Indholdsfortegnelse årg. 8

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 10 - side 224-224

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Seismograf søger ansv. redaktør
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

INDHOLDSFORTEGNELSE

ANONYM: Vi unge og kritiken ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 110
JøRGEN BENTZON: Til hvad gavn? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... il
11 . Et brændende spørgsmål ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57

. I

Musikkritikken ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... 102 Fra »Artisteri« til »Popularisme« ... ... ... ... ... ... ... 237

BERNHARD CHRISTENSEN og SVEN M. KRISTENSEN: Bemærkninger om

i azz 183
DANSKE KOMPONISTER af Jfirgen Balzer
l. KNUDAGE RIISAGER 56
2. HERMANN D. KOPPEL 88

3. FINN HøFFDING ... ... ... ... ... ... ... ... ... 121
4. BERNHARD CHRISTENSEN ... ... ... ... ... ... 146
POVL HAMBURGER: Hvad med kritiken? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67

Svar til Jørgen Bentzon 145
Kritiken i koncentrationslejr? 187

GUNNAR HEERUP: Svar til Jørgen Bentzon ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
11 : N. 0. Råsted og »Selskabet af 1916« ... ... ... ... ... 62, 93
GUSTAV HETSCH: Koncertliv og dagblads-kritik ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74
VAGN HOLMBOE: Musik - og æstetik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 123
: Svar til Sven M. Kristensen ... ... ... ... ... ... ... 163, 211

RICHARD HOVE: I. P. E. Hartmann IV (»Corsarerne«, 1. symfoni g-moll,
udenlandsrejsen) : .. ... ... ... ...

N' (forskellig scenemusik, »Olav den hellige«, »Syvsoverdag«, ou~erture »Hakon Jarl«, klaverværker sonater f-dur, d-moll og a- moll) ... ... ... 22

11 V I (»Musikforeningen«, »Studenter-

sangforeningen«) ... ... ... ... 51

VII (»Liden Kirsten«, salmer og sange) 79
VIII (kammermt;sik, 2. symfoni e-dur,

koncert-ouverture c-dur) ... ... ... 111

11 11 IX Couverturer »Axel og Valborg«,

»Corregio«, »En efterårsjagt«, »Yrsa«, »Dante«, orgelværker sonate g-

moll) ... ... ... ... ... ... ... ... 133

11 X (korværker og kantater) ... ... ... 156

RICHARD HOVE: I. P. E. Hartmann XI (korværker og kaiitater, universi-

tetskantate, »Dryadens bryllup«) . .. 173
11 11 : XII (»Saul«, 115. salme, »Hellig tre
Kongers Kvad«, »Et Folkesagn«,
»Valkyrien«) 200
XIII (»Thrymskviden«, »Vølvens spå-

dom«, »Arcona«, afslutning) ... ... 217

HERMANN D. KOPPEL: Johannes Brahms ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

SVEN M. KRISTENSEN: Moderne æstetik og moderne musik 62
Svar til Vagn Holmboe 143, 185
Hvad siger konservatoriet? 186
SVEN LUNN: Hvad er målet? 197
LAUR. PEDERSEN: Buxtehuderne og Helsingør 41
ELSE PRINTZ: Klaverundervisning eller musikundervisning? 48

SIGRID RASMUSSEN: Sangundervisning af småbørn ... ... ... ... ... ... ... 94
ENUDAGE RIISAGER: Er Scherchen bolschevik? ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

11 11 : Musik er musik ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... 233
F.ITA v. SECK: Schuberts sange firehændig ... ... ... ... ... 100

KAI SENSTIUS: Om teoriundervisning 181

FRANZ SYBERG: Kritik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 153
11 : Replik til hr. Hamburger ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 211

~VEND ERIK TARP: Hvordan og hvorledes? 242
FINN VIDERø: Chaconne og passacaglia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 193

KRITIK OG REFERAT
ANONYM KRITIK ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
SVEN NI. KRISTENSEN: Lekture for jazzofiler ... ... ... ... ... ... ... ... ... 150

ELSE PRINTZ: En ny klaverskole ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... 16G
SVEND ERIK TARP OG HERMANN D. KOPPEL: Musikfesten i Amsterdam ... 164

DIVERSE
DUT FORENINGSMEDDELELSER 16, 39, 60, 92, 129, 152, 172', 192, 215, 248
FRA REDAKTIONEN 172

MEKANISK MUSIK ved Jfirgen Ba Izer og Torben Gregersen 14, 37, 59,
90, 127, 149, 170, 189, 213, 246
MUSIK OG MUSIKLIV ved Jfirgen Ba Izer ... ... ... ... ... 15, 38, 60, 91, 128,
150, 169, 191, 214, 247
OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER ... ... ... ... ... ... 148, 168, 188, 212, 246

DNNITs MUSIKBLADE
6. ADAM GLi MPELZHAIMER: 2 tre-stemmige sange ... ... ... ... ... ... ... 8

Årgang 8/1933, nr. 10