Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 09 - side 214-215

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

MUSIK OG MUSIKLIV
VED Jt~RGEN BALZER

/1 Griegs korværk: »Landkending« udkommer nu i bearbejdelse for skolekor og do. -orkester ved Albert Kranz.

// Joseph Haas har fuldendt et større korværk: »Das deutsche gloria« for 8-st. dobbeltkor.

// Hermann Scherchen agter i sit Winterthur musikkollegium bl. a. at opføre Carl N,""ielsens klarinetkoncert.

/1 Bohuslav Martinzis nye violinkoncert får sin uropførelse i Prag i januar ved Sergei Dushkin.

/1 Albert Moeschingers nye klaverkoncert holdes over dåben af Walter Gieseking i Zilrich.

/1 Rivista musieale italiana« har måttet ophøre at udkomme. Det berømte tidsskrift er grundlagt 1894 af den italienske komponist og musikhistoriker Luigi Torchi. Der har dannet sig et udvalg, der vil forsøge at skaffe midler til videreførelsen.

/1 Casellas Concerto for klaver, violin, cello og orkester kommer til uropførelse den 17. november under Kleiber i Berlin.

11 Maseagni har fuldendt en ny opera: »Nero«, over en libretto af Pietro Cossa.

11 Petrassis »Partita for orkester«, der fik en så smuk modtagelse ved musikfesten i Amsterdarn, vil i nærmeste fremtid opleve sin første opførelse i Paris (INfolinari) og Genéve (Ansermet).

11 La Seala i Milano åbner sin sæson den 26. december. Foruden det løbende repertoire vil der blive opført tre nye italienske værker, et spansk og et russisk.

// Fra USSR. kommer følgende statistik for sæsonen 1932-33: 847 operaforestillinger og 111 balletter. Den oftest opførte opera er »Carmen«, den mest opførte komponist er Rimski-Korssakof. To nye revolutionære værker har haft succes: »Paris' flamme« af Boris Assafjef og »Kornvalmuen« af Gliére.

11 Max Reinhardt har forlagt sin virksomhed til Paris. Han iscenesætter i øjeblikket »Flagermusen« på Théåtre Pillalle. Korngold dirigerer.

/1 Siegfried Rlagners efterladte opera »Der Heidenk Bnig« vil få sin uropførelse iår på Kólner operaen.

/1 Flensborgs »Stådtisches Orchester« er blevet organiseret som »Grenzlandorchester« og vil under Johs. R,5ders direktion give koncerter i hele Slesvig.

11 Ravel arbejder for tiden på sin nye ballet »Ali Baba« til Ida Rubinstein og på et scenisk værk inspireret af Delteils »Jeanne d'Arc«.

/1 Foruden den omtalte ballet af Ravel vil Ida Rubinsteins ensemble opføre et nyt værk af Strauinski »Proserpine«, en ballet med recitation og sang. Desuden en ny ballet, »Oriane« af Florent Schmitt og en ditto af Honegger.

/1 Darius Milhaud har fuldendt musikken til tonefilmen »,Nladame Bovary«, der i øjeblikket er under optagelse i Paris.

/1 Prokofjef har af stykker fra sin ballet »Sur le borysthene« sammensat en symfonisk suite.

. 11 Honegger har fuldendt musikken til tonefilmen »Les Misérables«.

/1 Iloneggers sidste værk, betitlet »Mouvement symphonique no. 3« fik sin første opførelse i Frankrig den 21. oktober ved en Pasdeloup-koncert. I modsætning til de to foregående symfoniske digtninge: »Pacifie 231« og »Rugby« er den ikke bygget over noget program.

/1 Marcel Delaunog og Maurice Thiriet har komponeret musikken til filmen: »Der var engang -«, som lige har haft premiére på Marignan-teate~et i Paris.

/1 Jacques Ibert har komponeret en operette til text af Pirandello. Ved uropførelsen i Paris vil hovedrollen blive sunget af Madeleine Grey.

1/ Alexandre Tansmans concertino tor klaver og orkester får sin uropførelse i New York under Toscanini med José Iturbi ved flyglet.

11 Bratko Kreft, en ung slovener, har fået den idé at revidere operahandlinger for at skaffe mere logik. Han er begyndt med »Carmen« på nationalteateret i Laibach (Ljubliana), med hvilken han har haft en uhyre succes. - Som ex. på hans ændringer kan nævnes, at Carmen ikke dræbes ved et knivstik, men ,,,ed et revolverskud. Det skal gøre det mere sandsynligt, at den mennesketomme scene efter mordet pludselig er fuld af folk.