Opmuntrende kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 09 - side 212-213

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

* Respekt for kunsten. Midt i oktober fik København besøg af den berømte negerdirigent Louis Armstrong, manden med sølvtrompeten. Allerede ved ankomsten til banegården blev han modtaget af en tusindtallig skare musikenthusiaster, der kastede sig begejstret over heroen og hans følge. Der opstod vildt håndgemæng, hvorunder en ældre herre blev trådt i øjet og tre børn blev tværet fuldstændig ud. Ved indgangen til Palace hotel dannede bybude og kioskdrenge æresspalier, og tumulterne gentoges med så megen virkning, at Armstrong selv fik tildelt et blåt øje og flere af orkestermedlemmerne udmærkedes, med at få tøjet flået og knapperne revet af ulsterne. Selve koncerten blev en vanvittig succes, thi sølvtrompeten viste sig til alles jubel at være af guld.

Samme aften havde byen besøg af flaul Hindemith, der ved en stærekassekoncert under Nicolai Xfalkos ledelse bl. a. spillede sin fjerde bratschkoncert. Stykket blev såvel af det næsten talrige publikum som af pressen modtaget med ' sagligt behersket bifald. Bratschen viste sig desværre kun at være af træ. Ved ankomsten til hotellet, efter -koncerten, var portieren faldet i søvn.

' A propos jazz. Direktionen for Tivoli har -ifølge fremkomne meddelelser *afskediget sine orkestre og dirigenter, idet man -vil forbeholde sig stillingen med hensyn til, hvad der musikalsk set skal præge haven til næste år. For at følge (len moderne ungdom vil man springe

kådt lige ud i den allermest rav~rivende gale jazz. Da hverken Duke Ellington eller Armstrong er til at få fat i, forlyder det, at Teddy Petersen er stærkt på tapetet. Det er ikke mindst navnet »Teddy«, der frister. Hjalmar Koefoed har til et blad udtalt, at han for sit vedkommende intet frygter, da promenadeorkestret. hele denne sommer har spillet jazz, og hvis bare direktionen vil vise ham nogle edder-go'e j4zznumre, skal lian gerne spille dem. Så ham beholder haven vel nok.

* I anledning af den engelske dirig CDt, sir Henry Woods besøg, afholdt Dansk tonekunstnerforening en smuk fest på d'Angleterre, i hvilken deltog en række af vort musiklivs fineste toiletter, ordner, titler og rang, lige fra kommandørkors og ned til undervisningsminister Borghjerg, der som bekendt ingenting er. Trods den meget omtalte nedsættelse af Bacon-kvotaen, som også gav sig udtryk i traktementet, var stemningen animei-et, og man var enige om, at man gennem sir Henry Woods besøg både musikalsk og personligt havde fået et enestående indblik i det i øjeblikket så aktuelle victorianske åndsliv.

- Komponisten Holger Prelin, (ler som bekendt er dirigent i zoologisk have, har skrevet nogle nye orkesterværker med titlerne »havmågen«, »uglen« og »inquieto«' (ulve). Efter forlydende v'il stykkerne blive opført i -abeburet.

"" Ifølge Kodas pointsregulativ betales radioopførelser af kompositioner under hensyn til antållet, af stemmer, således at tostemmige stykker får mindre end trestemmige o. s. v. Endvidere tages der, omend kun i mindre grad, hensyn til varigheden af det opførte stykke. Det tilrådes herefter danske komponister såvidt muligt, af såvel kunstneriske som økonomiske grunde, fortrinsvis, at skrive femtenstemmige adagioer (liusk metronombetegnelsen!) med formater og generalpauser. Også repetitionsteg,net kan man spå en renæssance som vigtig bestanddel af moderne musik, dog er der komponister, der - for at hindre ethvert kunstnerisk overgreb - foretrækker at skrive repetitionerne helt ud.

. Fidus. Musik- og teaterbladet Forum afholdt først i november en mægtig stor og flot Herman Sandby-kompositionsaften, til hyilken enhver køber eller abonnent gratis kunde få udleveret to billetter. -Forventningen om, uden kon

tant udlæg, at komme til at se selve statsministeren på koncert, havde lokket et kunstbegejstret publikum til huse.

Inspireret af »Forum«s smukke handling påtænker Dansk musiktidsskrift ligeledes at indbyde sine læsere til at overvære en række store, første klasses koncerter i indeværende sæson. Koncerterne vil blive afholdt af MITs økonomiske bagmænds, næreste musikalske venner, livilket borger for kvaliteten. Skulde imod al forventning det usandsynlige ske, at der til en enkelt.koncert sælges, så mange billetter i det offentlige billetsalg, at vi ikke kan skaffe plads til alle vore læsere, må vi for denne enkelte koncerts vedkommende ophæve ordningen og bede vore læsere have tålmodighed til næste koncert. Men det kan, som sagt, i betragtning af koncerternes musikalske lødighed næppe tænkes at ske. Pebberf uglen.