Opmuntrende kendsgærninger

Af
| DMT Årgang 9 (1934) nr. 01 - side 21-21

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

OPMUNTRENDE KENDSGÆRNINGER

POLITIVEDTÆGTEN FOR KøBENHAVN AF 5. MARTS 1931

12. Kapitel. Om offentlige Forestillinger og andre Præstationel

82. Med Undtagelse af det kongelige Teater maa. ingen uden Justitsministeriets Tilladelse offentlig opføre eller lade opføre dramatiske Forestillinger, Operaer, Balletter eller deslige; dog kan Politidirektøren give Tilladelse til Opførelsen af en enkelt Forestilling af den

nævnte Art . .........

§ 83. Ingen maa uden Politiets Tilladelse offentlig give Koncerter eller musikalske Præstationer, afholde Dans eller Maskerade, afbrænde Fyrværkerier, foranstalte Haveillumination, give mimiske, ekvilibristiske, magiske eller deslige Forestillinger, forevise Seværdigheder, saasom Menageri, sjældne Dyr, Panoramaer, Perspektivkasser, Stereoskopsamlinger eller deslige, lade afbenytte Karruseller, Fjederbøsser, Skydeborde eller lignende, afholde Gevinstskydning eller deslige . ......

§ 84. Naar Tilladelse efter forrige Pa-

ragraf er givet nogen til at gaa omkring og opføre Musik, ' forevise Kunster og Seværdigheder eller andet, maa saadant. dog ikke ske paa offentlig Gade, Vej el Plads . ......

§ 86. Ved offenflige Forestillinger eller andre Forlystelser skal de besøgende iagttage Sømmelighed og Orden og maa ikke ved Støjen, Raaben, vedholdende Bifaldsytringer eller Mishagsytringer eller paa anden Maade hindre eller afbryde Forestillingen eller Forlystelsen eller forstyrre andre Deltagere i Nydelsen deraf. Lydelige Meningsytringer efter Slulningen af en offentlig Forestilling maa, ikke vedvare, efter at der ved tre Slag paa en Gongong er givet Signal til deres Ophør.

* Skidt for sig og folk for sig, sagde justitsministeren, han troede 1Marion Anderson var en fjederhøsse.

Pebberfuglen.