FORSØG PÅ OPINIONSDANNELSE

Af
| DMT Årgang 80 (2005-2006) nr. 03 - side 124-124

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Med baggrund i de to DMT-artikler om Suså Festivalen, og det efterfølgende frontalangreb på DMT og Anders Beyer i særdeleshed, må jeg som komponistforeningsmedlem fremsætte følgende protest:


Uanset hvem der må have ret eller uret i denne sag, kan det på ingen måde være komponistforningens opgave at være stikirend-dreng for Suså Festivalen.

Suså Festivalen er et af komponistforeningen (så vidt jeg ved) uafhængigt organ, om end det set fra DKF’s synspunkt er en meget prisværdig festival. Ligeledes er DMT et uafhængigt organ og skal respekteres som sådan. Armslængde-princippet gælder vel ikke kun fra toppolitikere og ned.

Jeg undrer mig derfor, nu højlydt, over, hvorfor komponistforeningen finder det rigtigt at videresende et debatindlæg fra Suså Festivalen til DMT, på forhånd til DKF’s medlemmer? Hvorfor? Til hvilken nytte? Hvorfor lige til disse komponister i komponistforeningen, og hvorfor finder bestyrelsen det rigtigt at, så at sige, handle på festivalens vegne.

Festivalens selvforsvar kan da være nok så relevant, og berettiget, og et indlæg i DMT fra Suså i anledning af artiklerne er da helt på sin plads. Men at videresende dette brev til DKF’s medlemmer, som en intern sag, eller hvad man nu måtte mene, forkommer mig ulogisk og meget klodset.

Der er tale om en offentlig debat, debatten bør holdes i dette forum. Jeg forstår overhovedet ikke formålet med forhåndstilsendelsen, alle som har lyst kan jo læse om det i næste nummer af DMT. Hvis der er tale om, at der forsøges en oppinionsdannelse, som skulle samle komponistforeningen imod DMT, vil jeg tage stærkest afstand fra dette, som medlem.

Jeg er ikke af den samme opfattelse af indholdet i de omtalte artikler, som Suså Festivalens ledelse er. Jeg mener ikke, at de er perfide eller på nogen måde tilkendegiver ringeagt over for festivalen. Blot stilles der så sagligt som muligt spørgsmål ved nogle kensgerninger, og historiske faktorer, både i praksis (den første), og i filosofisk form (den anden).

Det er et frit land med ytringsfrihed, dette princip bør alle kunne stå model til, uanset hvad deres indbyrdes relationer i øvrigt måtte være.

Lad Suså Festivalen svare for sig selv, og de, der vil, kan jo støtte dem, som privat-personer, ved at argumentere sagligt. Jeg vil ikke tages til indtægt for en mening, jeg på ingen måde har tilkendegivet.