Fra redaktionen

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 07 - side 172-172

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

FRA REDAKTIONEN

Da Richard Hoves Hartmann-biografi er blevet større af omfang end først antaget, har DMT og DUT søgt at tilvejebringe de nødvendige midler til en fortsættelse af biografien, således at den ikke tog plads op for andet stof. Sådanne midler var stillet os i udsigt, men det afgørende (benægtende) svar kom os så sent i hænde, at en betydelig forsinkelse af nærværende nummer af bladet var uundgaaelig. Da en afbrydelse af biografien vilde være uheldig ikke mindst under hensyntagen til dens store agitatoriske i)ærdi for en genoplivning af Hartmanns ufortjent glemte eller ukendte musik, har redaktionen besluttet sig til at videreføre biografien. -En del stof har derfor måttet udskydes til senere numre (bl. a. artikler af Gunnar Heerup om melodilæsning, af Kai Senstius om teoriundervisning, biografierne af danske komponister m. m.). GH.

Hr. G. Brieghel-Mfiller har gennem sit firma »TOTA« systematiseret optagelsen af musik og tale til privatbrug..Især for sangere er det af den største betydning at have gode grammofonplader af deres egen stemme, det er i virkeligheden den eneste måde, hvorpå de nogenlunde objektivt kan konstatere stemmelige fremgange eller tilbagegange.

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og
august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandinavien kr.* 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det
år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos
redaktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement modtages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet udkommer normalt den 20.
i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i bver måned.

Redaktør: mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams dossering 65 A, københavn ø.
Telf. nora 5246. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, fredericiagade 16»
københavn K. Girokonto: 22596.