"These words..."

Af
| DMT Årgang 82 (2008) nr. 05 - side 198-199

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

“These Words …” for strygere og slagtøj er et værk bestilt af Léonie Sonnings Musikfond. En bøn fra en urgammel kirkeslavisk hymne til skytsenglen har tjent komponisten som tekstgrundlag. Som i mange tidligere instrumentalværker har alle tekstens parametre (stavelsesantal, ordbetoning, interpunktion etc.) spillet en afgørende strukturopbyggende rolle for kompositionen. Det samlede værk lader sig dele i tre afdelinger, hvis musikstrøm bestandig flettes sammen med en refrænagtig pizzicato-frase, der er baseret på ordene ”Hellige engel, min beskytter, bed for mig”.

Arvo Pärt: ”En indholdsmæssig association til Shakespeares Hamlet bragte mig på værkets titel

Queen: O Hamlet, speak no more: / Thou turn'st mine eyes into my very soul; / And there I see such black and grained spots / As will not leave their tinct … / O, speak to me no more; / These words, like daggers, enter in mine ears; / No more, sweet Hamlet!

(Hamlet, 3. akt, scene 4)

Og sådan som dronningen hos Shakespeare blev rusket op af sin søns afslørende ord, sådan kunne også ordene fra skytsengel-hymnen bevæge og ryste vor sjæl i dens inderste.”

Hellige engel, min beskytter, bed for mig.

Kristi hellige engel, / jeg falder ned og beder til dig, / min hellige beskytter, / givet til mig i den hellige dåb / til værn for mit syndige legeme og sjæl.

Hellige engel, min beskytter, bed for mig.

Ved min dovenskab og slette vaner / har jeg vredet dit rene lys, / og har drevet dig væk fra mig ved mine skammelige gerninger:

løgne, bagtalelser, misundelse, fordømmelse, hån, / ulydighed, broderhad, nag,

Hellige engel, min beskytter, bed for mig.

Kærlighed til penge, hor, vrede, tarvelighed, / grådighed, udskejelse, snaksomhed, / dårlige og onde tanker,

Hellige engel, min beskytter, bed for mig,

hoffærdighed, udsvævende galskab, / egenrådighed i alle kødets lyster

O min onde vilje, / som ikke engang de stumme dyr følger! / Med hvilke øjne, o Kristi engel, / vil du se på mig, der er så hjælpeløst fanget i onde gerninger? / Hvordan kan jeg bede om tilgivelse / for mine bitre, onde og slette gerninger, / som jeg falder i hver dag og nat og hver en time? / Men jeg knæler ned og beder. / Hellige engel, min beskytter, bed for mig.