Indholdsfortegnelse årg. 9

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

INDHOLDSFORTEGNELSE

AKSEL AGERBY: Det internationale selskab for ny musik og musikfesten i
Florens 1934 40
Thorvaldsens museums folkekoncerter 44

Det Unge Tonekunstnerselskab 33134 ... ... ... ... ... ... 81

Det internationale selskab for ny musik. Referat af det

13. delegeretmøde ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 151

7'ende nordiske musikfest i Oslo 154

ARTHUR ARNHOLTZ: Solist-krise ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74

DANSKE KOMPONISTER af JUrgen Balzer
5. SVEND ERIK TARP 18
6. JøRGEN BÉNTZON 183

EGIL FORCHHAMMER: Blæsernes åndedræt ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57

POVL HAMBURGER: Albert Roussel, og hans tredie symfoni ... ... ... ... 3

De lutherske koraludsættelser fra Walther til Hassler 119

De lutherske koraludsættelser. Noter og henvisninger 1 8,,'»'

Stilprinciperne i nutidig musik ... ... ... ... ... ... ... 147

~UNNA'R HEERUP: om DUT's skrivelse til justitsministeriet 1, 25
11 11 : Børresen i radiorådet! 48a
: Melodilæsning 65, 85
Svar til Sven Møller Kristensen 207
VAGN HOLMBOE: Den rumænske folkemusik 214

RICHARD HOVE: Det evige mål ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38

11 11 : Musikfesten i Oslo ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 161

SVEN MøLLER KRISTENSEN: Apropos Richard Hoves kritik ... ... ... ... ... 206.
SVEN LUNN: Det tvivlsomme mål ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12,
OTTO MORTENSEN: Blokfløjtisme? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2G
11 : Blokfløjterne - for sidste gang ... ... ... ... ... ... ... 76
NAZISTISK MUSIKKULTUR ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 227
FLORIZEL v. REUTER: Mozarts 6 violinkoncerter ... ... ... ... ... ... ... ... 95
KNUDAGE RIISAGER: Om orkesterbehandling ... ... ... ... ... ... ... ... ... 49
Den XII. internationale musikfest ... ... ... ... ... ... 100
Stilprinciperne i nutidig musik ... ... ... ... ... ... ... 113
11 : Supplement til stilprinciperne ... ... ... ... ... ... ... 186.
OLUF RING: Om folkelige melodier 173, 193, 220

KAI SENSTIUS: Populær eller almen musik? 3 6~

SVEND ERIK TARP: Artisme og brugsmusik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60

ID. E. THUNER: Reformations-aarhundredets danske kirkemelodier ... ... ... 27
AGNETE ZACHARIAS: Stemmedannelsens betydning for korarbejdet 141, 202

KRITIK OG REFERAT

JORGEN BALZER: »Jazz« af Martin Goldstein og Victor Skårup ... ... ... ... 61
GUNNAR HEERUP: Hornung & Møllers kammerpiano ... ... ... ... ... ... ... 24
11 11 : D. U. T.'s orkester ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... 107
ALMA HEIBERG: Hameriks koncert i Berlin ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 108
JENS PETER LARSEN: En værdifuld, musiksamling ... ... ... ... ... ... ... ... 53
KNUD LEOPOLD NIELSEN: Olaf Jacobsens klaverpædagogik ... ... ... ... ... 138
WILLI REICH: Moderne orkesterkundskab ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 103
KNUDAGE RIISAGER: Knud Hjortøs musikbetragtninger ... ... ... ... ... ... 17
PETER THOMSEN: Et undervisningsarbejde for orgel ... ... ... ... ... ... ... 16

DIVERSE

DUT FORENINGSMEDDELELSER 24, 26, 48, 64, 80, 111,'136, 159, 192, 212, 231
FRA REDAKTIONEN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 137, 213

KONCERTFORTEGNELSER ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 135, 158, 191, 211

MEKANISK MUSIK ved Jilrgen Balzer 21, 46, 62, 78, 109, 132, 189, 209, 230
11 11 , Jazz ved Sven Møller Kristensen 22; 46, 62, 78, 133,209

MUSIK OG MUSIKLIV ved Jfirgen Balzer 23, 47, 63, 79, 110, 134, 190, 210, 230

MUSIKSPøRGSMÅL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 133

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER ... ... ... 21, 108, 134, 188, 207, 230

BILAG

DUT's MUSIKSANMLING ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... nr. 4