Opmuntrende kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 8 (1933) nr. 10 - side 246-246

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Seismograf søger ansv. redaktør
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

Trafikminister Friis Skotte har, da det har vist sig, at statsradiofoniens forbrug af kunstnere fra det kgl. teater ikke langt nær svarer til det, der var forudsætningen for teatrets økonomi iår, pålagt radioen at udvide sine engagementer af teatrets kræfter. Da vort åndsliv altså er henlagt under trafikminist'e riets administration og diktatur, var det mere rationelt og konsekvent, om man tog skridtet helt ud og nedlag(le teatret, idet det må forudsættes, at (ler er stationsforstandere og postbude nok, som kunde udkommanderes til at ,gøre tjeneste ved radioudsendelserne.

* Det er morsomt at lægge mærke til, ined hvilken interesse den noget ældre generation af komponister følger de nye strømninger i dansk musik. Det giver sig navnlig udslag i (len nidkærhed, hvormed (le møder ol) til det unge tone I-unstnerselskabs koncerter, og selv om (let må indrømmes, at det, når man sid(fer som legatuddelere og undervisningsministeriets tillidsmænd er en selvfølgelig pligt at holde sig å jour med, hvad (ler sker, er det ' alligevel rørende at iagttage, hvordan (le ikke forsømmer nogen lejlighed til at orientere sig og få besked. Med rette beklager denne generation sig over, at de unge ikke vi,,er deres virksomhed nogen interesse: (let er skammeligt at lønne så megen offervilje med en så afvisende holdning. Det kan vi ikke være bekendt!

* Koncerterne på (len frie udstilling er, bortset fra Berlingske Tidende, blevet mødt af pressen med en kold skulder. At Politiken, der i (len sidste halve snes år systeinatisk har modarbejdet den nye tids musik, også ved denne lejlighed har villet demonstrere sine realdionære ten

denser, er der måske ikke noget at sige til. Ud fra standpunktet »radikalisme anno 1884« vilde disse koncerter ikiæ kunne vente nogen forståelse, men et gammelt højreblad som Dagens Nyhe(ler ],.an da næppe allerede have skabt musikpolitiske traditioner, der vilde have forhindret det i at tage stilling til (le mange nye danske værker, der ved disse koncerter er blevet opført for første gang.

"" Diseusen fru Lulu Ziegler havde i november en visematinée, ved hvilken hun ifølge »Socialdemokraten«s anmel(ler akkompagneredes af den talentfulde pianist Igor Stravinski.

Det vil herefter ikke forbavse nogen, at fru Ziegler har planlagt en Beethovenaften med komponisten ved flyglet ,samt en lækker Mozartmatinée, ved livilken hun, ledsaget af violinisten Joh. Seb. Bach * vil synge en række små klaverstykker af balletdanser Hermann D. Koppel.

11 Under henvisning til besteminelserne i valutalovens paragraf 279, 3die stykke, 4de sal ' til højre, har nationalbanken forleden gennem justitsministeriet nedlagt forbud mod negersangerinden Marion Andersons koncer~ ter. Ifølge toldloven må sort kød, uan.set om det er fordærvet eller Li, ikke passere rigsgrænsen. Når man overfor tilfældene Armstrong og Josephine Baker har set gennem fingrene med denne bestemmelse, er det nærinest af sexuelle gi-unde. Grosserersocietetet siges i dert anledning at have indgivet andragende om, at såvel kapelmester Egisto Tango som kapelmester Fritz Mahler omgående udvises.

Pebberfuglen.

Årgang 8/1933, nr. 10