Vor tids musik

Af
| DMT Årgang 80 (2005-2006) nr. 06 - side 212-214

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Danmarks Radio og den ny kompositionsmusik efter 2. Verdenskrig


Af Sine Tofte Hannibal

Tematirsdag på DR2 var den 7. marts i år helliget komponisten og musikeren Thomas Koppel i anledning af hans pludselige død. Mindeudsendelsen bød på en blanding af interview med folk, der kendte ham eller havde studeret hans musik og karriere, en beretning om Thomas Koppels liv samt forskellige tv-klip med eller om ham. Der var uddrag fra udsendelsen Herman D. Koppel komponerer fra 1962, en præsentation af familien Koppel, hvor man bl.a. så Thomas Koppel spille sin Variazioni piccoli for firhændigt klaver, uddrag fra hans tv-ballet Dødens triumf, fra interview med Savage Rose, koncerter, samtaler med Herman D. Koppel om sønnens musikuddannelse og karriere m.m.

Udsendelserne stammer fra DRs arkiver og er eksempler på den levende danske musikhistorie, som arkiverne må siges at gemme på. Hidtil har man kun kunnet få adgang til de mange musikudsendelser ved at henvende sig direkte til DRs arkiv, men som følge af et igangværende forskningsprojekt, ledet af tidligere musikchef for DR Mogens Andersen, kan man nu låne alle bevarede tv-udsendelser om ny klassisk musik fra 1955-1990 via Statsbiblioteket i Århus eller bibliotek.dk.

Som privatperson kan man således få adgang til et stykke dansk kulturarv og til en viden om den ny musiks vilkår, udvikling, markante personligheder og begivenheder i Danmark i den periode.

Behov for oprydning i DR

I sit mangeårige virke ved Danmarks Radio og gennem et stærkt personligt engagement i sin samtids musik har Mogens Andersen fulgt udviklingen og har arbejdet for at udbrede kendskabet til ny musik:

»Jeg arbejdede tæt sammen med komponister i 1960erne som fx Per Nørgård, Pelle Gudmundsen-Holmgreen og Ib Nørholm, men også med de unge komponister i 1990erne,« fortæller Mogens Andersen. »I begge perioder oplevede jeg en stor offentlig interesse for komponisterne og deres arbejde af musikkulturelle grunde, idet de spillede en vigtig rolle i dansk musik- og kulturliv.«

Andersen har gennem årene hjulpet mange mennesker, der ønskede viden om ny musik, fordi han havde adgang til kilder, som eksisterede, men som ikke var registreret og sat i system. »Jeg ønskede at gøre disse kilder offentligt tilgængelige, så folk kunne få glæde af noget, der ellers er gået i glemmebogen, og inden jeg stoppede som medarbejder i DR, fremlagde jeg et forslag om at rydde op i depoterne og registrere materialet.«

Danmarks Radio stillede faciliteter til rådighed, og med midler fra Statens Humanistiske Forskningsråd og støtte fra bl.a. Dansk Komponistforening påbegyndte Mogens Andersen i 1999 projektet Danmarks Radio og den ny kompositionsmusik efter Anden Verdenskrig.

Projektet består af forskellige dele, hvoraf første del har handlet om at registrere alle udsendte og bevarede radioudsendelser om og med samtidig kompositionsmusik frem til 1970 og tv-udsendelser frem til 1990. Sammen med to medarbejdere har Mogens Andersen gennemgået alle trykte ugeprogrammer fra perioden for at finde frem til de relevante udsendelser. Tv-udsendelserne er blevet udgivet på dvd og gjort offentligt tilgængelige i samarbejde med Statsbiblioteket i Århus, og der søges i øjeblikket midler til at udgive radioudsendelserne på cd, så også de kan lånes på biblioteket. Men derudover arbejder Mogens Andersen på en bog om udsendelsernes indbyrdes sammenhæng og deres historiske perspektiv.

Da Danmarks Radio kun har haft rettighederne til at bringe udsendelserne, har en vigtig del af arbejdet handlet om at forhandle med de forskellige kunstnere eller pårørende om rettighederne til værkerne for at kunne få lov til at udgive programmerne.

Musik i medierne

Det har været nødvendigt at begrænse perioden til 1990 (1970) for at kunne gennemføre projektet, men samtidig repræsenterer den en vigtig historisk periode inden for ny dansk musik. Den efterkrigsmodernisme, der med bl.a. tolvtonemusik vandt international udbredelse fra omkring 1950, vandt først for alvor indpas i dansk musikliv fra begyndelsen af 1960erne, hvor komponister tog udgangspunkt i de internationale strømninger og fandt deres egne veje ud fra disse. Danmarks Radio spillede en vigtig rolle i udviklingen dels med koncerter, radio- og tv-udsendelser, dels ved at inddrage komponister i programarbejdet og forsøge at få dem til at lave tv.

»Udviklingen af den ny musik foregik i medierne,« forklarer Mogens Andersen, »og der var en anden bevidsthed blandt komponisterne dengang om at lave noget for medierne. Flere af dem var aktive forskellige steder som fx Per Nørgård, der skrev for Politiken og lavede nogle eksperimenter med DR Radiosymfoniorkestret og Ib Nørholm, der var musikanmelder ved Information i en årrække. Men samtidig var det også sådan, at i det øjeblik musikken kom ind i massemedierne og levede der, så forlod den det levende publikum.«

Kigger man på den samlede fortegnelse over tv-udsendelser om samtidens musik, er det tydeligt, at antallet af udsendelser topper i første halvdel af 1970erne, og derefter bliver der gradvis færre udsendelser for hvert år, en udvikling der desværre er fortsat efter 1990. »Det er en kendsgerning, at jo flere udsendelsestimer der er til rådighed, desto færre timer bliver der givet til minoritetsprogrammer,« siger Mogens Andersen.

En egen værdi

Meget af den musik, der er skrevet igennem årene, er gået i glemmebogen, men den omfattende registrering og det, at musikken og programmerne nu er offentligt tilgængelige, gør det muligt at opdatere vores nærmeste musikalske fortid og få glæde af musik, der ifølge Mogens Andersen har en egen kunstnerisk værdi. For ud over at musikken var bundet til en bestemt periode og var af historisk interesse, har han oplevet, at flere værker har en selvstændig værdi uafhængig af historien.

»Det kan være svært at sætte sig ud over at have oplevet den tid, hvor musikken blev til og bedømme, hvorvidt værkerne er interessante og værdifulde i sig selv,« forklarer han. Men idet han flere gange har oplevet folk vise interesse for værker og komponister udelukkende fordi, de synes, at musikken var god, er han blevet bekræftet i, at registrering og udgivelse af musikprogrammerne er vigtig, så flere kan få glæde af dem. Det har været Andersens store personlige glæde ved projektet at opleve, hvordan værkerne har en selvstændig kunstnerisk værdi.

Sådan gør man!

Men hvordan får man helt konkret fat i de nyudgivede programmer, hvis man har lyst til at gense Dødens triumf, opleve György Ligeti beskrive sin elektroniske komposition Artikulation og gennemgå værket Aventures, høre Per Nørgård i en diskussion om popmusik eller se ham demonstrere sin elektroniske pausemusik?

Udsendelserne er udgivet på dvd og kan bestilles til gennemsyn på alle landets lokalbiblioteker via Statsbiblioteket i Århus eller bibliotek.dk. De kan således ikke lånes med hjem, men det er planen, at udsendelserne skal kunne lånes til undervisningsbrug.

Klikker man ind på Statsbibliotekets hjemmeside eller bibliotek.dk, fungerer det på samme måde, som hvis man skal låne en bog; man går ind i “søgning”, skriver komponistens navn i forfatterrubrikken eller titlen på det værk, man søger, under “titel”, vælger dvd under “tilføj materiale” og vælger evt. et årstal. Når man har fundet den dvd, man skal bruge, bestiller man materialet til det bibliotek, hvor man ønsker at kigge på det.

Det kan dog være en god idé, at gøre sit lokale bibliotek opmærksom på, at Statsbiblioteket yder denne service. Det er ikke alle biblioteker, der har hørt om projektet, og man kan komme ud for, at biblioteket ikke mener at kunne bestille det hjem. Henvis da til Statsbibliotekets hjemmeside, hvor man kan læse om projektet, se fortegnelsen over tilgængelige udsendelser og en beskrivelse af, hvordan man får fat i dem.

Danmarks Radio og den ny kompositionsmusik efter Anden Verdenskrig er et musikhistorieprojekt, der går ud på at registrere og udgive alle eksisterende tv-udsendelser om samtidens musik i perioden 1955-1990 og alle radioudsendelser om samme i perioden 1955-1970. Projektet er startet af tidligere musikchef ved Danmarks Radio Mogens Andersen, i samarbejde med DR og med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd.

Tv-udsendelserne er udgivet på dvd, og samlingen af omkring 300 dvd’er hører under Statsbiblioteket i Århus, hvorfra de kan udlånes til gennemsyn på alle landets lokalbiblioteker. Der søges i øjeblikket om penge til at udgive radioprogrammerne på cd, så også de bliver offentligt tilgængelige.

Der er ydet tilskud fra Dansk Komponist Forening, Lademanns Fond, Jürgen Baltzers Fond, Kunststyrelsen og Montana til eftersøgningen af bevarede optagelser og til udarbejdelse og offentliggørelse af fortegnelserne. Optagelserne er gjort tilgængelige med tilladelse fra Fællesrådet for Udøvende Kunstnere, Koda og Danmarks Radio.

Materialet kan lånes via bibliotek.dk eller via Statsbiblioteket i Århus. Læs mere om Vor tids musik på www.ma-musik.dk/vortidsmusik, www.statsbiblioteket.dk/fag/musik/vortidsmusik eller www.bibliotek.dk.