Nye udgivelser: Bøger

Af
| DMT Årgang 82 (2008) nr. 04 - side 156-158

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Anmelderen tager sig den frihed indledningsvist at henlede opmærksomheden på ikke helt nye bøger, som godt kunne fortjene opmærksomhed.

Klassisk musik

Jakob Levinsen. Gyldendal 2006. 392 sider, indbundet, kr. 299,00. ISBN 87-02-05326-8.

Nåda, tænker man – endnu en bog, der rummer en hel verden mellem omslagene: Klassisk musik, med undertitlen Alt hvad du skal vide når du lytter. En nærmest provokerende forjættelse, der imidlertid er et rammende udtryk for sin tid: alt er principielt muligt for alle.

Omslagets foto af stiligt smilende feminin ynde afspejler også en af tidens trends: Klassisk musik sælges i stigende grad som et samlet koncept, der forbinder den finkulturelle musik med krypto-erotiske fotos af især præsentable kvindelige udøvende, fx en Anna Netrebko. Om denne bogs omslag lægger sig i kølvandet af denne tendens, eller om den er en ironisk kommentar hertil må forblive et gæt. Man er i hvert fald en kende foruroliget, allerede inden bogen åbnes.

Indholdet er dog mere lødigt, end indpakning lader frygte. Jakob Levinsen er også en kyndig mand med en stor viden, som han gavmildt deler ud af. Levinsen vil vist egentlig gerne være en slags omnolog, der ved meget om det meste, og han har da også skrevet artikler (til forskellige landsdækkende aviser) og udgivet bøger om så forskellige emner som finere gastronomi, film, Tolkien og Ringenes Herre samt opera og avantgarde-rock.

Den omfattende leksikale indsigt kommer ganske godt til udtryk i både indhold og disposition af nærværende udgivelse. Bogen, der er en opdatering og revidering af Levinsens egen Den Store Musik fra 1999, adskiller sig fra værker som fx Wenzel Andreasens og Søren Sørensens Politikens introduktion til klassisk musik fra 1994 eller Steen Chr. Steensens ujævne Gyldendals bog om klassisk musik fra 2003 ved ikke at være en kronologisk oversigt over perioderne og genrerne.

Levinsen har i stedet valgt en langt mere personlig tilgang. Bogens første tredjedel er afsat til i essayistisk form at indkredse 8 aspekter ved klassisk musik, fx ”Ritual”, ”Lyd”, ”Form”, ”Betydning” og ”Udtryk”. Det er en krævende, men ganske god form, der får dækket en lang række forhold, der er særlige for den (såkaldte) klassiske musik. Sigtet er at give den nysgerrige og interesserede en indføring i denne musik-genres særlige udfordringer for derigennem at få slået nogle huller til en verden, der let kan virke tilknappet, nærmest loge-agtig i sin indforståethed med brug af særligt ritualer, underforstået adfærds-kodeks m.m. I forordet betegner Levinsen selv bogen som en ”rejsefører”, og man bliver da også taget fint og nutidigt ved hånden af forfatteren.

Efter bogens første kalejdoskopiske del følger 39 biografier (de resterende to tredjedele af bogen) af udvalgte komponister og deres værk, spændende fra Monteverdi til John Adams. Disse biografier fylder fra ca. 4 til 8 sider og vidner generelt om et stort overblik over og en omfattende viden om de pågældende komponister, deres liv og værk. Også her formidlet personligt og i et nutidigt sprog uden at der af den grund lefles for laveste fællesnævner.

Endvidere anlægges der også i denne del af bogen en række perspektiver på musikken ved fx at inddrage den måde, hvorpå givne værker anvendes i senere film, især Stanley Kubricks, som Levinsen tydeligvis er meget begejstret for (de er nu også gode!).

I og med at bogen er så personlig, som tilfældet er, vil oplevelsen af bogen naturligvis blive påvirket af, om man kan lide Levinsens form eller ej. Nogle vil sikkert blive irriterede over den indimellem lidt abrupte skrivestil, eller være uenige i nogle af betragtningerne. Men da faktuelle fejl synes at være fraværende, må udbyttet af bogen bero på læserens temperament. For undertegnede forekommer bogen at være et godt bud på en fødselshjælper til den nutidige interesserede i klassisk musik, og i kraft af især de indledende 8 kapitler vil der også være stof til inspiration og eftertanke hos den lidt mere garvede bruger af genren.

Djævelens kvint

Anne-Marie Vedsø Olesen. Roman. Gyldendal Paperback 2005. 370 sider, kr. 99,00. ISBN 87-02-03785-8.

Tredje Ikaros

Anne-Marie Vedsø Olesen. Roman. Gyldendal Paperback 2005. 252 sider, kr. 99,00. ISBN 87-02-03872-2.

Gudernes Tusmørke

Anne-Marie Vedsø Olesen. Roman. Gyldendal 2007. 253 sider, kr. 249,00. ISBN978-87-02-06008-9.

Okkulte thriller-romaner med fantasy-præg og erotiske indslag er ikke noget, vi normalt beskæftiger os med i DMT. Når der alligevel skal gøres en kortvarig undtagelse, er det, fordi Anne-Marie Vedsø Olesens trilogi har musikken som både igangsætter og rød tråd.

Handlingen kort: Den græske kaos-gud Seth genfødes i København (på Glyptoteket) i kraft af et tritonus-interval i en nyopdaget, hidtil ukendt Mozart-arie fra Tryllefløjten. De tre bøger handler så om, hvorledes Seths mildt sagt udsvævende liv her i menneskenes verden søges stoppet af et ældgammelt hermetisk lukket selskab (nej – ikke Sions Priorat!). I sidste bind indtager Wagners Parsifal og en opsætning af denne en afgørende rolle frem til det klimaks, der ikke skal røbes her.

Man mærker forfatterens fortrolighed med musikken, ligesom hun demonstrerer en bred og omfattende kultur- og religionshistorisk viden. Sproget er generelt flydende og godt, men med en klar udvikling hen mod et mere organisk og frigjort sprog i sidste bind.

Som kultiveret eskapisme til musikalsk mindede mennesker kan bøgerne bestemt anbefales.

www.10klassikere.systime.dk

Nyt website, hvor man ved køb af en e-nøgle får adgang til grundige og pædagogiske gennemgange af 10 klassiske værker, der strækker sig fra Bach til Debussy.

Pressemeddelelsen oplyser, at »Hver gennemgang indeholder en grafisk oversigt, en takt-for-takt gennemgang og en gennemgang af værket ”på tværs” ud fra musikkens forskellige aspekter: form, melodi, rytme, harmonik etc.«

Klikker man sig ind på den demo, der er tilgængelig (Carl Nielsens Blæserkvintet, opus 43), får man et indtryk af et imponerende koncept med detaljerede analyser og et hav af nodeeksempler. Det ser meget spændende og lovende ud.

Projektet er udviklet af Jørgen Mortensen, Vestjysk Musikkonservatorium.

Dansk Sang 1. Sange på dansk. Melodibogen. 3. udgave

512 sider, indbundet, kr. 256,00. ISBN 87-7612-271-9. Udgivet af Folkeskolens Musiklærerforening 2006. Kan bestilles hos Dansk Sang, Gudenåvej 162, 7400 Herning. Tlf. 97 12 94 52. www.dansksang.dk

Jeg har tidligere omtalt den nye udgave af Højskolesangbogen i en fyldig anmeldelse i DMT. Denne sangbog er den fremmeste blandt de mange sangbøger, der står til rådighed for sangglade i de utallige konstellationer, hvor vi danskere – nærmest som et nationalt karaktertræk – har det med at bryde ud i fællessang.

Men som det også blev nævnt i bemeldte omtale, så er der mange andre sangbøger, som også i en række tilfælde har stor udbredelse. Denne, Dansk Sang, er én af disse, og den er velkendt hos mange undervisere i primært folkeskoler og på seminarier. Sangbogen foreligger nu i 3. udgave, hvor 36 sange er taget ud, og 58 nye kommet til, hvorved bogen nu tæller 465 sange. Målgruppen er, som tidligere, 3. – 10. klasse.

Det er interessant at sammenligne profilen med et par af de andre store sangbøger på markedet, fx Højskolesangbogen. Da der hér er afsat ressourcer til hele to sangbøger, hvoraf den ene indeholder udenlandske sange – også nordiske – er denne, Dansk Sang 1, forbeholdt rent danske sange, der så til gengæld spænder fra de gamle klassikere til det nyeste nye. Dog hele tiden med fællessangen for øje, hvilket betyder, at rytmiske sange fra rock-/pop-repertoiret ikke er medtaget, som tilfældet var med bogen Den nye sangskat fra 2005 (omtalt i DMT nr. 5, 2005-06).

Blandt komponisterne til de nyere sange er medlemmer af udvalget bag sangbogen traditionelt pænt repræsenteret (ses vist ved de fleste sangbøger), hér John Høybye og Erik Sommer. Det er ikke noget problem – de er jo begge ferme komponister af sangbare melodier.

Den rendyrkede danske profil har haft en lidt pudsig konsekvens, idet man har medtaget flere af de velkendte engelske Christmas Carols, men i en dansk oversættelse! Det er sikkert en udmærket måde at give flere mulighed for at synge disse sange, specielt mindre børn, der endnu ikke har fået engelsk i skolen. Omvendt møder børnene jo dette sprog tidligt, både i skolen og udenfor, så relevansen af sådanne oversættelser kan nu nok diskuteres.

Anskuet således er der måske lidt perspektiv i at trykke den danske oversættelse af Freude, schöner Götterfunken, (nr. 377), selvom det også virker lidt akavet at synge Beethoven på dansk. Bortset fra dette så er afsnittet med julesange rigtig godt, idet man her finder mange af de nyere julesange, fx fra tv-kalendere, som kan være svære at finde andre steder, men som de unge mennesker elsker at synge. Tak for det!

Så er der valget af melodier, og her vil der ofte ved udgivelsen af nye sangbøger være basis for et rask lille slagsmål. Således også her. Hvorfor give Liden sol i disse uger og Der er ingenting i verden så stille som sne nye melodier af Klaus Brinch? Bevares, han skriver gode melodier – oftest – men så antikverede er de gamle da ikke. Eller hvad? Og hvorfor alverden skal vi så have John Leth Jensens melodi til Irmelin Rose? Den når ikke Carl Nielsens til sokkeholderne!

At lære er at ville har i denne sangbog fået sin melodi nummer 10 – eller 12 – eller 15 – eller … Hér er det Niels Bystrup, der forsøger at komme til fadet i skarp konkurrence med fx Erling Lindgreens melodi, der har fået stor udbredelse. Held og lykke, Bystrup.

Og minsandten om ikke Halfdan Rasmussens Noget om kraft (nr. 409) har fået samme melodi af Erik Sommer, som Højskolesangbogen har valgt at medtage. Jeg tvivler stærkt på, at Sommers melodi vil kunne fortrænge de to meget anvendte og populære: Mogens Jermiin Nissens originale melodi og Knud Vad Thomsens melodi til Jeg plukker fløjlsgræs.

Ellers en dejlig sangbog, der også findes i en tekstudgave og en klaverspiralbog, som senere følges op af en cd-samling, hvor alle sange er indspillet med alle vers.

Modtaget fra forlagene.

Alle de i det følgende omtalte udgivelser er udgivet af Folkeskolens Musiklærerforening. Kan bestilles hos Dansk Sang, Gudenåvej 162, 7400 Herning. Tlf. 97 12 94 52. www.dansksang.dk

Susanne Hvitved og Inger Ubbesen. Musik i luften 1. Lærerens Bog. Musikundervisning i 1. og 2. klasse. 215 sider, indbundet og gennemillustreret. Kr. 256,00. ISBN 87-7612-266-2.

Musik i luften 1. Billedbogen. Musikundervisning i 1. og 2. klasse. Stort format med spiralryg, 15 sider. Hæfte med information til læreren, 15 sider. Kr. 224,00. ISBN 87-7612-267-0.

Musik i luften 1. Cd-box med 3 cd’er med indspilning af lytteeksempler og sangene i Lærerens Bog. FM-CD-776. Kr. 288,00.

Susanne Hvitved er AM’er, underviser på diverse kurser landet over. Desuden formand for Ribe Amts Musiklærerforening. Inger Ubbesen er cand. pæd. mus., folkeskolelærer og lektor ved Århus Lærerseminarium.

Ingrid Oberborbeck: Stemmen danser – kroppen synger. Elementær improvisation i musikundervisningen 1. 120 sider, indbundet og illustreret. Kr. 256,00. ISBN 87-7612-261-1.

Undervisningsmateriale til brug for en række forskellige målgrupper: Små børn med forældre, vuggestue- og børnehavebørn med pædagoger over instrumental indskoling, folkeskolens obligatoriske musik og korbegyndere samt -viderekomne til seminariestuderende og musikstuderende på de pædagogiske linjer på universiteterne. Rammerne er inspiration til improvisation og kropslighed i arbejdet med musikalsk stof.

Forfatteren er uddannet i Tyskland, har boet i Danmark siden 1976 og undervist på seminarier, på AM-uddannelsen på flere konservatorier samt på en række kurser i Skandinavien.

Du skal plante et træ. 15 sange af Piet Hein og Bodil Heister. 62 sider, hæftet, kr. 144,00. ISBN 87-7612-260-3.

Nydeligt hæfte med 15 nye melodier til digte af Piet Hein. Klaverarrangementer ved Carl Ulrik Munk-Andersen. Generelt søde melodier, nogle lidt anonyme. Og så byder Bodil Heister ind med en melodi i konkurrence om titel-teksten. Ole Heydes bliver brugt umanerligt meget i øjeblikket. Mon Heister kan komme på banen hér?

Langfredag Drama. Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen. Musik: Preben Andreasen. 32 sider, hæftet. Kr. 96,00.

Korhæfte for SSA og SATB. Fællessang, solosang, korsang og oplæsning, inspireret af middelalderens korsvejsritualer. Som titlen anfører, er musikken tænkt til langfredagsgudstjenester.

Antologi for lige stemmer, niveau 2. Læreplaner for Folkekirkens Ungdomskor. Ved Mads Bille. 52 sider, hæftet. Kr. 144,00.

19 satser, overvejende to-stemmige og akkompagnerede. Understøtter Folkekirkens Ungdomskors læreplaner i sang, hørelære og gudstjenesteforståelse.

Ældre og nyere musik af bl.a. Parry, Vulpius, Scheidt, J. Chr. Bach. Tekster af bl.a. Grundtvig og Brorson. Arrangementer af bl.a. John Høybye og Jakob Lorentzen.