Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 09 - side 215-216

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400.

NAESTFORMAND: Flemming Weis, gotfred rohdesvej 20, Charl. Tlf. ordrup 1812. KASSERER: Arne Brieghel-Milller, langebrogade 3, K. Tlf. amager 6396x.

POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, langebrogade 3, K.

TEATERTELEFON: byen 166, forestillingsdagen kl. 16-16,20. Anmodning om legitimationskort til det kgl. teater må sendes med frankeret konvolut med egen adresse til det unge tonekunstnerselskab, gothersgade 160 st. K.

FORENINGSMEDDELELSER

SERIE B. 2den koncert, fredag den 24. november 1933, kl. 20, Hornung & Møll Grs sal, bredgade 54. Program:

l. G. F. Händel: sonate for 2 oboer og klaver, (Waldemar Wolsing, Mogens Andresen, Povl Ingerslev-Jensen).

2. Albert Roussel: Å un jeune gentilhomme, Amoureux separés, Le bachelier de Salamanque, (sang: Marit Køllgaard, ved flygelet: Astrid Reisinger).

3. Cyril Scott: The gurgle for klaver, (Ellen Wieth-Frørup).

4. Povl Schierbeck: du kære blide danske bæk, gammel kærlighed, sang fra barnevognen (manuskript), (sang: Marit Køllgaard, ved Flygelet: Astrid Reisinger).

5. L. van Beethoven: kvintet for blæsere og klaver, (Mogens Andresen, Mogens Sørensen, Wilhelm Lanzky Otto, Povl Ingerslev- Jensen).

KUNSTNERNES EFTERÅRSUDSTILLING

Iste musikalske underholdning, lørdag den 11. november 1933 kl. 16.

1. Vagn Gylding Holmboe: duetter for fløjte og violoncel, (Johan Bentzon og Grethe Jespersen).

2. Olaf Søbye: adagio og finale af strygekvartet, (Sverre Forchhammer, Lilli Poulsen, Kai Christensen, Alf Petersen).
-
3. Rachel Siegmann: 3 sange med fløjte, violin og violoncel, til texter af Povl Schrøder, (Lise Abrahams, Johan Bentzon, Gjerd Bruhn, Alf Petersen).

4. Flemming Weis: sonatine for klarinet m. obl. strygere 1933, (Mogens Sørensen, Gjerd Bruhn, Sven Fischer, Alf Petersen).

5. Poul Allin Erichsen: rhapsodisk skizze, fragmenter for obo og klaver, (Waldemar Wolsing, Georg Krarup).

2den musikalske underholdning, søndag den 19. november 1933, kl. 16. BRUGSMUSIK.

1. Erling Brene: musik for 2 st. violinkor, (Erling Brene med sine elever og Gjerd Bruhn).

2. Walter Zacharias: duetter for 2 blokfløjter i kvintafstand, (Jørgen Jersild og Otto Mortensen).

3.' Finn Viderø: 5 danske folkedanse for 2 violiner, (Sverre Forchhammer og Lilli Poulsen).

4. Erling Brene: 3 klaverstykker, (Otto Mortensen).

5. Jørgen Jersild: 3 instrumentalstykker, (Sverre Forchhammer, Lilli Poulsen, Kaj Christensen, Alf Petersen, Poul Allin Erichsen og l~erl, Botchinsky).

6. Otto Mortensen: 6 gammelengelske kontradanse for 4 blokfløjter og 4 strygere, strygekvartetten samt Otto Mortensen, Johan Bentzon, Georg Krarup og Jørgen Jersild.

7. Finn Høffding: skolekantate, text: Oscar Schlichtkrull, (elever fra holte gymnasium under ledelse af Svend Kock).

3die musikalske underholdning, lørdag den 25. november 1933, kl. 16.

l. Carl Nielsen: 3 solostykker for klaver, (Chr. Christiansen).

2. Franz Syberg: suite for fløjte, obo, klarinet og fagot, (Johan Bentzon, Waldemar Wolsing, Poul Allin Erichsen og Kjell Roikjer).

3. Thor Petersen: andante sostenuto og allegro moderato af divertimento 'for fløjte, klarinet og trompet, (Johan Bentzon, Povl Allin Erichsen, Willy Bugg Jensen).

4. Erling Brene: solo-sonate for violin, 1928, (Gjerd Bruhn).

5. Kndåge Riisager: koncertstykke for 5 violiner og klaver, (Charles Senderowitz, Else-Marie Bruun, Gjerd Bruhn, Lavard Friisholm, Ejvind Andersen og Otto Mortensen).

DANSK KONCERTFORENING OG DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB. Iste koncert, fredag den S. december 1933, kl. 20, Hornung & Møllers sal. Kammermusik. Medvirkende: Agnete Foght Krarup, Edith Schmidt, Gerhard Rafnkvartetten: Gerhard Rafn, Carlo Andersen, Niels Borre, Torben Anton-Svendsen. Program:

1. Flemming Weis: sonate for violin og klaver 1933 (1. gang).

2. Hans Lindskrog: tre sange til texter af Jeppe Aakjær (1. gang). -

3. Knudåge Riisager: strygekvartet (1. gang).

4. Peder Gram: sonate for violoncel og klaver, opus 14. ,Medlemskortet giver adgang.