Bedstemor med slag i

Af
| DMT Årgang 82 (2008) nr. 04 - side 128-128

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

I grunden er det meget enkelt: DMT er Nordens ældste musiktidsskrift med en regelmæssig udgivelsesfrekvens siden 1925. Tidsskriftet er og har været den væsentligste kilde til musikhistorieskrivningen i Danmark. – Hverken mere eller mindre.

I forbindelse med hoveduddelingen for 2008 foretog Kunstrådets Musikudvalg en dramatisk nedskæring i bevillingen til Dansk Musik Tidsskrift. Dette forhold førte til alvorlige drøftelser vedrørende DMT’s fremtid i såvel redaktionen som i tidsskriftets udgiverforening. Set i sammenhæng med nedskæringerne i Danmarks Radio såvel som nedprioriteringen af den klassiske og den ny musik i de trykte medier, stod det dog hurtigt klart, at det er af allerstørste vigtighed for dansk musikliv at DMT forsætter. – Så det er planen.

Med DMTs nye økonomiske situation in mente synes en redefinering af tidsskriftets formål dog påkrævet. Ambitionen i DMT’s redaktion er og har været at opretholde og styrke den vidensbaserede, kompetente og kritiske formidling af kunstmusik i Danmark samt at bringe vigtige musiknyheder fra den store verden.

En foreløbig skitse af en ny profil for DMT er: et magasin om kunstmusik – bredt forstået. Det være sig klassisk musik, ny kompositionsmusik, eksperimenterende jazz og improvisationsmusik, elektronisk musik m.m., skrevet til professionelle musikudøvere, arrangører og aktører i dansk musikliv. Stilen i magasinet skal være ligefrem og animerende, men uden at give køb på det kritiske perspektiv.

Nedskæringerne i Danmarks Radio rammer den smalle kunst i Danmark meget hårdt. Et opgraderet DMT website og en webradio vil i sammenhæng med den kendte, mere traditionelle magasindel kunne udfylde en del af tomrummet i forhold til formidling af kunstmusikken i Danmark. Mulighederne er legio: fra streaming og downloads af koncerter over podcasts af interview med komponister og musikere til koncertoptakter, anmeldelser og dybdeborende værkintroduktioner og -analyser med illustrerende musikeksempler. Tag-browsing i DMT’s store database som p.t. består af over 30.000 siders scannet tekst til fri download via det virtuelle musikbibliotek www.dvm.nu åbner endvidere muligheder for både lystbetonet og målrettet videnskabelig informationsøgning.

Så vidt den nye redaktørs visioner for tidsskriftet. Det er vist ingen hemmelighed at DMT’s læserskare er det professionelle musikliv i Danmark. Derfor sender jeg straks stafetten videre til jer, læserne – hvad mener I DMT skal være – og skal kunne – i fremtiden?

Sidst, men ikke mindst skylder DMT min forgænger i redaktørstolen, Anders Beyer, stor tak for hele 17 år på posten. – Det er en i alle henseender imponerende og betydningsfuld indsats for dansk musikliv, der afsluttes. Anders Beyer har i stor udstrækning sørget for, at DMT ikke er endt som en tandløs gammel tante, men i stedet er en åndsfrisk 82-årig dame med både bid og vid.