubesvaret, har Toscanini ladet Winifred Wagner vide, at han ikke så sig i stand til at deltage i dette års Wagnerfest i Bayreuth

// The Philharmonic Symphony Society i New York vil i sæsonen 1933-34 blive ledet af Toscanini, Walter, Lange og Schillings.

/1 Kussevitsski har lige ledet en cyklus bestående af samtlige Sibelius' syv symfonier.

1/ International teater-kongres i Zilrich. fra den 10. til 17. Juni.

/1 Da den tyske rigsregering kom i tanker om, at Brahms havde en semitisk bedstfader, afslog den at lade sig repræsentere ved Brahmsfesten den 7. maj i Hamburg.

11 Den franske koncertstatistik (»Le Guide musical«) for Paris opviser et koncertantal på 1731 for 1932-33 mod 1510 for 1931-32. Fremgangen fordeles ligeligt på letmusik, kammermusik og klaveraftener, medens alle større foranstaltninger er gået tilbage.

11 Paul von Klenaus nye opera »Michael Kohlhaas« vil få sin uropførelse på det Wilrtembergske statsteater som næste sæsons første operanyhed.

11 Ottmar Gerster arbejder på en tysk folkeopera »Liselotte fra Kurpfalz«.

11 Hermann Unger har under titlen »Althamburger Opern-Suite« samlet en række kompositioner af Reinhold Keiser.

1/ Professor Sigfrid Karg-Ehlert, bekendt som pædagog og komponist, er død i Leipzig 56 år gammel.

/1 Dødsfald indenfor operaverderen: Lola Artót de Padilla (Berlin), Selma Kurz (Wien) og Berta Kiurina (Wien).

// Franz Schreker og Arnold Sehånberg har af den preussiske kultusminister »fået orlov« fra deres lærerstillinger ved »Akademie der Kilnste«.

/1 Lothar Windsperger er blevet udnævnt til direktør for konservatoriet i .N,,lainz istedet for Hans Gål.

/1 Eugen Jochum, den nuværende leder af Berliner Funkstunde, er fra efteråret udnævnt til generalmusikdirektør i Hamburg som Karl Bóhms efterfølger.

1/ Professor Hinze-Reinhold har nedlagt hvervet som leder af statskonservatoriet i Weimar.

11 Josef Rosenstocks efterfølger som generalmusikdirektør ved nationalteateret i Mannheim bliver Philipp Wilst.

11 Hugo Balzer, tidligere universitetsmusikdirektør i Freiburg i Breisgau, bliver Hans Weisbachs efterfølger i Dfisseldorf.

/1 De til gennemførelsen af Metropol!tan operaens vintersæson. 1933-34 nødvendige 300,000 dollars er nu sikrede, idet der gennem frivillige bidrag er ind~ kommet 277,000 dollars. Sæsonen bliver dog kun på 14 uger, medens normalen er 24 uger.

/1 Sonia Korty forbereder i Antwerpen og Bruxelles opførelsen af en ny ballet af Paul Hindemith. Samme aften opføres Stravinskis »Historien om en soldat« og »Reinecke ræv«, alt under ledelse af Hans Rosbaud, kendt som en fortræffelig interpret af moderne musik i F~ankfurter senderen.

// Georges Balanchines balletensernble spiller i juni på Theatre des Champs Elysées tre nye værker: »De syv kardinalsynder« af Kurt Weill, »Drømme af Milhaud og »Fastes« af Sauguet,